Utadvendt valgkamp – er det galt?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998


Debatt:

I UNIFORUM nr. 12 for 29. oktober 1998, side 3 kommenteres valgkampen foran årets rektorvalg av lederen for Valgstyret, professor Aanund Hylland, i en artikkel med tittelen Utadvendt valgkamp. Hylland dveler der ved hva som er passende og forteller at det for et par tiår siden ble regnet som upassende å drive valgkamp, og at det så visst ikke var naturlig å lansere sitt eget kandidatur.

Nå er det altså gått et par tiår. Hva som måtte være skikk og bruk den gang, er ikke det samme som nå. Det bør i ethvert fall slett ikke brukes av den presumptivt nøytrale valgstyrets formann i en karakteristikk av årets kandidater. Det er neppe passende.

Når det gjelder kandidaten Christian Hall som selv gikk ut og sa at han var villig til å stille til valg, må jeg for eget vedkommende si at det oppfattet jeg som svært positivt. Endelig opplevde vi noe annet enn folk som forventes å måtte lokkes og kurtiseres, og som gjør seg interessante på å si tja og kanskje, kanskje ikke. Det var en av grunnene til at jeg stilte opp som leder for lanseringsgruppa for Christian Hall. Den andre grunnen var at han hadde et godt program. Valgkampen for Christian Hall var et teamarbeid. Kandidaten alene hadde ikke ansvaret for den.

Hall ble altså ikke valgt, en skjebne vår kandidat for øvrig delte med tre andre, og vi har selvsagt analysert hva som skjedde. Christian Hall har på ingen måte mistet interessen for universitetets ve og vel selv om han ikke ble valgt. Jeg er blant dem som håper at han kommer sterkere tilbake ved en senere anledning.

Jeg respekterer valgutfallet og slutter meg til Kaare R. Norums gratulanter. Men det er naturlig å se tilbake på valgkampen, om det var noe som kunne vært gjort annerledes av arbeidsgruppen for å støtte vår kandidat. Personlig synes jeg at jeg har lært mye, både av valgkampen og av valgresultatet. En del av dette er allment og allerede beskrevet i Uniforum. Men det var en overraskende lærdom at det å gjøre som Christian Hall, selv å gå ut i en åpen, utadvendt valgkamp med klare målsettinger for å gjøre noe positivt med universitetets kjerneoppgaver, i seg selv kan oppfattes som lite stuerent.

Takket være Christian Halls åpne linje fikk vi på et tidlig tidspunkt rektorvalget ut i avisspaltene og inn i den offentlige debatt. Uansett hvem som ble valgt, tror jeg universitetet tjente på dette.

Øivind Larsen, professor, Det medisinske fakultet


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998

Publisert 26. nov. 1998 14:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere