Debatt: Bindende vedtak og Observatorie-saken

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 1999


Debatt

Bindende vedtak og Observatorie-saken

Det ville sikkert være av interesse for flere av lesere av Uniforum å få en redegjørelse fra universitetsdirektøren - eventuelt rektor - om hvilke prinsipper og reglementer - juridiske eller andre - som gjelder for at et vedtak i universitetets høyeste organer skal være bindende. Fra det forrige kollegium forelå det et vedtak, formelt fattet på demokratisk vis - etter det man har fått vite. Det er av største viktighet at det ikke kan reises tvil om praksis på dette punkt: det står om universitetets troverdighet som demokratisk og selvstyrende institusjon.

Odd Inge Langholm, førsteamanuensis ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 1999

Publisert 3. juni 1999 15:26 - Sist endra 1. sep. 2014 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere