Misvisende om antall hovedfagsstudenter ved Ifi

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 1999


På litt sikt er det liten tvil om at studentene kommer til hovedfag, hevder Nils Christophersen, bestyrer ved Institutt for informatikk

Fra artikkelen om Institutt for informatikk (Ifi) i forrige nummer av Uniforum kan det se ut som om antallet hovedfagsstudenter ved instituttet bare er halvparten av det det kunne være. Dette gir et misvisende inntrykk.

Problemet er at artikkelen, slik den ble satt opp redaksjonelt, ikke skiller klart mellom antall hovedfagsstudenter vi tar opp dette semesteret og det langt større antall studenter som allerede er tatt opp og i gang med sine oppgaver. I den siste gruppen har vi nå vel 300 studenter i god overensstemmelse med antallet som forutsettes for 1998 i instituttets plan for å doble antall hovedfagsstudenter innen 2002. I dagens situasjon er det verken plass eller lærere til å øke dette antallet.

På årsbasis for 1999 har instituttet fått en ramme på 175 nye studenter, noe som ligger over doblingsplanen. Så raskt kan ikke instituttet vokse verken hva angår studenter eller ansatte. Når det gjelder nye hovedfagsstudenter dette semesteret, forventer vi å ta opp vel 50 stykker. Uniforums redaksjonelle poeng er at dette er "nær halvparten" av en midlere semesterkvote for 1999 på 175/2=87.

På litt sikt er det liten tvil om at studentene kommer til hovedfag. Da er lærerstaben økt, og romproblemet forhåpentligvis løst midlertidig i påvente av nybygget. Det er en markert økning i interessen for vårt kurstilbud på lavere grad. For eksempel har den samlede gruppeundervisningen på lavere grad vokst med 50 prosent på to år. Økningen er spesielt stor på kurs som peker mot hovedfag i informatikk. Videre angir nå halvparten av de nye studentene på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet datafag/informatikk som sin hovedinteresse (eventuelt en av to hovedinteresser) mot bare ca. 30 prosent for to år siden. I tillegg har vi satt i gang et omfattende informasjonsarbeid både mot den videregående skolen og våre egne lavere grads studenter. I den siste gruppen vi vil prøve å få flere til å fullføre cand.scient.-studiet.

Ved Ifi mener vi å ligge godt an i forhold til doblingsplanen, samtidig som vi arbeider med en omfattende revisjon av studieplanen for å tilpasse studiet til nye behov og nye studentgrupper. I forbindelse med informasjonsarbeidet og som del av vår formidling er det utarbeidet egne sider på nettet: http://www2.ifi.uio.no/profil/


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 1999

Publisert 25. feb. 1999 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere