Januar

Publisert 31. jan. 2014 11:05

20 unge forskertalenter ved Universitetet i Oslo får til sammen 137 millioner kroner over tre år til sine forskningsprosjekter gjennom Fellesløftet.

Publisert 30. jan. 2014 15:53

- Det er viktig for forskerne og samfunnet å ta debatten om oljeforskning og etikk, sier NTNU-professor Øyvind Mikkelsen . Han leder den nasjonale komiteen for forskningsetikk innen naturvitenskap og teknologi.

Publisert 30. jan. 2014 14:06

Sammen med seksti lærere fra hele landet deltar Kristin Halvorsen på et todagers kurs i bioteknologi ved Universitetet i Oslo .

Publisert 28. jan. 2014 16:53

Hvorfor når ikke norske universiteter opp i internasjonale rangeringer som Times og Shanghai? Nå vil Kunnskapsdepartementet ha forskningsbaserte svar og forslag til tiltak, melder På Høyden.

Publisert 28. jan. 2014 13:07

Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken går fra sin åremålsstilling fem år før perioden utløper.

Publisert 27. jan. 2014 17:00

Sentraladministrasjonen ved Universitetet i Oslo er frå nyttår blitt til LOS, Leiinga og støtteeiningar. I dag blei dette markert med eit uhøgtidleg avspark i Storsalen i Chateau Neuf. Trekkplasteret var tungrockbandet Black Debbath.

Publisert 27. jan. 2014 10:20

Over 3000 personar tok vegen til Tøyen og opninga av islabyrinten til Peder Istad på Naturhistorisk museum ved UiO sist laurdag. Islabyrinten blei raskt svært populær blant barna.

Publisert 23. jan. 2014 14:18

Den tidligere stipendiaten Birgitte Moesgaard Henriksen får medhold i at hun er part i sexpressaken mot Universitetet i Oslo. Derfor får hun gjenopptatt saken mot UiO, melder Dagbladet.

Publisert 22. jan. 2014 15:47

Sivilingeniør John Skogen er tilsett som ny eigedomsdirektør ved Universitetet i Oslo. Samtidig er siviløkonom Knut Riksen tilsett som direktør for Verksemds- og økonomistyring.

Publisert 22. jan. 2014 14:19

Museum for universitets- og vitenskapshistorie flytter i disse dager inn i lavblokka ved Frederikkeplassen.

Publisert 22. jan. 2014 13:39

Den formelle, men tungrodde tilsetjingsprosessen i offentleg sektor hindrar diskriminering av jobbsøkjarar med utanlandske namn som har oppvekst og utdanning frå Noreg. Det er konklusjonen i Arnfinn H. Midtbøens doktoravhandling i sosiologi på UiO.

Publisert 22. jan. 2014 13:25

Bibliotekarene på UB er godt fornøyd med UiOs nye arbeidsmiljøundersøkelse. Fra andre hold får den sterk kritikk for å unngå konfliktfylte tema.

Publisert 22. jan. 2014 12:35

Styret ved Kulturhistorisk museum gikk ikke god for forslaget til innstilling som blant andre UiOs viserektor sto bak. – De var nok ikke komfortable med forslaget. Det er i seg selv oppsiktsvekkende, kommenterer Parat-leder Ole Martin Nodenes.

Publisert 22. jan. 2014 11:22

Da det hviterussiske regimet stengte European Humanities University i Minsk, flyttet universitetet hele sin virksomhet over grensen til Litauen.

Publisert 21. jan. 2014 16:59

UiOs system for kvalitetssikring av utdanninga bør bli godkjent av NOKUT. Det er rådet frå komiteen som har utført ei evaluering av utdanningskvaliteten på UiO. Komiteen er likevel ikkje nøgd med ordninga med tilsynssensor og kvalitetssystemet for forskarutdanninga.

Publisert 21. jan. 2014 11:56

Å leggje ned Duckert-utvalet var noko av det første Torbjørn Røe Isaksen gjorde som kunnskapsminister. Det breie utvalet blir erstatta av ei mindre ekspertgruppe med eit mandat som truleg er snevrare.

Publisert 16. jan. 2014 19:01

En fersk evaluering av den omstridte tellekantmodellen tyder på at den virker positivt inn på publiseringsomfanget. Rapporten viser også at ikke all kritikken modellen får, har rot i virkeligheten.

Publisert 16. jan. 2014 14:49

Iskunstneren Peder Istad startet torsdag byggingen av en enorm isskulptur ved Tøyen hovedgård i Botanisk hage.

Publisert 14. jan. 2014 11:16

Torbjørn Røe Isaksen presenterte i dag sin syvpunktsplan for forskning og høyere utdanning. Færre institusjoner, nedlegging av små lærerutdanninger og høyere krav til kvalitet og forskningsledelse, var noen av meldingene fra statsråden.

Publisert 10. jan. 2014 17:29

– Fortsatt finnes det materiale vi ikke har sett godt nok på, spørsmål vi ikke har stilt, og nye svar på gamle spørsmål, konstaterte forskningsbibliotekar Ruth Hemstad i dag på konferansen «200 år med Grunnloven».