Hansteen eller Ibsen?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998


Debatt:

Det gamle Observatoriet:

Skal Observatoriebygningen brukes i Christopher Hansteens ånd, han som fikk den oppført i 1830-årene, eller skal et helt nytt institutt viet studiet av Henrik Ibsen få flytte inn?

Når Nasjonalbiblioteket får ferdig sine nye lokaler på Drammensveien, er det meningen at Norsk musikksamling som holder til i Observatoriebygningen, skal flytte dit. Rektor Lucy Smith lovte Ibsen-senteret at de skulle få lokalene, og det allerede fra 1. januar, siden endret til 1. april neste år. Dette vil bli et stort problem for Norsk musikksamling, og vil nødvendigvis føre til at virksomheten legges død i lengre tid, med to flyttinger i løpet av de nærmeste årene. Dessuten har det ført til sterk kritikk fra matematikere, fysikere og astronomer ved universitetet, og ikke minst fra Statens kartverk. Disse vil bruke bygningen som et senter hvor utviklingen av naturvitenskapene fra Hansteens tid og fram til i dag vises i et aktivt museum.

Henrik Ibsen hadde vel ingen tilknytning til stedet, men hans betydning for landet vil ingen betvile. I årene like før den siste krigen kom det ut flere verk om vår kulturs utvikling fra oldtiden. Jeg tenker særlig på Egon Friedell som skrev et stort verk med tittelen: «Kulturgeschichte der Neuzeit». Her er det tre forfattere som har fått en dominerende plass, nemlig Homer, Shakespeare og Ibsen.

Så vidt jeg vet, er det tre byer som oppgis som Homers fødested, men at Shakespeare var født i Stratford-on-Avon og at Ibsen var født i Skien, er det ingen tvil om. I Shakespeares fødeby finner vi et meget aktivt sentrum med teater og med huset hvor han bodde. Hva ville være mer naturlig enn å forlegge Ibsen-senteret til fødebyen Skien? Der er det allerede et Ibsenhus med teaterscene, og fortsatt står huset på Snipetorp hvor familien bodde en tid etter farens falitt. Gården Venstøp, hvor han levde i sin barndom, ligger noen få kilometer nord for byens sentrum. Den er allerede et museum, og her er «mørkeloftet» nøyaktig slik som vi finner det beskrevet i «Villanden». Gårdsnavn i omegnen går også stadig igjen i hans skuespill. Skien ligger bare et par timers togreise fra Oslo, og byen har en flyplass.

En slik plassering av Ibsen-senteret vil løse mange problemer. Det enestående Norsk musikksamling som nå har sine lokaler i det gamle Observatoriet, vil bli spart for en ekstra flytting som blir framprovosert av Ibsen-senteret. Naturvitenskapene finner plass til sitt planlagte forum, og disse kan vente til år 2002 da nye lokaler for samlingen ventes ferdig.

I tillegg må dette også være helt i tråd med Stortingets ønske om å få institusjoner ut av hovedstaden. La meg bare nevne i fleng at Norges geologiske undersøkelse, som det het den gang, ble flyttet til Hønefoss og Norsk polarinstitutt til Tromsø. Det vil derfor være ganske meningsløst om en ny institusjon skal få presse seg inn til fortrengsel og fortred for andre.

Skien må også av den grunn utpeke seg som det naturlige sted for Ibsen-senteret. Museet på Venstøp skal også ha kommet i økonomiske vanskeligheter. En slik innsprøyting i miljøet som det vil bli med en samling av Ibsen-eksperter, er jeg sikker på vil kunne hjelpe til å løse dette problemet.

Rolf Brahde, professor i astronomi og medlem av «Musikksamlingens venner»


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998

Publisert 26. nov. 1998 14:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere