Krigen og det kritiske universitet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999


"Vi er deltakere i en krig. Universitetets arbeid kan ikke fortsette upåvirket av dette."

Utrenskningene i Kosovo fortsetter. Bombingen fortsetter. Flyktningsituasjonen er desperat. Ødeleggelsene i både Kosovo-provinsen og Serbia er enorme. FN-systemet er sterkt svekket. Norge er i krig, og krigen kan spre seg.

Som medlemmer av universitetssamfunnet anmoder vi våre valgte ledere sammen med alle ansatte om å bidra til å dempe skadene for universitetslærere og studenter fra de berørte områdene ved

  • å praktisere en generøs opptakspolitikk for studenter som kommer hit som flyktninger
  • å skape arbeidsmuligheter for forskere på alle nivåer som kommer hit som flyktninger og som måtte ønske tilknytning til sine respektive fag innen universitetet
  • å forsøke å opprette/opprettholde kontakt med forskningsmiljøer i Serbia og med akademikere i eller på flukt fra Kosovo. Sende litteratur, hjelpe til med å koble enkeltindivider og miljøer inn på eksisterende faglige nettverk, planlegge fremtidige fellesseminarer og undersøke mulighetene for allerede nå å avholde slike seminarer. Partene skal vite at de ikke er glemt, og at de stadig er deler av et større vitenskapelig fellesskap.

Vi oppfordrer universitetets ledelse om å bevilge midler til disse formål og også om å søke statlige myndigheter om ekstraordinære midler til dette. Vi anmoder ledelsen om å ta kontakt med de øvrige universitets- og høyskolemiljøer for å få alle miljøene med i dette arbeidet.

Vi vil også anmode universitetets ledelse om å ta initiativ for å påskynde fredsprosessen. Freden må gis en sjanse ved omgående stans i NATOs bombing. Eventuelle planer om bakkekrig må skrinlegges. Alle prestisjehensyn må legges til side. Nye fredsforhandlinger må prioriteres for å oppnå en snarlig løsning som garanterer kosovoalbanernes rettigheter og sikkerhet, og gjør det mulig for flyktningene å vende hjem.

Universitetet har store ressurser i form av fag og forskere med relevant kompetanse. Vi oppfordrer universitetets ledelse til å kontakte sentrale miljøer innen medisin, rettsvitenskap, teologi, humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap for å få en vurdering av situasjonen og råd om hvordan den kan løses - med det mål å videreformidle dette til de politiske myndigheter.

Vi er deltakere i en krig. Universitetets arbeid kan ikke fortsette upåvirket av dette.

Nils Butenschøn, Nils Christie, Kjersti Ericsson, Thomas Hylland Eriksen, Bent Natvig og Kirsten Osen


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999

Publisert 12. mai 1999 12:05 - Sist endra 1. sep. 2014 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere