Mars

Publisert 18. mars 2016 14:42

– Det ville selvfølgelig vært uheldig om det var slik at all rekruttering foregikk i rettssalene, men sånn er det ikke, sier Kristian Mollestad i Forskerforbundet.

Publisert 31. mars 2016 16:35

I dag kom "Snømannen" til Blindern. Heile dagen har det vore filminnspeling i og utanfor Blindern Athletica, også kjent som Idrettsbygningen.

Publisert 31. mars 2016 15:04

De nye lokalene for Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal ligge på Gaustad i Oslo. Det har regjeringen bestemt. – Gledelig, synes dekan Pål Barkvoll.

Publisert 31. mars 2016 14:27

Berre flaks gjorde at familien til postdoktor Raana Malik ved UiO unngjekk terrorattentatet i ein familiepark i Lahore første påskedag. 72 personar blei drepne.

Publisert 31. mars 2016 11:38

Universitetet i Oslo jobber med å skaffe seg en visjon, men professor og styremedlem Kristian Gundersen mener det hele er noe stort vrøvl.

Publisert 31. mars 2016 11:17

Stamcelleforskeren Paulo Macchiarini er avskjediget fra Karolinska Institutet. – Hans handlinger har skadet tilliten til KI og til forskningen generelt, sier personaldirektør Mats Engelbrektson.

Publisert 31. mars 2016 05:00

Ein mann som i november i fjor blei dømt til 36 dagar i fengsel for å ha lasta ned barnepornografiske filmar og bilete, arbeider  framleis som professor II ved Det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo. Det stadfestar han overfor Uniforum. Universitetsleiinga vil ikkje kommentera det dei meiner er ei personalsak.

Publisert 30. mars 2016 13:32

Direktør for Kulturrådet og ekstern styremedlem i Universitetsstyret, Anne Aasheim er død, 53 år gammal. Ho har tidlegare vore sjefredaktør i Dagbladet og tilsett i NRK i over 20 år.

Publisert 30. mars 2016 10:40

Stortinget behandlet i går forslag til endringer i lov om universiteter og høgskoler. Modellen med ansatt rektor og ekstern styreleder skal bli det normale for institusjonene.

Publisert 30. mars 2016 01:10

– Det var fint at Universitetet i Oslo arrangerte ei samling for studentar og andre for å minna offera etter terrorhandlingane i Belgia, synest musikkhistoriestudent Leni Pyra frå Belgia.

Publisert 29. mars 2016 10:55

Dei europeiske utanlandssentra er for lite brukt,og dei er dyre, konkluderer arbeidsgruppa som har evaluert dei. Men sentra vert freda – i alle fall ei stund.

Publisert 21. mars 2016 10:21

Ei studentforeining må ha minimum fire medlemar, og 80 prosent av dei må vera studentar. Det er to av dei nye reglane UiO foreslår innført som krav for å bli studentforeining. Studentleiar Julie Sørlie Paus-Knudsen (biletet) seier nei til mange av dei føreslegne endringane.

Publisert 18. mars 2016 14:41

Doktorgradsutdanning skal ikke regnes som tjenestetid etter Tjenestemannsloven, foreslår regjeringen. Det skal gjøre det lettere for stipendiater å få jobb ved universiteter og høyskoler etter avlagt doktorgrad.

Publisert 17. mars 2016 17:19

– Det kan vera at Cuba vil lempa på restriksjonar på nokre menneskerettar eller for private selskap. Og at USA også held fram med å  lempa litt på den strenge handelspolitikken overfor Cuba, trur Cuba-ekspert Vegard Bye før Barack Obama kjem til Havanna måndag 21. mars.  

 

Publisert 16. mars 2016 14:19

UiO håper Høyesterett vil avklare om universitetet hadde lov til å si opp en mangeårig midlertidig tilsatt forsker.  

Publisert 16. mars 2016 11:32

Universitetet i Oslo står bak 13 av 34 senter som går vidare til andre runde i konkurransen om å bli senter for framifrå forsking, melder Forskingsrådet.

Publisert 16. mars 2016 10:41

Norske forskingsinstitusjonar er gjennomsyra av «norskheit». Det skaper vanskar for innvandrar, heiter det i ein ny rapport.

Publisert 15. mars 2016 16:42

Antallet kvinner som tar doktorgrad, har aldri før vært så høyt som i 2015. Av de 1436 nye doktorandene i 2015, var 756 kvinner, viser tall fra doktorgradsregisteret til NIFU.

Publisert 15. mars 2016 12:16

Matematikkprofessor Sir Andrew Wiles frå University of Oxford fekk Abelprisen for 2016.Det blei kunngjort i Vitskapsakademiet klokka 12.00 i dag.

Publisert 15. mars 2016 11:26

Klokka 12 i dag blir vinnaren av Abelprisen 2016 kunngjort av preses Ole M. Sejersted i Vitskapsakademiet. Du kan få med deg kunngjeringa på direkten på Abelprisen sine nettsider.

Publisert 14. mars 2016 15:44

Diskusjonen om valgt eller ansatt rektor bør ikke overskygge resten av innholdet i Underdal-utvalgets rapport, advarte flere medlemmer av Universitetsstyret i dag.

Publisert 11. mars 2016 12:20

Dersom et utvalg får det som de vil kan valgt rektor og styreleder Ole Petter Ottersen bytte plass med en ansatt rektor og ekstern styreleder fra neste år. Styret ved Universitetet i Oslo drøfter saken mandag.

Publisert 11. mars 2016 05:15

– Vi kan ikke ha det slik at det er domstolene og fagforeningene som styrer universitetene, sier senterleder Nils Chr. Stenseth. Han er skeptisk til at midlertidige ansatte går rettens vei for å få fast jobb.

Publisert 11. mars 2016 05:05

Kan oppsagte med tittelen forsker ha fortrinnsrett til stillinger som førsteamanuensis eller professor? To nylige dommer konkluderer ulikt.  

Publisert 10. mars 2016 14:00

Teikningane, skissene og dagbøkene frå utgravinga av Osebergskipet i 1904 blir Noregs kandidat til å bli ein del av verdas dokumentarv. Det blei avgjort av den norske UNESCO-kommisjonen den 9. mars.