Verden ikke den samme etter Kosovo

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999


Av Trine Nickelsen

KOSOVO – HVA NÅ? Institutt for statsvitenskap holdt åpen Kosovo-høring forrige uke. Fra venstre: Øyvind Østerud, Nils Butenschøn, Arild Underdal, Nils Christie, Svein Mønnesland, Anne Julie Semb og Bernt Hagtvet. (Foto: Martin Toft)

- Avtalen som nå foreligger, legitimerer i en viss forstand Jugoslavias leder som forhandlingspartner, mens UCK har tapt det de ble lovet i Rambouillet: løfte om folkeavstemning og uavhengighet, sa professor Øyvind Østerud ved Institutt for statsvitenskap under den offentlige høringen om Kosovo i forrige uke.

Han pekte på at Kosovo trolig vil forbli et internasjonalt protektorat i overskuelig framtid.
- NATO viser en forbløffende evne til fornyelse og innehar en utvidet fredsskapende rolle etter Berlinmurens fall. For NATO vil imidlertid krigen i Kosovo bli stående som en avskrekkende erfaring. Forsvarsalliansen bidro selv til konflikten ved å formidle til Milosevic at bakkestyrker var uaktuelt. Kosovo ble lagt åpent for vilkårlig maktutøvelse og terror fra serbernes side. På den måten manøvrerte NATO seg inn i et hjørne. Bare full kapitulasjon kunne aksepteres.

Direktør ved Institutt for menneskerettigheter, Nils Butenschøn, framholdt at krigen i Kosovo vil bli stående som en svært viktig utviklingssekvens etter den kalde krigen når det gjelder å forme en framtidig internasjonal orden.

- Denne aksjonen har vist oss nødvendigheten av å ansvarliggjøre stater. Menneskerettigheter bygger helt og holdent på ansvarlig statsmakt. Krigen har bekreftet statsgrensenes betydning og statsmaktens ansvar for egne innbyggere. Vi ser en utvikling i retning av å ansvarliggjøre statsledere for deres handlinger, påpekte Butenschøn.

Pekere til andre artikler og innlegg i Uniforum:


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999

Publisert 17. juni 1999 16:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere