Juni

Publisert 30. juni 2016 14:06

– Universitetet i Oslo bør setja ned ein ekstern granskingskommisjon for å finna ut kva som eigentleg har skjedd. Det seier tidlegare prorektor, Haakon Breien Benestad i ein kommentar til skuldinga mot ein medisinprofessor for forskingsjuks.

Publisert 30. juni 2016 11:39

Rektorene ved fire av landets universiteter avslutter sin første rektorperiode i juli neste år, og alle fire ønsker en ny periode. Avtroppende rektor i Oslo, Ole Petter Ottersen, har foreløpig ingen planer.

Publisert 29. juni 2016 11:35

Hege Cathrine Finholt er valt til ny representant for dei mellombels vitskapleg tilsette i Universitetsstyret. Det viser stemmetala frå omvalet etter at resultatet frå det første valet blei annullert.

Publisert 28. juni 2016 11:08

Kun 6 av 10 studenter som begynte sine studier i 2007 har fullført graden, ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Norsk studentorganisasjon (NSO) har lenge etterlyst tiltak for å bedre fullføringen i høyere utdanning.

Publisert 27. juni 2016 14:42

Regjeringen skjerper kravene for å bli universitet, men gir høgskolene to års utsettelse på å oppfylle kravene.

Publisert 27. juni 2016 14:15

Den verdensberømte moralfilosofen Thomas Pogge skal ha gjort seksuelle tilnærmelser overfor kolleger og studenter. Nå har 946 akademikere signert ett opprop der de fordømmer oppførselen hans, skriver Klassekampen i dag.

Publisert 27. juni 2016 10:59

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (38) har gitt valgkomiteen i Telemark Høyre beskjed om at han ikke ønsker gjenvalg til Stortinget neste år.

Publisert 27. juni 2016 10:35

Britiske universiteter er kraftig bekymret for tilværelsen utenfor EU og frykter at det blir vanskeligere å rekruttere de beste studentene og forskerne. For norske studenter kan dette bli positivt, mener professor Frode Eika Sandnes ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert 24. juni 2016 17:00

UiO skal renovera  Brøggers hus i Naturhistorisk museum og søkjer om å få momsfritak. Det gir ei innsparing på 70 millionar kroner.

Publisert 24. juni 2016 13:57

– Det var ikkje heilt uventa at fleirtalet av folket røysta for å melda Storbritannia ut av EU, seier senterleiar Erik Oddvar Eriksen i ARENA Senter for europaforsking ved UiO.

Publisert 24. juni 2016 13:46

John-Arne Røttingen, som blir ny direktør i Forskningsrådet, tilbakeviser forsiden i Ukeavisen Ledelse. Han ønsker ikke mer konkurranse om midlene han skal forvalte.

Publisert 23. juni 2016 16:20

Flere var kritiske da UiO inngikk rammeavtale på én million kroner årlig med PR-byrået Gambit. Nå skal beløpet seksdobles.

Publisert 23. juni 2016 13:51

Til sammen er det over 1600 lesere som i skrivende stund har fått et innblikk i det høyeste beslutningsorganet på Universitetet i Oslo.

Publisert 23. juni 2016 12:00

15. juni tok Universitetet i Bergen formelt over ansvaret for å drifta bokmål- og nynorskordboka på nett. Samstundes ventar ein på dei siste trailerlassa med språksamlingsmateriale.

Publisert 23. juni 2016 05:00

Da Universitetsstyret fikk se hvordan det går med UiO så langt i år, fikk de seg en kalddusj. Universitetet ligger godt an på forskningsmålene sine, men bak både NTNU, UiB og egne mål på studieindikatorene. På møtet ble det gjort flere grep for å heve studiekvaliteten.

Publisert 22. juni 2016 16:47

I framlegget til UiO-budsjett for 2017 vert det løyvt fem millionar kroner ekstra til undervisning. Det vedtok Universitetsstyret i går. Pengane blir tatt frå ein post som var tiltenkt frie midlar til forsking. 

Publisert 22. juni 2016 05:15

Tre år etter at professorene Kristian Gundersen og Johan F. Storm luftet ideen om et uavhengig ombud for vitenskapelig ansatte ved UiO, er mandatet for UiOs nye vitenskapsombud enstemmig vedtatt av Universitetsstyret.

Publisert 21. juni 2016 13:22

Geologiprofessor Trond Helge Torsvik får UiOs forskingspris for 2016. Det har Universitetsstyret bestemt i dag.

Publisert 21. juni 2016 12:40

Fleire av Universitetet i Oslos nettsider var nede i rundt ein time i formiddag.  Også telefonnettet var ute av drift. - No har me funne feilen og nettet er på igjen, opplyser underdirektør Kjetil Otter Olsen i USIT til Uniforum.

Publisert 21. juni 2016 05:15

UiOs deltakelse i EUs 7. rammeprogram for forskning er sammenliknet med åtte andre europeiske universiteter. Særlig dårlig kommer UiO ut i ERC-tildelinger til storsatsingsområdet livsvitenskap.

Publisert 20. juni 2016 21:46

I dag starter dag 2 av møtet i Universitetsstyret. Uniforum vil dekke møtet på direkten.

Publisert 20. juni 2016 12:26

– Er det god kvalitet at alle studentene står på eksamen? Eller at ingen bytter studium?, spør prorektor Ragnhild Hennum. I forslaget til UiOs innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, er UiOs utdanningskomite bekymret for at nasjonale kvalitetsmål kan true autonomien.

Publisert 19. juni 2016 16:00

Da Universitetsstyret behandlet Underdal-rapporten mandag 20. juni bekreftet de valgt rektor som styreleder. I tillegg ønsker de å opprette en vise-/prorektor for utdanning.

Publisert 17. juni 2016 15:39

– Det er først nå UiO har innrømmet at dokumentasjonen til klager aldri har blitt vurdert, konstaterer forskningsombud Peter Kierulf. Dette kan tyde på forhåndsprosedering i saken, mener han.  

Publisert 17. juni 2016 14:23

Det teologiske fakultetet ber universitetstyret om å få legge ned UiOs minst etterspurte fag, som bare hadde en primærsøker.