Åpner senter for forskning på høyreekstremisme 1. februar

Det nye "Senter for ekstremismeforskning" åpner dørene i lokaler ved Universitetet i Oslo mandag 1. februar. Professor Tore Bjørgo fra Politihøgskolen skal lede senteret.

STARTER I FEBRUAR: Senter for ekstremisme-forskning åpner dørene ved Universitetet i Oslo 1. februar. Professor Tore Bjørgo skal lede senteret.

Foto: Martin Toft

«Senter for ekstremismeforskning», har fått undertittelen «Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold» (C-REX).

Senteret er en 10-årig satsing fra regjeringens side. Det vil i første omgang opprettes for en periode på fem år med et budsjett på 50 millioner kroner, med mulighet for forlengelse i fem år til. Senteret vil ligge ved Universitetet i Oslo, melder Kunnskapsdepartementet på sine nettsider.

Bakgrunn

Bakgrunnen for regjeringens satsing på et forskningssenter om høyreekstremisme er selvsagt først og fremst de tragiske angrepene som rammet Norge 22. juli 2011, der gjerningsmannen viste seg å være en høyreekstrem terrorist. Samtidig har vi de siste årene sett en foruroligende utvikling i en rekke europeiske land med utspring i høyreekstremisme.

  • I mange land i Europa er høyreekstreme krefter nå på fremmarsj.
  • Hatkriminaliteten øker kraftig i mange land, trolig både som en reaksjon på flyktningebølgen og på IS-terror.
  • I mange land har en rekke asylmottak blitt påtent. Mye tyder på at vi også har sett eksempler på dette her i landet.
  • I sosiale medier fremsettes det grove hatytringer og trusler mot muslimer og flyktninger, og mot de man mener hjelper flyktningene å komme hit. Men hatkriminaliteten kan komme fra ulike kanter og rettes mot ulike grupper.
  • Jøder og jødiske institusjoner angripes ikke bare av høyreekstremister, men også av ekstreme islamister.

Utpreget tverrfaglig

For å kunne gi solide svar på relevante problemstillinger, samt bidra til effektiv forebygging av kriminelle handlinger, vil senteret være utpreget tverrfaglig, med forskere fra ulike samfunnsviten­skaper, humanistiske fag og psykologi.

C-REX skal ledes av professor Tore Bjørgo, med Anders Ravik Jupskås som nestleder. Det nye forskningssenteret ledes av Universitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Fredsforskningsinstituttet (PRIO) og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Politihøgskolen og Forsvarets forskningsinstitutt. I tillegg er det flere sterke internasjonale miljøer involvert.  

Les mer om senteret

UiO får senter for forskning på høyrekstremisme

 

Emneord: Statsvitenskap, Forskningspolitikk
Publisert 18. jan. 2016 10:08 - Sist endra 18. jan. 2016 14:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere