Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 1999


Et 5. universitet likevel?

Dersom mesalliansen mellom Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og skipsreder Fred. Olsen får det som den vil, ligger veien åpen for en snikinnføring av et femte universitet, hvor landets spisskompetanse innen IT samles på den nedlagte rullebanen. Hagen, Hernes og Olsen leder an i et stormløp mot næringsminister Sponheims strategi for utnytting av flyplasstomta. Strategien er å få gjennomslag for en totalløsning hvor Norsk Investorforum AS - som eies av Fred. Olsen sammen med blant annet LO - får kontroll med utdanningen på Fornebu. Innstillingen som nå legges fram av Ap og Frp, har i tillegg bakt inn så korte tidsfrister at andre aktører ikke rekker å komme på banen i tide. Men mye tyder nå på at reaksjonene er blitt så sterke at forslaget blir utsatt.
Lederartikkel i Universitetsavisa, 18. februar 1999

Ikke nye eiendommer

- For oss er det et paradoks at dette er en politisk beslutning, helt uten forståelse for hvordan vår bransje fungerer. Vi trenger ikke klynge oss sammen på Fornebu, vi har jo nettopp teknologien som knytter oss sammen, både nasjonalt og internasjonalt. Det vår bransje har behov for, er kapital som kan sprøytes inn i nye og spennende selskaper, ikke nye eiendommer.
Generalsekr. Per Morten Hoff, Kontor- og Datateknisk Landsforening, VG, 21. februar 1999

Overhode uten PC

For en tid tilbake var det et oppslag i dagspressen som avslørte at statsministeren ikke hadde en PC på pulten sin. Hvilke deler av hans daglige arbeid som derfor ikke bli tilfredsstillende utført var uklart, men den påfølgende debatten førte til at Bondevik ga etter og skaffet seg en datamaskin. Jeg undres om den er i bruk. Tanken på at landets overhode bruker tiden sin til å lære tekstbehandling og e-post, er for meg mer bekymringsfull enn tanken på at han ikke innehar denne kunnskapen.
Olav Lysne, professor ved Institutt for informatikk, UiO, Aftenposten, 17. februar 1999

Ulykke for universitetet

- Studenter må få muligheten til å fordype seg gjennom flere år. Blir den tiden man går på Universitetet kortet ned, betyr det at man vil miste noe. En oppsplitting i mindre kurs er ikke heldig. Kurs kan bli et supplement til det tilbudet vi har i forbindelse med videre- og etterutdanningsreformen. Men å bryte dagens fag opp i små kurs, ville være en ulykke for Universitetet.
Prorektor Rolv Mikkel Blakar, Universitas, 17. februar 1999


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 1999

Publisert 25. feb. 1999 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere