Debatt: Nå er vi virkelig blitt effektive, dere...!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999


Debatt:

Nå er vi virkelig blitt effektive, dere...!

Det er hyggelig at Effektiviseringsprosjektet nå endelig begynner å bære frukter. Vi har fått et fantastisk og effektivt postomdelingssystem her på Blindern, skriver Ulf Berntsen, konsulent i Økonomi- og planavdelingen, i sitt innlegg:

George Orwell er en av mine yndlingsforfattere. Jeg har lest boken "1984" minst 5 - 6 ganger. Noen filmversjoner har jeg også sett.

Imidlertid må jeg nå i ettertid innse at forfatteren tok feil. Alvorlig feil. Han bommet på årstallet. Hadde han derimot lagt til 15 år eller noe deromkring - ja, da ville saken ha stilt seg ganske annerledes.

Hva har dette med oss her i andedammen på Blindern å gjøre? Og hva med statsforvaltningen generelt? En hel del, faktisk.

Det er hyggelig at Effektiviseringsprosjektet nå endelig begynner å bære frukter. Vi har fått et fantastisk og effektivt postomdelingssystem her på Blindern. Nå skal all post åpnes før den distribueres videre til avdelinger, fakulteter og institutter. Til og med Aftenposten og Dagsavisen skal gå "tjenestevei" før abonnenten mottar den.

Tidligere klaget de fleste på at posten gikk tregt. Nå klager alle! Men effektivt er det i høyeste grad. Det er bare et spørsmål om hvordan man definerer ordet "effektiv". Og da kommer vi igjen inn på Orwells visjoner i "1984" - med begrepet "nytale" eller "new speach". Eksempler på nytale: Sannhet=løgn, kjærlighet=hat osv. For eksempel var det Overflodsdepartementet som administrerte hungersnøden i landet, og Fredsdepartementet som stod for krigføringen - som pågikk kontinuerlig.

Effektivt er det sikkert - for de menneskene som er involvert. De mottar jo sin lønn og sitter trygt. Antall byråkrater i norsk statsforvaltning - inklusiv UiO - øker i et akselererende tempo. Kreativiteten er enorm!

På Stortinget er det om å gjøre å holde snakketøyet mest mulig i gang - samme pokker hva man sier. Alle lærer nemlig på skolen at det er uhyre viktig å mene noe om absolutt alt. I departementene er det likedan. Der kryr det av instruksforfattere som alle har mer enn nok å gjøre. Enten skjer svadaproduksjonen på eget initiativ, eller så baserer det seg på mer eller mindre uklare stortingsvedtak. Og svada avler mer svada. Noen nye må ansettes for å utrede mer. Og mer. Skattebetalerne holder enten kjeft - eller de blir ikke tatt med på råd. Partilojaliteten går foran fornuften. Store Bror vet så meget bedre enn oss andre hva som er best for landet ...!

Suksessen bør ikke stoppe med dette. Det er uante muligheter til mer meningsfylt arbeid her på bruket. Og flere folk. Tenk dere - hvorfor skal alt returpapir gå rett til gjenvinning uten kontroll? Innholdet i disse pappeskene vi alle har på kontoret, bør kunne samles inn en gang hver uke og registreres. Kanskje det ligger noe der som ikke bør kastes. Alle papirer bør stemples "Ut" av systemet og gis et journalnummer før kassasjon finner sted. 5-6 medarbeidere trengs trolig til denne jobben. Pluss et tilsvarende antall ledere med en direktør på toppen. Statsbygg fikser nok et par ekstra etasjer på Administrasjonsbygningen.

Operaen til Vestbanen eller Bjørvika? Blander meg ikke inn i den diskusjonen. Istedenfor opera har vi noe minst like engasjerende: Absurd teater. Dobbeltpluss absurd!


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999

Publisert 17. juni 1999 15:18 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere