Kurs og stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 1999Vitenskapelige stipend ved UiO

Søknader om stipend fra nedenstående fond og legater skrives på skjema som utleveres fra og sendes til UNIFOR, boks 1131 Blindern, 0317 Oslo (besøksadr.: Rosenkrantzgt. 11B, 3. et.), tlf. 22 85 94 70, faks: 22 85 94 77. Informasjon og søknadsskjema er også tilgjengelig via Internett: http://www.uio.no/unifor/
Søknadsfrist: 15. mars 1999.

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Legat nr. 057 (kr. 70 000).

Det juridiske fakultets reisefond av 1973 - Legat nr. 002 (kr. 70 000).

Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo - Legat nr- 145 (kr. 12 000).NorFa 1999

Nordisk Forskerutdanningsakademi finansierar nordiskt samarbete inom forskning och forskarutbildning genom Personliga stipendier: Mobilitetsstipendier: För etablerade forskare 1-2 månader; För forskarstuderande och yngre forskare 2-12 månader.

Deltagande i nationella forskarutbildningskurser: Medel ges till forskarstuderande som önskar att delta i kortare forskarutbildningskurser i ett annat nordiskt land, och

Institutionsbevilgningar: Forskarutbildningskurser; Nordiska nätverk; Gästprofessurer; Workshops.

För mer information om enskilda stödordningar, ta kontakt med sekretariatet, Nedre Vollgt. 8, N-0158 Oslo, tlf. 22 82 86 20, fax 22 82 86 21, e-post: norfa@norfa.noNorsk-amerikansk vitenskapelig samarbeid 1999/2000

Det norske Marshallfond støtter prosjekter ved norske universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner hvor medvirkning av amerikanske forskere er ønskelig. Søknadsgebyr: NOK 350. Stipendiet størrelse avhenger av prosjektet og oppholdets lengde; tildelingsbeløpene har variert mellom kr. 10 000 og 30 000.
Søknad på eget skjema som fås v/The Marshall Fund, c/o Norge-Amerika Foreningen, Drammensvn. 20 C, 0255 Oslo.
Søknadsfrist: 25. mars.Engelskkurs

Språkseksjonen tilbyr to-dagers kurs i presentasjonsengelsk og skriftlig engelsk for vitenskapelig og administrativt personell: "Building up Presentation Skills" og "Building up Writing Skills". Sju undervisningstimer hver dag, maksimum deltakere er seks. Pris: kr. 3500 pr. person. Sted: Fredensborgvn. 24 G.Spørsmål rettes til Svanhild Storbråten, tlf. 22 99 46 00, fax 22 99 46 01 eller e-mail: svanhild.storbraten@fks.noReisestipend

Det norske institutt i Athens fond er opprettet av Bergens Museums forskningsfond, Robert og Ella Wentzins legats rentefond og det tidligere NAVF/Rådet for humanistisk forskning.

Fondets formål er å støtte virksomheten ved og i fagmiljøet rundet Det norske institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi og kulturhistorie, blant annet ved å gi reisestipend til forskere som ønsker å benytte instituttet.

For 1999 lyses det ut et reisestipend på kr. 10 000. Søknad sendes innen 20. mars 1999 til Det norske institutt i Athens fond v/prof. Synnøve des Bouvrie, Tsami Karatasou 5, GR-11742 Athens, Greece. Søknaden skal inneholde: søkerens navn og adresse, prosjektbeskrivelse og fullstendig budsjett og opplysninger om andre finansieringskilder. Rapport fra reisen skal avlegges.Mat og helse - nye forskningsmidler

Norges forskningsråd lyser ut midler til forskning omkring mat og helse. Bakgrunnen er behovet for mer kunnskap om hvordan maten vi spiser påvirker helsen både hos friske og syke. Slik kunnskap vil bidra til et enda bedre grunnlag for å iverksette tiltak som endrer matvanene til beste for folkehelsen.

Forskningsrådet skal fordele 2 mill. kroner hvert år i tre år, til prosjekter som kan gi nye kunnskaper på dette feltet. Søknadsfristen er 1. april 1999. Kontaktperson: Spesialrådgiver Margrete Halvorsen, tlf. 22 03 73 21.Summer Scholarships at the Biotechnology Centre of Oslo

The Oslo Research Park (Forskningsparken) has generously donated three scholarships for summer students at the Biotechnology Centre (BiO). The summer students will work for a minimum of 2 months between June 1st and August 31st in one of the technology research groups at the BiO. The applicants should be in their final year at high school or college or students at a university. Please apply in writing to Professor Hans Prydz before the 14th of April 1999, adr. Bioteknologisenteret, Boks 1125 Blindern, 0316 Oslo.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 1999

Publisert 25. feb. 1999 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere