Gi oss ny kollegiebehandling i observatoriesaken!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999


Da Ibsensenteret ønsker størst mulig nærhet til Nasjonalbiblioteket, hvorfor må senteret i det hele tatt flytte ut av Nasjonalbiblioteket? spør professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Kaare Aksnes, i et åpent brev til rektor Kaare R. Norum:

Jeg skriver nå fordi jeg er bekymret over de uttalelser som assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien ga i Uniforum den 25. februar om planene for Oslos gamle observatorium. Hennes uttalelser er i tråd med en lengre artikkel om Observatoriet i Aftenposten 19. februar. Den artikkelen trodde jeg berodde på gamle og ikke lenger gyldige opplysninger. Vi i universitetsmiljøet er kjent med at i et møte i februar hvor representanter fra universitetsadministrasjonen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet var til stede, gav du det løftet at Musikksamlingen skal få bli i Observatoriet inntil plass er klargjort i Nasjonalbiblioteket om noen år, og at observatoriesaken skal tas opp til ny behandling i Kollegiet med full belysning også av naturviternes interesser, før noen endelig beslutning blir tatt.

Vi som ivrer for at Observatoriet i fremtiden skal bli et museum og informasjonssenter for naturvitenskapene, ser ingen berettigelse og logikk i at Ibsensenteret skal inn i Observatoriet. Da Ibsensenteret ønsker størst mulig nærhet til Nasjonalbiblioteket, hvorfor må senteret i det hele tatt flytte ut av Nasjonalbiblioteket? Så vidt jeg vet, er ledelsen for Nasjonalbiblioteket innstilt på at senteret skal få bli der og er villig til å strekke seg langt for også å gi plass til det mer omfattende Ibsenprosjektet. Men hvis nå utflytting likevel skal skje, hvorfor kan ikke Ibsensenteret flytte inn i nabobygningen, den såkalte Indeks-bygningen (Industriens og eksportens hus), der Musikksamlingen er tiltenkt midlertidig plass, ifølge et nylig fremlagt forslag? Hvis Ibsensenteret ikke har til hensikt å bli i Observatoriet permanent (noe som ville stride mot de signaler som universitetsledelsen har gitt), må senteret så allikevel flytte ut om noen år. Hva er da vitsen med å påføre Musikksamlingen en unødvendig utflytting fra Observatoriet? Det er overhodet ingen tvil om at de ansatte der ønsker å få bli i Observatoriet inntil plass er klargjort i Nasjonalbiblioteket om noen år.

Hvis nå utkastelsesordren til Musikksamlingen opprettholdes og renoveringsarbeider settes i gang i Observatoriet uten noen ny behandling i Kollegiet, vil dette være helt uakseptabelt for oss naturvitere, som er opprørte over den udemokratiske og ensidige behandlingen observatoriesaken har fått. Vi har ventet lenge på en avklaring av observatoriesaken. Nå haster det!


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999

Publisert 11. mars 1999 15:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere