Debatt: Krigen p� Balkan - og Kollegiet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 1999


Debatt

Krigen på Balkan - og Kollegiet

Kollegiets brev av 18/5 til Regjeringen er uvanlig. Etter min oppfatning er det uheldig i så vel form som innhold.

For det første: i vårt demokratiske system er det ikke universitetets rolle å ta utenrikspolitiske standpunkter. Unntak bør begrenses til uttalelser om akademisk frihet, forfølgelse av lærere og studenter i andre land. Vårt politiske engasjement for øvrig bør henvises til andre kanaler.

Dernest, uttalelsen er uklar og åpen for ulike tolkninger. Universitas tyder den som en oppfordring til regjeringen om å 'stoppe Nato'. Det vil si at bombingen skal opphøre uten betingelse og at FN deretter skal lede forhandlinger, som skal gjelde hele det tidligere Jugoslavia.

Uttalelsen kan ses i sammenheng med en påfallende ensidighet i det som ellers kommer fram gjennom universitetets offisielle informasjon, på web-sidene, og i Uniforum 6/5, kfr. kommentarer og påstander i referatet "Oppfordring til krigsdugnad".

Jeg savner det som burde være de akademiske miljøenes viktigste bidrag: å analysere bakgrunnen, andres og vårt ansvar for at denne ulykkelige situasjonen er oppstått, hva som bør være de langsiktige mål for denne regionen og for vår verdensdel. Ikke minst den betydning en ødeleggende etnisk nasjonalisme har fått lov å spille i regionen - og hvordan vi, omverden, kan bidra til å bekjempe den. Å formulere dagens diplomatiske initiativ bør overlates til de politiske organer som har det som sin oppgave. Nettopp i en komplisert utenrikspolitisk situasjon, der vårt land befinner seg i en krig, vil noen mene at det har noe med lojalitet å gjøre.

Jon Gjønnes, professor ved Senter for materialvitenskap i Forskningsparken


Pekere til andre artikler og innlegg i Uniforum:


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 1999

Publisert 3. juni 1999 15:26 - Sist endra 1. sep. 2014 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere