Januar

Publisert 30. jan. 2014 15:53

- Det er viktig for forskerne og samfunnet å ta debatten om oljeforskning og etikk, sier NTNU-professor Øyvind Mikkelsen . Han leder den nasjonale komiteen for forskningsetikk innen naturvitenskap og teknologi.

Publisert 27. jan. 2014 17:00

Sentraladministrasjonen ved Universitetet i Oslo er frå nyttår blitt til LOS, Leiinga og støtteeiningar. I dag blei dette markert med eit uhøgtidleg avspark i Storsalen i Chateau Neuf. Trekkplasteret var tungrockbandet Black Debbath.

Publisert 22. jan. 2014 12:35

Styret ved Kulturhistorisk museum gikk ikke god for forslaget til innstilling som blant andre UiOs viserektor sto bak. – De var nok ikke komfortable med forslaget. Det er i seg selv oppsiktsvekkende, kommenterer Parat-leder Ole Martin Nodenes.

Publisert 21. jan. 2014 16:59

UiOs system for kvalitetssikring av utdanninga bør bli godkjent av NOKUT. Det er rådet frå komiteen som har utført ei evaluering av utdanningskvaliteten på UiO. Komiteen er likevel ikkje nøgd med ordninga med tilsynssensor og kvalitetssystemet for forskarutdanninga.

Publisert 21. jan. 2014 11:56

Å leggje ned Duckert-utvalet var noko av det første Torbjørn Røe Isaksen gjorde som kunnskapsminister. Det breie utvalet blir erstatta av ei mindre ekspertgruppe med eit mandat som truleg er snevrare.

Publisert 16. jan. 2014 19:01

En fersk evaluering av den omstridte tellekantmodellen tyder på at den virker positivt inn på publiseringsomfanget. Rapporten viser også at ikke all kritikken modellen får, har rot i virkeligheten.

Publisert 14. jan. 2014 11:16

Torbjørn Røe Isaksen presenterte i dag sin syvpunktsplan for forskning og høyere utdanning. Færre institusjoner, nedlegging av små lærerutdanninger og høyere krav til kvalitet og forskningsledelse, var noen av meldingene fra statsråden.