Osnes nummer to, Rindal nummer tre

Innhold Neste Uniforum nr. 15 1998

Eivind Osnes fikk nest flest stemmer, og deretter kom Magnus Rindal. Men valgdeltakelsen var lav.

Av Marianne Tønnessen

Valget ble avgjort i fire opptellingsrunder, der en kandidat røk ut i hver runde. I den første runden gikk Christian Hall ut. De som hadde stemt på ham som nummer én, fikk da sin stemme overført til den de hadde rangert som nummer to. I andre runde hadde Knut Fægri færrest stemmer, og i tredje omgang gikk Magnus Rindal ut. Dermed stod kampen mellom de to kandidatene som hadde gått ut før valget og sagt at de sto nærmest hverandre. I den siste valgrunden fikk Norum 50 prosent av stemmene, mens Osnes fikk 40. De siste 10 prosentene var blanke.

Studenter for Rindal

Rindal var den kandidaten som hadde sterkest støtte blant studentene. 30 prosent av studentstemmene hadde han som første prioritet. Både Fægri og Norum hadde bred støtte blant det teknisk-administrative personalet, begge fikk 26 prosent av denne gruppens stemmer i første valgomgang. Osnes og Norum var favorittene blant de vitenskapelig tilsatte, Norum fikk 31 prosent av stemmene fra denne gruppa, mens Osnes fikk 27 prosent. Stemmene fra det vitenskapelige personalet veier 60 prosent i det totale resultatet.

Lav valgdeltakelse

Valgdeltakelsen var lavere nå enn ved valget for seks år siden. 57 prosent av de vitenskapelig tilsatte og 48 prosent av det teknisk-administrative personalet avga stemmer. Det var 3045 studenter som stemte, dette utgjør under ti prosent av de registrerte studentene.

- Vi har lite sammenlikningsgrunnlag når det gjelder studentene, siden det var indirekte valg for dem forrige gang. Men valgdeltakelsen har gått merkbart ned, særlig for de teknisk-administrativt tilsatte, sier leder i valgstyret, Aanund Hylland. Han mener det kan skyldes at fagforeningene forrige gang gikk ut og anbefalte sine medlemmer å stemme på Lucy Smith.

- Så vidt jeg vet har det ikke vært noen slik anbefaling denne gangen, sier han.

Kollegiemedlemmene først ut

Det var de tre kollegiemedlemmene som først røk ut av kampen om å bli ny rektor, mens de to kandidatene utenfor Kollegiet ble igjen til siste runde. Men Hylland tror ikke dette gjør det mindre attraktivt å stille som kandidater til høstens kollegievalg.

- Valget var nok mer en reaksjon på politikken som er blitt ført av det nåværende kollegium enn på Kollegiet som institusjon, mener han.

Blanke kunne avgjort

I siste runde var det over ti prosent blanke stemmer. Det betyr at disse velgerne ikke hadde prioritert alle kandidatene.

- Dersom alle de ti prosentene hadde prioritert Osnes framfor Norum, kunne vi fått en annen rektor, sier Hylland.

Forsvunne stemmer

I løpet av opptellingen viste det seg at det var et avvik på 60 studentstemmer som valgstyret ikke kunne forklare hvor hadde tatt veien.

- Det er et mysterium, og vi må ha en kontrolltelling. Foreløpig har vi registrert disse stemmene som blanke. Men de vil ikke kunne ha noen avgjørende innflytelse på valgresultatet, sier Hylland, som slutter som valgstyreleder til nyttår etter sju år i vervet.

Første opptellingsrunde:

Fægri
Hall
Norum
Osnes
Rindal

16 prosent
11 prosent
28 prosent
23 prosent
22 prosent

Andre opptellingsrunde:

Fægri
Norum
Osnes
Rindal
Blanke
17 prosent
32 prosent
25 prosent
24 prosent
2 prosent

Tredje opptellingsrunde:

Norum
Osnes
Rindal
Blanke
37 prosent
30 prosent
28 prosent
5 prosent

Fjerde opptellingsrunde:

Norum
Osnes
Blanke
50 prosent
40 prosent
10 prosent


Innhold Neste Uniforum nr. 15 1998
Publisert 13. okt. 1998 03:37 - Sist endra 1. sep. 2014 13:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere