Torkel Brekke leder gruppe som ser på åpen publisering

Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal bistå i arbeidet med å utforme gode nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Gruppen ledes av UiO-professor i religionshistorie, Torkel Brekke.

ÅPEN TILGANG: UiO-professor Torkel Brekke skal lede en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe som skal foreslå retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.

Foto: Martin Toft

Arbeidsgruppen består av:

  • Torkel Brekke (leder), professor i religionshistorie, Universitetet i Oslo
  • Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef, Helse Nord
  • Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker, SINTEF IKT
  • Oddrun Samdal, professor i helsepsykologi, viserektor Universitetet i Bergen
  • Margunn Aanestad, professor i informatikk, Universitetet i Oslo
  • John-Arne Røttingen, divisjonsdirektør for smittevern, Folkehelseinstituttet, professor II, Universitetet i Oslo og Harvard School of Global Health/Harvard Global Health Institute

CRIStin fungerer som gruppens sekretariat.

– Åpen forskning står høyt på den forskningspolitiske dagsordenen i Europa. Sammen med blant andre Nederland og Storbritannia ønsker Norge å være blant landene som går i bresjen for å gjøre forskningsartikler gratis tilgjengelig for alle, sier statssekretær Bjørn Haugstad i en pressemelding.

Regjeringens mål er at offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. 

Arbeidsgruppens forslag til retningslinjer skal overleveres Kunnskapsdepartementet 15. juni. Deretter vil retningslinjene bli sendt på høring.

Emneord: Forskningsformidling, Universitetspolitikk, Forskningspolitikk
Publisert 21. jan. 2016 15:49 - Sist endra 29. jan. 2016 11:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere