Debatt: Rammene for forskningsadministrativ saksbehandling

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 1999


Debatt

Rammene for forskningsadministrativ saksbehandling

Førsteamanuensis Stein Fredriksens synspunkter i Uniforum 20. mai er en anledning til å gi litt bakgrunn om effektiviseringsgevinster og sentral saksbehandling.

Men først til Fredriksens konkrete eksempel: Seksjon for avtaler og næringslivskontakt (som vi nå heter) har som sentral målsetting å yte best mulig service til universitetsmiljøet, og vi er derfor de siste til å være fornøyd med at vi ikke alltid klarer å yte den servicen universitetsmiljøet er blitt vant til å forvente. Vi setter vår ære i å få dette til, og opplever ofte at miljøene er godt fornøyd med vårt arbeid.

Fredriksen har med rette pekt på et eksempel hvor denne servicen har sviktet. Det er ikke godt nok, og det vil vi søke å bedre.

Som bakgrunn for at dette kan skje, vil jeg få peke på at seksjonen for tiden bare er bemannet med halvparten av de stillinger vi skal være bemannet med. Stillingene er utlyst, men det tar tid å få nye personer på plass. Vi vil i mellomtiden gjøre vårt ytterste for å gi god service, men ber om forståelse for at vi ikke alltid får dette til.

Til Fredriksens spørsmål om gevinsten av Effektiviseringsprosjektet, vil jeg peke på at det sentrale poenget med dette prosjektet var å vri ressurser ut fra sentraladministrasjonen til fagmiljøene. Det er følgelig en konsekvens at oppgaver som fortsatt skal løses sentralt, må utføres med færre ressurser. Så lenge omfanget av oppgaver ikke samtidig reduseres, er det vanskelig å gjøre mer med mindre, selv for de som er flinke til å husholdere med ressursene.

Når det er sagt, vil vi fortsatt gjøre vårt for å gi alle i universitetsmiljøet den beste service vi kan gi.

Yngve Sjøgreen Foss, seksjonssjef ved Seksjon for avtaler og næringslivskontakt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 1999

Publisert 3. juni 1999 15:26 - Sist endra 1. sep. 2014 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere