Norge er femte størst i verden i polarforskning

5,6 prosent av verdens polarforskning skjer i Norge. Dette viser en rapport gjort av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

STOR PÅ POLARFORSKNING: Norge er på femteplass blant dei store polarforskningsnasjonene, viser statistikk fra NIFU.

Foto: Yngve Vogt/Apollon

Ser man verdens vitenskapsproduksjon under ett, utgjør Norges bidrag 0,6 prosent. Snevrer man inn til forskning på polområdene, endrer bildet seg betraktelig. 5,6 prosent av verdens polarforskning skjer i Norge. Dette viser en rapport gjort av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Ifølge NIFU er Norge verdens femte største polarforskningsnasjon, melder På Høyden.

Flest årsverk innen naturvitenskap og teknologi

Så hva forskes det på i Norge? Rapporten fra NIFU forteller at hovedyngden av norsk polarforskning er knyttet til Arktis, Svalbard og Barentshavet.

Hovedtyngden av forskningen skjer innen naturvitenskap og teknologi.Tre fjerdedeler av all norsk polarforskning skjer innen dette feltet. 

I 2014 var det i alt 700 forskerårsverk knyttet til polarforskning innen naturvitenskap og teknologi. Ser man nærmere på tallene innen naturvitenskap og teknologi, kan man se at oseanografi er det største faget, fulgt av geofysikk, grunnleggende marinbiologi og geologi.

Polarforskning skjer også innen andre fagfelt. Samfunnsvitenskap bidrar med 18 årsverk. Humaniora sysselsatte i 2014 tre årsverk innen polar forskning. Dette er en betydelig nedgang fra 2010, da tallet var 15 årsverk.

Medisin viser den samme nedgangen. I 2010 var det 12 årsverk innen medisinsk polarforskning, i 2014 var tallet to.

Gode siteringstall

De norske polarforskningsartiklene fra perioden 2010 til 2013 er sitert 13 prosent over verdensgjennomsnittet for polarforskning.

Ifølge NIFUs kartlegging er USA verdens desidert største polarforskningsnasjon. Her skjer 24,4 prosent av verdens polare forskning.

Slik fordeler de øvrige landene seg:

USA 24,2 prosent
Canada: 10,5 prosent
Storbritannia: 7,7 prosent
Tyskland: 6,0 prosent
Norge: 5,6 prosent
Russland: 4,7 prosent
Kina: 4,4 prosent
Australia: 3,4 prosent
Frankrike: 3,4 prosent
Danmark: 3,2 prosent

Emneord: Internasjonalisering, Forskning Av Ida Bergstrøm/På Høyden
Publisert 25. jan. 2016 14:02 - Sist endra 29. jan. 2016 11:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere