Taushet om år 2000-problemer

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999


Flere fakulteter har unnlatt å rapportere om sitt arbeid med år 2000-klargjøring. Dette gjelder spesielt Det matematisk-naturvitenskapelige og Det medisinske fakultet, som også er de fakultetene som antas å være mest utsatt.

Av Marit Schulstok

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) har bedt alle enheter om en status i arbeidet med år 2000-klargjøringen av vitenskapelig utstyr. "Foreløpig er det ingen enheter som har meldt om problemer som krever spesielle tiltak, men svarprosenten er urovekkende lav," heter det i et orienteringsnotat til Kollegiet.

Den 20. mai var dette status:

  • Det juridiske fakultet har ikke utstyr som må klargjøres
  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet antas ikke å ha utstyr som må klargjøres
  • Det utdanningsvitenskapelige og Det odontologiske fakultet er i gang med en kartlegging
  • To av tretten institutter ved Det historisk-filosofiske fakultet har svart
  • Fem av tolv institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svart
  • To av ni instituttgrupper ved Det medisinske fakultet har svart
  • Det teologiske fakultet har ikke svart

Det vitenskapelige utstyret som inneholder mikroprosessorer, og da spesielt laboratorieutstyr, er UiOs mest sårbare punkt ved årtusenskiftet. Og Det matematisk-naturvitenskapelige og Det medisinske fakultet er sannsynligvis de fakultetene som har mest av nettopp dette.

I et kollegievedtak den 1. desember i fjor ble det fastsatt at ”alle systemer som er kritiske for forskning, formidling, undervisning og administrasjon ved UiO skal være år 2000-klargjort.”

Det ble også fastslått at det er de enkelte enhetene selv som har ansvaret for det vitenskapelige utstyret, mens USIT skal bistå med hjelp i å kvalitetssikre år 2000-klargjøringen.

Mer opplysninger om år 2000-arbeidet ved UiO kan du finne på siden: http://www.usit.uio.no/it/y2k/aar2000/


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999

Publisert 17. juni 1999 15:18 - Sist endra 1. sep. 2014 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere