Januar

Publisert 27. jan. 2016 16:17

Universitetet i Oslo får ett av tre toppforsk-prosjekter i den nye tildelingen. Universitetet i Bergen tar åtte, og for første gang er forskningsinstitutter med.

Publisert 27. jan. 2016 05:00

Antallet nasjonale sentre i opplæringen bør reduseres, tilrår Gjedrem-utvalget i sin rapport til Kunnskapsdepartementet. Naturfagsenterets nytilsatte leder, Merethe Frøyland, vil kjempe for å bevare senterets posisjon.

Publisert 25. jan. 2016 21:52

Noregs mest berømte antropolog, professor emeritus Fredrik Barth døydde natt til i går, 87 år gammal, melder Universitetet i Oslo.

Publisert 20. jan. 2016 15:44

- Det var helt riktig av Vesten å reagere krast da Russland tok Krim-halvøya med makt i 2014. Men på sikt må forholdet til Russland normaliseres, mener områdeekspert Pål Kolstø i et intervju på nettsidene til Det humanistiske fakultet ved UiO.

Publisert 14. jan. 2016 12:46

Ledere ved norske universiteter og høgskoler ønsker større handlingsrom som arbeidsgivere, inkludert utvidet anledning til å bruke lønn for å rekruttere og beholde medarbeidere. Det viser høringsuttalelsene om utkast til ny arbeidsgiverstrategi.