Debatt: Hva skal skje med Historisk museum?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 1999


Debatt

Hva skal skje med Historisk museum?

Rektor Kaare R. Norum ønsker å gjøre universitetsmuseene lettere tilgjengelig for folk flest. Som et ledd i dette positive initiativ ble han 22. april 1999 intervjuet i Aftenposten i forbindelse med at Etnografisk museum gjenåpner sin Afrikasamling.

Rektor omtaler der blant annet behovet for utvidede åpningstider. Mot slutten av intervjuet omtales universitetets arbeid for en ny museumsbygning på Sørenga. Som kjent valgte det forrige kollegium i sitt siste møte å gi opp arbeidet med nybygg på Tullinløkka og heller prioritere Sørenga som utviklingsområde for museene. Undertegnede stemte imot dette av flere grunner. En viktig grunn var engstelsen for at man etter utflytting til Sørenga skulle miste disposisjonsretten til bygningen som i dag kalles Historisk museum. Jeg tilhører de som mener at universitetets lokalisering i Oslo sentrum er av stor betydning i den langsiktige kampen for å styrke posisjonen til forskning og høyere utdanning i det norske samfunn. Som nær nabo til Stortinget, Regjeringskvartalene og Slottet, vil vi gjennom vår fysiske tilstedeværelse her stadig minne våre myndigheter på vårt felles ansvar overfor forskning og undervisning. Av denne grunn mener jeg at universitetet av strategiske grunner bør bevare og hevde sine arealer i Oslo sentrum.

Jeg blir bekymret når rektor allerede nå i intervjuet i Aftenposten synes å forskuttere at Nasjonalgalleriet skal få overta Historisk museum hvis museene flytter til Sørenga. Hvorfor skal vi gi denne bygningen til Nasjonalgalleriet? Som kjent er universitetets leieareal i dag altfor stort, og det er liten tvil om at det er mange enheter som kan ha bruk for arealene.

Hvis vi allikevel skal bestemme oss for å gi slipp på Historisk museum, bør saken gis en betryggende behandling i universitetets styringsorganer før rektor forskutterer en slik bestemmelse. Og hvis vi bestemmer oss for dette; hvorfor gå ut med det nå? Historisk museum bør ikke brukes som "forhandlingskort" før kampen om Sørenga virkelig begynner. Men altså: universitetets primære standpunkt bør være å flytte museet til Sørenga og benytte museumsbygningen til andre universitetsformål.

Christian Hall, professor ved Institutt for indremedisinsk forskning, Rikshospitalet


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 1999

Publisert 3. juni 1999 15:26 - Sist endra 1. sep. 2014 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere