Langtidsplanen for åpne dører

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999


Studentrepresentantene i Kollegiet mener det ikke er noe som tilsier at langtidsplanarbeidet ved UiO skal behandles for lukkede dører i Kollegiet.

Av Marit Schulstok

Mer åpenhet: Studentrepresentantene i Kollegiet, Christoffer Wiig og Tine Lillemoen Askelund vil ha mer åpenhet i Kollegiet. (Foto: Hanne Buxrud)

Det strategiske planarbeidet ved universitetet har tidligere blitt behandlet for åpne dører i Kollegiet, men på det siste møtet ble flere saker enn vanlig holdt unna offentlighet, deriblant arbeidet med langtidsplanen.

Studentrepresentant Christoffer Eid Wiig tror ikke kollegiediskusjonen blir mer konstruktiv i lukkede møter.

- Jeg forstår at det er viktig å lukke møtet i saker hvor vi er i en forhandlingssituasjon med andre institusjoner og myndigheter. Da bør Kollegiet holde kortene tett til brystet, men jeg synes Kollegiet går for langt med å lukke i enkeltsaker. Det er en utvikling som bærer galt av sted, vi er jo ikke akkurat Forsvarsdepartementet. Og arbeidet med langtidsplanen kan jeg ikke se skulle være skadelig overfor samarbeidende institusjoner. Det er hyggelig at flest mulig kan være med i diskusjonen, sier Wiig. - Jeg er av prinsipp for størst grad av åpenhet, sier Tine Lillemoen Asklund, den andre studentrepresentanten. Hun presiserer imidlertid at hun har stor forståelse for at andre ønsker å lukke dørene. - Jeg ønsker å øke tilgjengeligheten. Det er for eksempel en god ting å ha møtene i Rådssalen, som er større enn der vi sitter nå. Det er bedre med stor plass og lite tilhørere, enn at de tilhørerne som kommer, skal sitte klemt opp mot veggen. Jeg er også for å prøve å få til faste tidspunkter for de åpne møtene, sier Asklund.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999

Publisert 7. mai 1999 16:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere