- Universitetet ikke villig til å satse på web

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999


SAKKER AKTERUT: - UiO må prioritere web på en helt annen måte om institusjonen skal henge med i utviklingen, understreker Erlend Øverby (t.v) og John Baarli.

- Universitetsledelsens manglende vilje til å satse økonomiske og menneskelige ressurser på web, har gjort at utviklingen nå er i ferd med å løpe fra UiO.

Av Trine Nickelsen

Det hevder Erlend Øverby, senioringeniør ved Universitetets enter for informasjonsteknologi (USIT) og John Baarli, universitetets webredaktør. De etterlyser en helt ny holdning til web fra universitetsledelsens side. - Måten vi i dag bruker web som informasjonskanal på, har ikke endret seg siden teknologien ble ”allemannseie” i 1995-96. Verden omkring oss har derimot gått videre med stormskritt. Resultatet er at UiO er blitt liggende flere år etter utviklingen og langt etter universiteter for eksempel i Sverige, England og USA på dette området, sier Erlend Øverby.

Kontinuerlig oppfølging

Universitetets nettsider består av enorme mengder med informasjon. Omkring 56 000 websider ligger ute. I løpet av de siste to årene er antall besøkende på UiOs web fordoblet.

- Da weben kom for noen år siden, var det ingen som vurderte hva den nye informasjonskanalen ville kreve av ressurser, tid og penger. Web ble innført uten at det ble tatt hensyn til de organisatoriske konsekvensene ved innføringen av det nye mediet. I dag mangler fremdeles rutiner for oppdatering av informasjonen. Dette har ført til at svært mye av den informasjonen som ligger ute på UiOs websider, er misvisende, gammel og direkte feil. Og feil informasjon er verre enn ingen informasjon, mener Baarli. Han understreker at universitetets websider krever kontinuerlig oppfølging.

Økonomiske og menneskelige ressurser

Weben er UiOs desidert største informasjonskanal, sier Erlend Øverby.
- I dag er det USIT som formelt sitter med det tekniske utviklings- og driftsansvaret, som i realiteten styrer denne kanalen. Slik bør det ikke være, understreker han.

Informasjonsavdelingen er systemeiere og har i dag bare én enkelt person som jobber med web på fulltid, nemlig webredaktøren.
- Denne avdelingen bør ha en stab på 10 til 15 personer som kun jobber med web, mener Øverby. Han understreker betydningen av at det finnes et webmiljø på universitetet, noe som mangler i dag.
- Hvert fakultet og enhet bør ha en informasjonsansvarlig som utelukkende jobber med web. UiO har også behov for en mer brukervennlig og moderne publiseringsprosess, sier Øverby. Han anslår at en nødvendig kraftsatsing vil koste omkring 15-20 millioner kroner og at det må settes av 5-10 millioner årlig til oppfølging.
- Dette dreier seg først og fremst om organisatoriske og menneskelige ressurser, det teknologiske utgjør bare en liten bit av denne innsatsen, understreker Erlend Øverby.

Profilering og rekruttering

I dag er Internett nesten like dagligdags som mobiltelefon. Finland og Norge leder an i spredningen av Internett i befolkningen.
- UiOs viktigste ansikt utad er institusjonens websider, mener Baarli.

Han påpeker at web vil bli, ja, kanskje allerede er, den viktigste kilden til rekruttering til Universitetet i Oslo.
- Weben gir UiO den profileringen vi ønsker i relevant målgruppe. Jeg tror ikke potensielle universitetsstudenter leser Dagbladet, sier Baarli.
- Det skjer enormt mye ute i verden. Web blir i stadig større grad en integrert del av undervisningen. Hvorfor skal en person studere her ved UiO når hun kan følge et fremragende kurs ved Berkeley, spør webredaktøren.

Kultur uten web

- Vi har en kultur her ved universitetet, men den inneholder ikke web, mener John Baarli.

- UiO trenger en webkultur, noe som mangler helt i dag. Det vil ta tid å innføre en slik kultur, det er snakk om en modningsprosess ved universitetet.

Tar UiO weben seriøst? - Vi tror ikke det, svarer Baarli og Øverby. - Nå må universitetsledelsen ta et standpunkt; om man ikke er villig til å satse ressurser på web, bør man vurdere å legge den ned, råder Erlend Øverby.


IKKE BRUKERVENNLIG: - UiOs web er ikke tilpasset ulike brukergrupper. Det er vanskelig å finne fram til den informasjonen en er å jakt etter, mener Andreas Øwre.

Universitetets websider kun for dem på innsiden

- Universitetets sider er tettpakket med informasjon. All denne informasjonen er imidlertid laget for dem som er på innsiden av systemet.

- Uten god kjennskap til universitetet og universitetets organisasjon, er det svært vanskelig å finne fram, mener Andreas Øwre. Han er student ved Institutt for medier og kommunikasjon og har ved siden av studiene jobbet i New Media Science, som er blant landets største firmaer på Internettjenester. Øwre har som ett av casene i sin hovedfagsoppgave UiOs websider.

Vanskelig å finne fram

- Jeg savner en gjennomtenkt strategi for å bruke mediet til noe annet enn en samling informasjon. Øwre mener at noe av UiOs web er gjennomtenkt og bra, men at helheten ikke ivaretas. - Nå er websidene bygd opp etter den administrative strukturen. Det er vanskelig å finne fram til den informasjon en er på jakt etter, og den er ikke tilpasset ulike målgrupper, mener han. - Tenk deg at du er nitten år og er interessert i medier. Hvor skal du søke da? Det er ikke opplagt at du da skal klikke på “organisasjon”. Og hva er forresten et fakultet og et institutt? At du så skal klikke på HF-fakultetet og ikke på SV-fakultetet for å komme til Institutt for medier og kommunikasjon, er heller ikke selvsagt. Det må minimum fire klikk til for å finne fram til et institutt. Jeg blir ikke oppfordret til å undersøke, det er ikke noe ved UiOs web som “trigger” meg til å gjøre noe, mener Andreas Øwre.

Mange kokker

- I tillegg er strukturen preget av at det har vært svært mange kokker der. Folk fra samfunnsvitenskap driver med sine ting, informatikkmiljøet med sitt, administrasjonen har sine preferanser og så videre. Det mangler et navigasjonssystem som gjør det mulig å finne fram i all denne informasjonen, sier Øwre.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999

Publisert 17. juni 1999 16:00 - Sist endra 1. sep. 2014 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere