Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 1999


150 PÅ SKI: 150 universitetsansatte gikk på ski fra Stryken til Frognerseteren på skidagen 18. februar. Grafisk medarbeider i Informasjonsavdelingen, Alv Reidar Dale, midt på bildet, var en av dem som stod på matstasjonen og delte ut kaffe. (Foto: Eldri Jørgensen)

Skidag i strålende sol

Torsdag 18. februar var været ingen unnskyldning for ikke å bli med på skidagen til Universitetets Bedriftsidrettslag. Midt mellom dager med streng kulde eller mye snø, var dette dagen med strålende sol og 4-5 minusgrader. Tre busser fulle med skientusiaster fra hele universitetet, rundt 150 av dem, dro opp til Stryken, der turen gjennom Nordmarka startet. Den endte ved Frognerseteren etter mange, lange glidende tak og sosiale pauser. Andre hadde tilbrakt dagen i området rundt Frognerseteren.
Og så var det rett på middag og fest på Skistua.

Første boksamling til nye UB

HISTORISK BOKSAMLING: Den aller første boksamlinga fra gamle UB blir trilla ut av flyttebilen og inn i det nye Universitetsbiblioteket på Blindern

- No er det berre to millionar bøker igjen. Det var den spontane kommentaren frå teknisk direktør Tore Christoffersen, då den første boklasta kom til det nye Universitetsbiblioteket på Blindern sist måndag. Bøkene kom i små konteinarar som blei trilla ut av flyttebilen til Christiania Transport-Bureau og inn i heisen og vidare ned til bokmagasina i kjellaren. Etter det me kunne observera var det hovudsakleg engelsk-, fransk- og tyskspråklege bøker i denne historiske boklasta. Flyttinga av boksamlingane frå det gamle UB på Drammensveien til nye UB på Blindern vil halda på fram til slutten av april. Seinare vil flyttinga av boksamlingar frå SV- og HF-biblioteket ta til, og den vil halda på til langt ut i juli. Flytting av personell og kontor begynnar måndag 8. mars.KULTURFESTIVAL: Bildet viser innvielsesseremonien ved åpningen av den asiatiske kulturfestivalen i Colombo. Professor emeritus Kjell Skyllstad står midt i bildet ved siden av Sri Lankas undervisningsminister Richard Pathirana. Norges ambassadør Jon Westborg står lengst til høyre.

Fra forskningssamarbeid til festival

Kan musikken bidra til å skape forsoning mellom etniske grupper i konflikt? Ja, mener professor emeritus Kjell Skyllstad, som var en av initiativtakerne til den asiatiske musikkfestivalen i Sri Lankas hovedstad Colombo og kongebyen Kandy denne måneden. Rikskonsertenes ”Verden i Norden”-festival var modell for festivalen som samlet tamilske og singalesiske musikere til samspill. Skyllstad har ledet forskningssamarbeidet mellom University of Kelaniya og Institutt for musikk og teater ved UiO gjennom Senter for utviklingsstudier (SUM) og NUFU. Musikkfestivalen som ble finansiert av Det srilankiske kulturdepartementet og NORAD, var en ringvirkning av dette samarbeidet.

Humanioradagene i 1997

Birgit Hertzberg Johnsen og Andreas Sveen har redigert boken med foredragene fra Humanioradagene i 1997, som handlet om kommunikasjon i videste forstand. Her får vi en spennende innføring i kafeen som møtested gjennom tidene, og vi finner artikler om film, kunst, språk og religion som viktige kommunikasjonsbærere. Torgrim Eggen og Trond Berg Eriksen gjør seg noen tanker om all den likegyldige informasjon vi får inn via fjernsynskanalene, og hvordan et tenkende menneske kan forholde seg til denne informasjonen. Boken er utgitt på Sypress forlag i 1998.

Nøtter

1. Hvem er dette?
2. Hvor stor del av lønningene ved UiO mottar kvinnelige ansatte?
3. Hvem er dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet?
4. Når vil Botanisk hage avholde utstillingen «Missing Links - alive!»?
5. Hva står forkortelsen IØO for?

Svar:
1. Studentrepresentant i Kollegiet, Tine Lillemoen Asklund
2. Vel 41 prosent
3. Lise Vislie
4. 15. april til 15. september
5. Institutt for østeuropeiske og orientalske studier

Lunsj-konsert i Nasjonalbiblioteket

Harnihomba er et nytt norsk orkester som du kan høre torsdag 4. mars kl. 12 i Nasjonalbiblioteket på Drammensveien. Orkesteret tar utgangspunkt i tradisjonelle slåtteformer, impulser og stemninger hentet i særlig norsk og svensk folkemusikk, for eksempel sekkepipemusikken i Dalarna eller feleslåtter i Sør-Trøndelag. I vill buskspillglede besjeles musikken med stemmespill og improvisasjoner over energiske rytmer. Vel møtt!

Skal du trene i påsken?

Domus Athletica holder åpent 29.-31. mars kl. 8-19; 1.-5. april holdes stengt. Vanlige treningstider fra og med 6. april.
Idrettsbygningen Blindern, Oslo Turnhall og Gymnastikkbygningen i sentrum er stengt 29. mars til 5. april. Vanlige treningstider fra og med 6. april.
Anleggene stenger 25 minutter etter treningstidens slutt.

Barnehageopptak

Dei som ynskjer å ha barna sine i ein av barnehagane til Universitetet i Oslo, må senda inn ein søknad innan 15. mars. Alle tilsette i minst ¾ stilling ved UiO, har høve til å søkja om opptak for barna sine. Også personar i rekrutteringsstillingar på alle nivå, lønna av eksterne kjelder, har høve til å søkja dersom dei har minst ¾ av arbeidsplikta si ved UiO og betalar ”overhead” til institusjonen. Arbeidsplikt vil seia forsking, forskarutdanning og pliktarbeid. Søknadsskjema kan fåast i Organisasjons- og personalavdelinga, Administrasjonsbygningen, 5. etasje. Det kan også sendast til alle som tar kontakt på tlf. 22 85 62 36 eller 22 85 62 25.

Fra Det Kongelige Frederiks ...

Den skepsis likeoverfor universitetet, som til dels gjorde sig gjældende, gjaldt for enkeltes vedkommende alt videnskabelig liv her i landet overhodet.
[…]
For manges vedkommende gjaldt misfornøielsen ikke saa meget universitetet selv som dets henlæggelse til Kristiania. Det hadde jo ved universitetets oprettelse hersket adskillig tvil om, hvor det skulde lægges, og i 1811 var det endog foreløbig bestemt, at Kongsberg skulde være universitetsstad. Men efterat Kristiania ved kgl. res. av 12 februar 1812 var blit valgt, og universitetet her var traadt i virksomhet, var der vistnok hverken fra statsmyndigheternes side eller - ialfald kun med enkelte undtagelser - inden universitetslærernes kreds synderlig tvil om, at dette valg hadde vist sig at være det rette.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 1999

Publisert 25. feb. 1999 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere