Juni

Publisert 30. juni 2016 11:39

Rektorene ved fire av landets universiteter avslutter sin første rektorperiode i juli neste år, og alle fire ønsker en ny periode. Avtroppende rektor i Oslo, Ole Petter Ottersen, har foreløpig ingen planer.

Publisert 27. juni 2016 10:35

Britiske universiteter er kraftig bekymret for tilværelsen utenfor EU og frykter at det blir vanskeligere å rekruttere de beste studentene og forskerne. For norske studenter kan dette bli positivt, mener professor Frode Eika Sandnes ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert 23. juni 2016 05:00

Da Universitetsstyret fikk se hvordan det går med UiO så langt i år, fikk de seg en kalddusj. Universitetet ligger godt an på forskningsmålene sine, men bak både NTNU, UiB og egne mål på studieindikatorene. På møtet ble det gjort flere grep for å heve studiekvaliteten.

Publisert 22. juni 2016 16:47

I framlegget til UiO-budsjett for 2017 vert det løyvt fem millionar kroner ekstra til undervisning. Det vedtok Universitetsstyret i går. Pengane blir tatt frå ein post som var tiltenkt frie midlar til forsking. 

Publisert 22. juni 2016 05:15

Tre år etter at professorene Kristian Gundersen og Johan F. Storm luftet ideen om et uavhengig ombud for vitenskapelig ansatte ved UiO, er mandatet for UiOs nye vitenskapsombud enstemmig vedtatt av Universitetsstyret.

Publisert 21. juni 2016 12:40

Fleire av Universitetet i Oslos nettsider var nede i rundt ein time i formiddag.  Også telefonnettet var ute av drift. - No har me funne feilen og nettet er på igjen, opplyser underdirektør Kjetil Otter Olsen i USIT til Uniforum.

Publisert 21. juni 2016 05:15

UiOs deltakelse i EUs 7. rammeprogram for forskning er sammenliknet med åtte andre europeiske universiteter. Særlig dårlig kommer UiO ut i ERC-tildelinger til storsatsingsområdet livsvitenskap.

Publisert 20. juni 2016 12:26

– Er det god kvalitet at alle studentene står på eksamen? Eller at ingen bytter studium?, spør prorektor Ragnhild Hennum. I forslaget til UiOs innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, er UiOs utdanningskomite bekymret for at nasjonale kvalitetsmål kan true autonomien.

Publisert 19. juni 2016 16:00

Da Universitetsstyret behandlet Underdal-rapporten mandag 20. juni bekreftet de valgt rektor som styreleder. I tillegg ønsker de å opprette en vise-/prorektor for utdanning.