Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 3 1999


Våren på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum:
Tid: søndager kl. 13
Sted: Geologisk museum, 1. etasje
28. februar: "Hvorfor er det så mange gruver tilknyttet Drammens-granitten? På jakt etter 'the missing link' mellom granitt og malmer!" v/førsteamanuensis Tom V. Segalstad.
14. mars: Mineraldag. Salg av mineraler og bestemmelse av prøver. Tema: Smaragd - utstilling, omvisning og foredrag v/Geologisk Museums Venner og konservator Gunnar Raade.

Botanisk hage og museum:
Tid og sted: søndager kl. 13 i auditoriet, Botanisk museum
7. mars: "Fra Botanisk hage - vinterbilder og sommerens prakt" v/overgartner Steinar Sjøborg.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling
er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.


Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Etnografisk museum:
Tid og sted: kl. 12-15
Søndag 7. mars: Barnedag: slott, telt og hytter - boliger i mange land. Vi bruker utstillingene til å finne ulike måter å bo på. Vi lager modell av hytte, igloo eller tipi i foredragssalen etterpå og ser film om nomadeliv.
Torsdag 18. mars: Feståpning av museets nye, permanente Afrika-utstilling. Den staselige salen i 3. etasje inneholder igjen en rikholdig utstilling av prakt og bruksgjenstander fra museets samling. Utstillingen viser eksempler på kontinentets mangfoldige kulturvariasjon og gir innblikk i historie, næringsveier, ulike samfunnsformer, rituelt og religiøst liv.

Myntkabinettet:
Tid: Torsdager kl. 13.15- 14.45
Sted: Myntkabinettets bestyrerkontor, 2. etasje
4. mars: Tidsangivelse på mynt og medaljer: generell introduksjon.
11. mars: Tidsangivelse på gresk mynt v/Håkon Ingvaldsen.
18. mars: Tidsangivelse på romersk mynt v/Katalin Biró-Sey.

Oldsaksamlingen:
Tid: søndager kl. 12.30
Sted: 1. etasje
28. februar: "Vikingenes markedsplass, Kaupang i Skiringssal" v/førsteamanuensis Ellen Karine Hougen (i Vikingtidssalen).
14. mars: "Fortidens musikk" v/Gjermund Kolltveit (i Middelaldersalen).


Nordisk mellomalder

Seminarleiar: Magnus Rindal, Mellomaldersenteret
Tid: måndagar kl. 14.15-16
Stad: Møterom 7, Plan 2, Forskningsparken, Gaustadalléen 21
1. mars: "Gårdsnavnenes bidrag til norsk bosetningshistorie 0? - 1000" v/fyrsteamanuensis Tom Schmidt, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.
15. mars: "Nye undersøkelser på Kaupang" v/fyrsteamanuensis Dagfinn Skre, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering.


Forskerseminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18
Sted: Sem.rom B300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus, Blindern
1. mars: "Om skjønnlitteratur og historie" v/Kjartan Fløgstad.
8. mars: NB! Tid og sted: kl. 10-16 i Rådssalen, 10. etasje, Administrasjonsbygningen, Blindern: "Med kjønnsperspektiv på norsk historie: Fra vikingtid til 2000-årsskiftet". Dagsseminar i anledning av bokutgivelse. Innlegg ved prof. Ida Blom, prof. Gro Hagemann, prof. Kari Melby, førsteama. Hilde Sandvik, prof. Sølvi Sogner, prof. Ingvild Øye. Forberedte kommentarer ved blant andre førsteama. Jorunn Bjørgum, prof. Terje Halvorsen, prof. Arnved Nedkvitne, prof. Ståle Dyrvik. Påmelding til prof. Knut Kjeldstadli, tlf. 22 85 82 38, e-post: knut.kjeldstadli@hi.uio.no
15. mars: "Økonomisk historie. Hva er den? Hva bør den være?" v/professor Alf Johansson, Historisk institutt. Forberedte kommentarer av forsker Einar Lie, Senter for teknologi og menneskelige verdier og førsteamanuensis Lars Thue, Bedriftsøkonomisk institutt.


Estetisk seminar

Århundreskiftets estetiske kultur
Tid: fredager kl. 14.15-17
Sted: Aud. 6, Eilert Sundts hus, Blindern
26. februar: "Gustav Klimt og århundreskiftets Wien" v/Arnfinn Bø-Rygg og Trygve Nergaard.
19. mars NB! i Sophus Lies auditorium, Blindern: "The Unforgivable. Introduction to a short history of mercy" v/Jacques Derrida, Paris.


Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16
Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
11. mars: "Filosofiens rolle i dansk-norsk universitetstradisjon fra reformasjonen til 1830-årene".


Poetikkseminar

Tema: Aristoteles' Poetikk: interpretasjon og resepsjon fra antikken til vår tid
Tid: fredager kl. 12.15-14
Sted: Seminarrom 51, Niels Treschows hus, Blindern
12. mars: "Tragedie og opera - et spørsmål om genre" v/Jørgen Langdalen, tidl. stipendiat ved Institutt for musikk og teater.


Kroppen i tankelivet, tankelivet i kroppen

Arr.: Humanistisk Kollegium
Tid: tirsdager kl. 19-20.45
Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum
2. mars: "God bedring" v/Eli Berg.
16. mars: "Kroppen og tiden" v/Anne Leseth.


Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: tirsdager kl. 12.15-14
Sted: seminarrom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern
2. mars: "Carl Neumann, Baltazar Mathias Keilhau og Gjellebekk-marmoren" v/førstekonsulent Elin Strøm, Historisk institutt.
16. mars: "Kulturminnevern - bakstreveri eller endringsadministrasjon" v/rådgiver hos Riksantikvaren, Dag Myklebust.


Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
26. februar: "Funksjonalisme og samfunnskritikk" v/Helge Høibraaten.
5. mars: "Usikkerhet som en utfordring for vitenskapen" v/Ragnar Fjelland.
12. mars: Foredrag v/John Ziman.


Møteserie om fagetikk

Ansv.: Innsatsområdet etikk
Tid: mandager kl. 14-16
Sted: Møterom 8, Plan 2, Forskningsparken, Gaustadalléen 21
15. mars: Foredrag v/professor Nina K. Vøllestad, Seksjon for helsefag.


Senter for kvinneforskning

Virginia Woolf´s Two Bodies
Mandag 1. mars kl. 9.15-12 i Sognsveien 70, Sem.rom, 5. et. Professor i litteraturvitenskap Molly Hite, Cornell University, USA, er i vårsemesteret gjesteforsker ved Senter for kvinneforskning to dager i uken. Forelesningene tar utgangspunkt i boken hun for tiden arbeider med, "Virginia Woolf and the Space of Literary Modernism".

Nettverk for forskning om seksualisert vold:
Rettsapparatets rolle i overgrepssaker.
Fredag 19. mars kl. 9-15 i Institutt for kriminologi, 7. et., St.Olavs plass.
Faglig ansvarlig: Psykolog og forsker II Svein Mossige, NOVA, Oslo.
Påmelding innen 5. mars til: hellepg@sfk.uio.no

*Forskerkurs:
Boyhood - construction and experience.
Onsdag 14. april kl. 10.15-18, torsdag 15. april kl. 9.15-17 og fredag 16. april kl. 9.15-16.
Innledere: Professor Mairtin Mac An Ghaill, University of Sheffield (social sciences), senior Lecturer Ann Phoenix, University of London (psychology), professor Bronwyn Davies, James Cook University, Australia (education), professor Jeff Hearn, University of Manchester, England, Åbo akademi, Finland og Universitetet i Oslo (social sciences), Kathrine Fanger, Universitetet i Oslo (sosiologi), dr.philos. Willy Pedersen (ungdomsforsker) og stipendiat Olve Krange (sosiologi), begge NOVA, stipendiat Marit Haldar, Senter for kvinneforskning (sosiologi) og professor Monica Rudberg, Universitetet i Oslo (pedagogikk).
Kurset er et samarrangement mellom Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo og Senter for kvinneforskning. Faglig ansvarlig: Professor Monica Rudberg, UiO.
Påmelding innen 1. mars til: hellepg@sfk.uio.no


Tirsdagskaffeseminar

Tid: kl. 12.15-13.45
Sted: Institutt for rettsinformatikk, sem.rom 456, 4. etasje, Domus Nova, St. Olavs plass 5
2. mars: "Barn, markedsføring og Internett" v/Gry Nergård.


Hvilke samfunnsverdier ønsker vi?

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn i samarbeid med Oslo Folkeakademi
Tid: tirsdager kl. 19
Sted: Aud. 3 (u.etasje), Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern
2. mars: "Er våre 'idealer' relevante for det neste årtusen?" Mange er bekymret for at unge søker identitet i voldelige gjenger eller annen destruktiv atferd. Kan våre idealer om identitet være relevante for det neste årtusen? v/Per Johan Isdahl, spesialpsykolog ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri.


Veien til integrering - en smertefull prosess?

Arr.: Psykososialt senter for flyktninger
Tid: onsdager kl. 16.15-18
Sted: Aud. 3, Eilert Sundts hus, Blindern
3. mars: "Integrering av flyktninger i det norske samfunn - et historisk tilbakeblikk" v/sjefpsykolog Ellinor F. Major og
"Flyktningen og det norske samfunnet - politiske rammer og sosiokulturelle møter i integrasjonsprosessen" v/universitetslektor Sissel M. Neumayer.
10. mars: "Når integrasjonsprosessen slår feil - traumatiseringer og retraumatiseringer" v/overlege Alf Lund.
17. mars kl. 17: Universitetets pris for menneskerettigheter (Lisl og Leo Eitingers pris) overrekkes den chilenske legen Paz Rojas Baeza i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum. Hun har stått fremst i helse- og menneskerettighetsarbeidet for torturofre i Latin-Amerika. (Det oppsatte foredraget går ut.)


Seminar ved SUM

Arr: Senter for utvikling og miljø
Tid: onsdag kl. 14.15-16
Sted: Sognsvn. 68
3. mars: "The Asian Development Bank - its organization and involvement in the Asian crisis" v/Rune Strøm, Asiabankens Europakontor i Frankfurt.


U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus,, Blindern
2. mars: Afghanistan: "Taliban som trussel? Geopolitisk perspektiv på Afghanistan." Innleder: stipendiat Kristian Berg Harpviken, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
9. mars: MAI-avtalen: "Utflagging av nasjonal suverenitet? Hvordan vil globale investeringsavtaler påvirke utviklingen i Sør." Innledere: Audun Ruud, Senter for utvikling og miljø og Stefan Midteide, Forum for utvikling og miljø.
16. mars: Irak: "Hvem rammes av sanksjonspolitikken?" Innledere: Utenriksredaktør Peter M. Johansen, Klassekampen og byråsjef Cecilie Willoch, Utenriksdepartementet.


Kveldskurs i u-landsmedisin og internasjonal helse

Tid: tirsdager kl. 17-19
Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
2. mars: "Can aid make matters worse: ethical challenges of medical emergency aid" v/Morten Rostrup, Leger uten grenser.
16. mars: "Adolescent reproductive health in Ethiopia: The need for support services" v/Negussie Taffa, Seksjon for internasjonal helse, UiO.


Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandager kl. 15-16.45
Sted: Aud. 1, Patologibygningen, Rikshospitalet
Kaffe/te-servering og noe å bite i fra kl. 14.30.
1. mars: "Inflammatoriske mekanismer ved hjerte/karsykdommer" v/Lars Gullestad, Erik Øye, Jan K. Dambås og Arne Andreassen.


Forskerseminar – ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16
Sted: Seminarrom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern
2. mars: "Governance Under Changing Preconditions of Democracy. Border Politics in the European Union" v/Assistant Professor Antje Wiener, statsvitenskap, Universität Hannover.
9. mars: "Norway and the Marshall Plan: North Altantic Cooperation and Norwegian Economic Policy" v/professor Helge Pharo, historie, UiO.


Pia Tafdrup i Oslo

Vinneren av Nordisk Råds Litteraturpris 1999, den danske lyriker Pia Tafdrup presenteres og leser dikt onsdag 3. mars kl. 19.30 på Lysebu konferansesenter, Lysebuvn. 12, Holmenkollen.


Diskrimineres kvinner i medisinsk forskning?

er tema for en konferanse som arrangeres på Scandic Hotel Bergen torsdag 22. april kl. 9.30-16. Arrangør er Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM). Blant temaene som blir tatt opp, kan nevnes: "Mannskroppen som norm for menneskekroppen i medisinsk forskning (professor Berit Schei, NTNU), "Konsekvenser av den medisinske forskningens diskriminering av kvinner - Kritiske innspill" (professor Britt-Ingjerd Nesheim, UiO), "Hvordan prioriteres kvinners vanlige helseplager i medisinsk forskning?" (professor Kirsti Malterud, UiB). Konferansen avsluttes med en paneldebatt, ledet av professor Geir Høstmark Nielsen, UiB.
Nærmere opplysninger v/førsteamanuensis Vigdis Songe-Møller, UiB, tlf. 55 58 23 87; for påmelding: konsulent Sigrid Skavlid, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, tlf. 22 95 87 84, faks: 22 95 84 92.


Forrige Innhold Uniforum nr. 3 1999

Publisert 25. feb. 1999 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere