Januar

Publisert 2. feb. 2016 05:00

– Forskingsrådet må etablera eit eige program for juridisk forsking. Det vil vera viktig både for samfunnet og faget, meiner dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultetet.

Publisert 29. jan. 2016 14:00

Soldatane i Kongo og bistandsorganisasjonane har heilt ulike oppfatningar av kva som er årsakene til seksualisert vald i landet. Det viser Nora Mehsen i masteroppgåva si i kriminologi.

Publisert 29. jan. 2016 12:00

Mens Universitetet i Oslo nå bruker 3 millioner kroner årlig på bruk av PR-byrå, velger NTNU i stedet å benytte seg av egne ansatte i Kommunikasjonsavdelingen.

Publisert 29. jan. 2016 05:00

Kunstneren Rolf Aamot er opprørt over at universitetet vil ødelegge hans dinosaurmalerier fra 1955.

– Verkene er en viktig del av mitt kunstnerskap og vår samtidskunst, mener kunstneren.

Publisert 28. jan. 2016 05:01

UiOs bruk av PR-byrået Gambit har for lengst gått over rammen på én million kroner årlig. Rektor Ole Petter Ottersen forsvarer forbruket.

Publisert 28. jan. 2016 04:59

Omorganiseringen som skulle redusere penger brukt på administrasjon, ble rundet av med stivt prisede taler.

Publisert 27. jan. 2016 19:00

En forsker ved Universitetet i Agder har publisert over 100 forskningsartikler i året. Nå blir han gransket av Det nasjonale publiseringsutvalget.

Publisert 27. jan. 2016 16:17

Universitetet i Oslo får ett av tre toppforsk-prosjekter i den nye tildelingen. Universitetet i Bergen tar åtte, og for første gang er forskningsinstitutter med.

Publisert 27. jan. 2016 05:00

Antallet nasjonale sentre i opplæringen bør reduseres, tilrår Gjedrem-utvalget i sin rapport til Kunnskapsdepartementet. Naturfagsenterets nytilsatte leder, Merethe Frøyland, vil kjempe for å bevare senterets posisjon.

Publisert 26. jan. 2016 16:09

En opprulling av skandaler rundt forskeren og stjernekiriurgen Paolo Macchiarini rammer arbeidsgiver Karolinska Institutet hardt.

Publisert 25. jan. 2016 21:52

Noregs mest berømte antropolog, professor emeritus Fredrik Barth døydde natt til i går, 87 år gammal, melder Universitetet i Oslo.

Publisert 25. jan. 2016 14:02

5,6 prosent av verdens polarforskning skjer i Norge. Dette viser en rapport gjort av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Publisert 22. jan. 2016 14:02

Jakten på neste års ledelse i Norsk studentorganisasjon er igang. Nå har første lederkandidat meldt seg: Marianne Andenæs fra UiO.

Publisert 21. jan. 2016 17:29

2200 studenter forsøkte i 2014 å jukse til seg utdanningsstipend for til sammen 35 millioner kroner, skriver Lånekassen i en pressemelding.

Publisert 21. jan. 2016 15:49

Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal bistå i arbeidet med å utforme gode nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Gruppen ledes av UiO-professor i religionshistorie, Torkel Brekke.

Publisert 20. jan. 2016 15:44

- Det var helt riktig av Vesten å reagere krast da Russland tok Krim-halvøya med makt i 2014. Men på sikt må forholdet til Russland normaliseres, mener områdeekspert Pål Kolstø i et intervju på nettsidene til Det humanistiske fakultet ved UiO.

Publisert 18. jan. 2016 15:52

Ordboka kan hamna i Volda, språksamlingane ved UiB – og Høgskulen i Sogn og Fjordane driv førebels med det dei kallar openlys spionering.

Publisert 18. jan. 2016 10:08

Det nye "Senter for ekstremismeforskning" åpner dørene i lokaler ved Universitetet i Oslo mandag 1. februar. Professor Tore Bjørgo fra Politihøgskolen skal lede senteret.

Publisert 15. jan. 2016 15:47

– Spørsmålet om relevans er ikke et problem bare for humaniora. Også andre steder i akademia drives forskningen av annet enn kortsiktig nytte, påpekte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag.  

Publisert 15. jan. 2016 09:57

Databasen for forskning, CRIStin, havner på Torbjørn Røe Isaksens skrivebord. Marianne Aasen (Ap) vil vite hva ansvarlig statsråd vil gjøre med uttalt misnøye.

Publisert 14. jan. 2016 12:46

Ledere ved norske universiteter og høgskoler ønsker større handlingsrom som arbeidsgivere, inkludert utvidet anledning til å bruke lønn for å rekruttere og beholde medarbeidere. Det viser høringsuttalelsene om utkast til ny arbeidsgiverstrategi.

Publisert 14. jan. 2016 02:00

Medisinprofessor Erlend Nagelhus frå UiO får saman med professorkollega Maiken Nedergaard frå Københavns Universitet 10 millionar kroner til Alzheimer-forsking frå Olav Thon Stiftelsen.

Publisert 13. jan. 2016 11:58

– Det er naudsynt med ei evaluering av forskingsdatabasen Cristin. Det krev Vidar L. Haanes, som er leiar for Universitets- og høgskulerådet.

Publisert 13. jan. 2016 11:31

Vinneren av Anders Jahres store medisinske pris skal fortsatt få 1 million kroner. Men nå vil forskergruppen til prisvinneren få 1 million kroner i tillegg, har styret for Anders Jahres fond bestemt.

Publisert 12. jan. 2016 14:32

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen synes ikke det er nødvendig å bruke av oljefondet for å få Oxford, MiT og Harvard til å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning, slik som i tv-serien Mammon.