Norum vant

Uniforum 13. oktober 1998 Årgang 12, nr. 15

VALGETS VINNER: Kaare R. Norum vant siste runde i kampen om rektorvervet.

foto: Ståle Skogstad

Kaare R. Norum (65) blir rektor ved UiO de neste tre årene.
- Jeg er glad og lettet. Og stolt også. Husk på at jeg var den eldste og alt det der, sier han.


Valgvaken på Proffen er nesten over, og Kaare R. Norum stråler om kapp med Ingrid Espelid Hovig og resten av sine støttespillere.
- Da jeg syklet opp hit i kveld, tenkte jeg at denne kvelden kom til å bli et veiskille for resten av mitt liv, hva som enn ville skje. Nå som jeg er valgt til rektor, vil jeg gå ut av Statens ernæringsråd, og jeg vil heller ikke gå tilbake til instituttet eller faget. Nå skal jeg bruke mine siste tre år ved UiO på å få universitetet ut til samfunnet, sier han.

Morsom valgkamp

Norum synes det har vært en morsom valgkamp:
- Jeg har tenkt at uansett utfall har jeg fått lønn for strevet, for jeg har hatt det både hyggelig og morsomt. Jeg har dessuten har hatt en friere stilling enn de som kommer fra Kollegiet. Og det har vært verdifullt hvordan de riksdekkende mediene har dekket saken. Nå vil jeg ta kontakt med de fire andre kandidatene og lage en artikkelsamling av det som har stått i avisene, sier han.
- Jeg synes likevel det er noen deler av universitetet som har vært lite oppe i valgkampen, blant annet Universitetsbiblioteket og museene. Museene er en viktig del av universitetets ansikt utad, og de inneholder enorme verdier, sier universitetets kommende rektor, som på grunn av alderen ikke kan sitte mer enn tre år.
- Valget om tre år skal bli annerledes enn dette valget. Da skal vi ikke ha flere dagers valg blant studentene, men én valgdag da alle på universitetet får fri, slik som for eksempel ved stortingsvalg. Og vi skal ha den store valgdebatten før folk får stemmesedlene, ikke slik som i år da mange allerede hadde stemt før debatten.

Mer i mediene

Norum mener han har funnet en resonans blant universitetets ansatte når han har gått inn for mer kontakt med grunnenhetene og mindre byråkrati.
- Vi har fått en universitetsfremmed byråkratisering som ikke hører noen steds hjemme når kollegiedokumentene veier flere kilo, sier han.
- Hvordan kommer UiOs ansatte til å merke at vi har fått en ny rektor?
- Det vil jeg at du skal spørre meg om om to-tre uker. Nå vil jeg ta kontakt med Tor Saglie og Lucy Smith og sette meg inn i aktuelle saker. Jeg vil også ha et møte allerede i morgen med Kjetil Flatin, direktør i Studentsamskipnaden. Men antakelig vil man merke at universitetet er mer synlig i mediene. Og jeg vil, som Osnes, jobbe for å få en møteplass på universitetet, en Faculty Club, der vi kan få tilbake samtalen, sier Norum.
- Når får vi sunnere mat i kantina?
- Det blir i alle fall ikke før etter nyttår. Vi må huske at det er Lucy som er rektor ut dette året, sier han.

Espelid og VG

Litt lenger borte sitter Norums støttespiller og TV-makker gjennom mange år, Ingrid Espelid Hovig. Hun snakker i mobiltelefon med en VG-journalist.
- Hvis ikke Norum blir en god rektor, så vet ikke jeg hvem som kan bli det, sier hun før hun gir telefonen til rektorvalgets vinner.
- Har du tro på Norum som rektor?
- Klart. Jeg kan ikke forstå at noen kan spørre om det, sier hun.

Av Marianne Tønnessen
Publisert 4. feb. 1999 11:02 - Sist endra 1. sep. 2014 13:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere