Norsk musikksamling toner ut

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999


TRIVSEL: Vi i Norsk musikksamling har trivdes godt i Observatoriet, sier Magne Seland. Blant samlingens mange skatter er 51 hyllemetre med 78-plater, såkalte ”steinkaker”.

DEN STØRSTE KOSTBARHETEN: Utsnitt av det håndskrevne originalmanuskriptet til Edvard Griegs klaverkonsert i a-moll fra 1868.

I 34 år har Norsk musikksamling holdt hus i Observatoriet. Nå synger avdelingen på siste vers i den gamle bygningen. Snart skal Grieg ut og Ibsen inn.

Av Trine Nickelsen (tekst) og Ståle Skogstad (foto).

- Det er klart det er litt rart å skulle flytte ut etter så mange år her, medgir Magne Seland, som er leder for Norsk musikksamling. Fredag er siste åpningsdag for avdelingen med adresse Observatoriegaten 1.

Trivsel

- Da jeg ble ansatt som avdelingsleder i fjor høst, ble jeg møtt med oppsigelsen i døra. Beslutningen var fattet om at Ibsensenteret overtar lokalene etter oss. Seland legger ikke skjul på at han har trivdes svært godt i universitetets eldste bygning, men ser nøkternt på flyttingen til Industriens- og eksportens hus like ved. - Etter planen skal vi inn i Nasjonalbiblioteket på Drammensveien allerede i 2003 når denne nå så nedslitte bygningen er gjort i stand for oss. Det ser vi fram til, medgir han.

Noe for enhver musikksmak

Norsk musikksamling er landets største musikkbibliotek. Her finner du Norsk lydarkiv med opptak helt fra den norske lydhistoriens spede start til dagens CD-utgivelser. Og her kan du lete blant flere hundre tusen enkeltnoter og bla i bøker og tidsskrifter om musikk av alle slag. Og her finner du nesten alt som har vært trykt som noter og utgitt på plater. Magne Seland viser oss rundt i bygningen. Det lukter gammelt og godt, her sitter historien i veggene. Byster av Gerhard Schjelderup, Bjarne Brustad, Eyvind Alnæs, Johan Behrens er plassert på høye hyller som rommer samlede verker av alle store, europeiske komponister. Og fra veggene titter Edvard Grieg, Agathe Backer Grøndahl og Pauline Hall ned på oss.

Savn

Det blir mange tunge esker å flytte, tror Seland. - Vi tar imot alle milde gaver vi får fra folk og kaster ingenting før vi har gått grundig gjennom det. Da får vi også godbitene, det vi gjerne vil ha. Vi er siste stasjon, på en måte, sier han. Flytteprosessen av Norsk musikksamling begynner i august. 1. november skal avdelingen under Nasjonalbiblioteket være ferdig etablert i Indekshuset. - Vi får det nok bra dit vi kommer, men vi mister utsikten over Oslofjorden, de grønne omgivelsene og fuglesangen. Trøsten er at vi har fuglesang på CD som vi kan hente fram når savnet blir for stort, smiler Magne Seland.

Et sørgelig budskap …

Ikke alle har vært like lykkelige over å skulle flytte til Observatoriet, forteller Øystein Gaukstad, tidligere leder av Norsk musikksamling:

”I 1964 fikk jeg beskjed om å komme inn til overbibliotekaren. Det var tre ting han skulle snakke med meg om, sa han, to gledelige og en sørgelig som han ville gjemme til slutt. Hva de gledelige tingene var, husker jeg ikke. Men den sørgelige var om jeg kunne tenke meg å flytte Musikksamlingen til det gamle observatoriet. Jeg hadde vært i bygningen så jeg visste det så helt håpløst ut der. Store, tunge skap stod overalt, de hadde under stadige flyttinger slått av deler av murvegger og gesimser. En trappeoppgang til annen etasje midt i huset tok så mye plass så jeg tvilte på at det var nok til overs til Musikksamlingens behov. Jeg visste at bygningen var den eldste universitetsbygning i Norge og at den var fredet. Men da riksantikvaren gikk med på at trappen kunne fjernes så rommene kunne frigjøres til magasiner, tok jeg mot det ”sørgelige” budskapet med glede.”

Pekere til andre artikler og innlegg i Uniforum:


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999

Publisert 17. juni 1999 15:18 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere