Oppfordrer til krigsdugnad

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999


Hele NATOs aksjon er gal, det fantes og finnes alternativer. (Thomas Mathiesen)

Denne bombingen har ikke noe med menneskerettigheter å gjøre. (Thomas Hylland Eriksen)

Bombingen frembringer resultatet den skulle forhindre. (Nils Butenschøn)

-Hvert fakultet og institutt ved UiO bør sette av en dag til dugnad mot krigen, mener Johan Galtung.

Av Marianne Tønnessen (tekst og foto)

BOMBEKRITISKE MENN: Fra venstre Nils Christie fra Institutt for kriminologi, prorektor Rolv Mikkel Blakar, Thomas Mathiesen fra Institutt for rettssosiologi, Johan Galtung, Pavel Baev og Dan Smith fra Fredsforskningsinstituttet (PRIO) og Thomas Hylland Eriksen og Nils Butenschøn fra Institutt for menneskerettigheter.

- Institutt for statsvitenskap kan holde demokratikurs for stortingets utenrikskomité, Institutt for medier og kommunikasjon kan undersøke presseagentenes rolle, som står bak 40-50% av amerikanske nyhetsmeldinger og som sørger for at hver melding inneholder ord som "etnisk rensning", "folkemord" eller "konsentrasjonsleire". Det juridiske fakultet bør se på hvordan man kan kombinere menneskerettigheter og klassisk statssuverenitet. Det teologiske fakultet bør bli spesialister på forsoning, og Institutt for britiske og amerikanske studier kan undersøke amerikansk mentalitet. USA har hittil vært med på 220 kriger, og har dermed passert Romerriket. Norge er i lomma på amerikanerne, nederst i lomma. Vi er amerikanernes lommerusk, og det er ikke i vår interesse, mener Galtung.

Bombekritikk

DUGNAD: Johan Galtung oppfordrer UiO til å ta en dags dugnad mot krigen.

Galtung deltok på et møte om krigen i Jugoslavia som Nils Christie, Thomas Hylland Eriksen og Thomas Mathiesen arrangerte 20. april.

  • Universitetet har en overordnet forpliktelse til å være kritisk. Og i krisesituasjoner som denne, har vi et akutt ansvar, sa rettssosiolog Mathiesen, som syntes UiO har vært sent ute med sitt engasjement.
  • Vi har mye å rutte med faglig, og selv om jeg mener at hele NATOs aksjon er gal og at det fantes og finnes alternativer, finnes det sikkert andre med motsatt standpunkt. Dette kan skjerpe vår argumentasjon, sa han.

Flere av de andre innlederne var også kritiske til bombingen:

  • NATOs atferd er irrasjonell. Bombingen frembringer resultatet den skulle forhindre, og nå ligger Kosovo åpent for gjennomføring av Milosevic´ plan. NATO har et medansvar for den etniske rensningen som pågår nå, sa Nils Butenschøn. - Dette er ikke en konflikt mellom typer av menneskerettigheter. Den viktigste menneskeretten er retten til liv, og denne er krenket i stor skala. Konflikten går på hva vi skal gjøre, sa han.
  • Denne bombingen har ikke noe med menneskerettigheter å gjøre. Situasjonen i Kosovo er verre nå enn noengang, og det kunne enhver fornuftig person forutsagt. Et sommerkurs i konfliktstudier på gymnasnivå er nok til å forstå det, sa Thomas Hylland Eriksen. - Den såkalte vesten har støttet etniske prinsipper i hele det tidligere Jugoslavia, bortsett fra for serberne. Nå blir Serbias martyrrolle styrket.

Felles rektoropprop?

Universitetets gamle festsal var full av tilhørere under møtet, og universitetsledelsen ble oppfordret til å ta kontakt med universitetsrektorer i inn- og utland for å lage et opprop der bombingen blir problematisert. Prorektor Rolv Mikkel Blakar lovte å ta med utfordringen tilbake til ledelsen, men understrekte at fagmiljøene også må gjøre sitt.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999

Publisert 7. mai 1999 18:33 - Sist endra 1. sep. 2014 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere