Rykter og usikkerhet rundt direktørtilsetting på KHM

Styret ved Kulturhistorisk museum gikk ikke god for forslaget til innstilling som blant andre UiOs viserektor sto bak. – De var nok ikke komfortable med forslaget. Det er i seg selv oppsiktsvekkende, kommenterer Parat-leder Ole Martin Nodenes.

DISKUSJONSTEMA: Uniforum har snakket med flere ansatte ved KHM som undrer seg over direktørtilsettingens gang. Noen spekulerer i hvorvidt en angivelig «gutteklubb» ved museet har en finger med i spillet.

Foto: Arkivfoto

Etter at danske Rane Willerslev forlot stillingen som direktør ved Kulturhistorisk museum (KHM) etter bare to år, ble stillingen lyst ut på nytt i september i fjor.

En rådgivende komité bestående av blant andre viserektor Knut Fægri, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen og museets styreleder Eilif Holte fikk oppgaven med å vurdere de 12 søkerne.

Men da komiteen la fram sitt forslag til innstilling for KHM-styret i november, fikk de den i retur.

Styret gikk ikke god for innstillingen, de ba i stedet om mer utfyllende kommentarer rundt prosess og søkere.

Har ikke opplevd lignende

– Styret var nok ikke fornøyd, kommenterer Parat-leder Ole Martin Nodenes.

Han har deltatt i flere direktørtilsettinger, men har aldri opplevd at saken har blitt sendt i retur til komiteen slik som her. I slike saker pleier komiteene tvert imot å anstrenge seg for å gjøre en grundig jobb, påpeker han.

– I «vanlige» tilsettinger hender det at saken blir sendt tilbake for grundigere behandling. Men at det skjedde her på museet, tyder på at styret ikke var komfortable med innstillingsforslaget. Det er i seg selv oppsiktsvekkende, synes fagforeningslederen.

– Men det er positivt at styret sendte saken tilbake når de ikke var fornøyde. Det var sikkert klokt, tilføyer han.

– En trend vi ikke liker

Etter det Uniforum kjenner til, var kun én kandidat innstilt.

Nodenes, som også sitter i Universitetsstyret, har ikke kjennskap til denne konkrete innstillingen, men sier på generelt grunnlag at det å kun innstille én kandidat, er i ferd med å bli utbredt.

– Nylig ble det ansatt to nye fagdirektører på UiO, i Virksomhetsstyring og Eiendomsavdelingen. Til begge stillingene var kun én kandidat innstilt. Dette har også blitt en trend for administrative stillinger generelt, og vi fagforeninger ser på det som en uting, sier han.

Det er kvalifikasjonsprinsippet som skal gjelde i staten. Og alle som anses som kvalifisert for en stilling etter intervjuet, bør innstilles, mener Parat-lederen.

– Er det noen regler for hvor mange som må intervjues?

– Det er utlysningsteksten som gjelder, og det er ikke noen vits i å intervjue noen som ikke tilfredsstiller kriteriene. Men alle som er aktuelle, bør få vise seg fram i et intervju. Og særlig dersom det er tette bånd mellom arbeidsgiver og en spesiell søker, bør man intervjue flere. Vi må huske at gode tilsettinger er noe av det viktigste vi gjør. Det er komiteens oppgave å finne den best kvalifiserte, de skal ikke gjøre en enkel jobb, understreker han.

Søker til stillingen er forbauset

Uniforum har snakket med flere ansatte ved museet som undrer seg over prosessens gang. De er usikre på hva som skjer, og spekulerer i hvorvidt en angivelig «gutteklubb» ved museet har en finger med i spillet. Ingen av disse ønsker imidlertid å uttale seg offentlig.

En som gjerne uttaler seg, er derimot historieprofessor Nils Rune Langeland ved Universitetet i Stavanger. Han søkte på direktørstillingen i september. Etterpå har det vært helt stille.

– Helt overfladisk har jeg fått med meg at prosessen er utsatt, og at rektor ikke var fornøyd med innstillingen. Men noe mer enn det vet jeg ikke, sier professoren.

Han er forbauset over at han som søker ikke er blitt kontaktet.

– Jeg har ikke hørt noe som helst. Ikke en mail.

– Så du er ikke fornøyd med prosessen?

– Nei. Jeg synes de burde tatt kontakt. Det var ikke så mange søkere, og når det er så få, kunne de tatt seg råd til en telefon, sier Langeland, som beskriver sine forventninger til å få stillingen som nøkterne.

– Jeg har jo ikke museumsfaglig erfaring, men som professor og historiker er jeg likevel en seriøs søker.

– Har du inntrykk av at prosessen er ryddig?

– Jeg vet ikke.

Kun én intern søker

Tolv personer har søkt på direktørstillingen. Blant dem er det kun én intern søker, professor i arkeologi Håkon Glørstad.

– Ingen av de 12 er suverent opplagte kandidater, synes Langeland, og beskriver et par av dem som direkte useriøse.

– Vi snakker vel realistisk om 4-5 aktuelle kandidater, og jeg regner meg selv som en av dem, sier han.

På spørsmål om hvem han tror ender opp med jobben til slutt, tipper han på Barbara Plankensteiner, visedirektør og sjefskurator ved Weltmuseum i Wien.

– Jeg tenkte med én gang at hun sikkert var en viktig kandidat. Men generelt har ingen av folkene på lista markert seg i den norske, intellektuelle offentligheten, med unntak av meg selv, sier professoren.

– Jeg lurer på hva det er de vil ha? En teknokrat? Eller en intellektuell? Jeg er også veldig nysgjerrig på hvorfor rektor var misfornøyd med den første innstillingen. Men jeg har altså ikke hørt et knyst. Det skulle bare mangle at de ikke kunne ta en telefon, gjentar han.

– Viktig for omdømmet

Ifølge Parat-lederen har ikke søkerne nødvendigvis krav på en telefon.

– Det kommer litt an på kompetansen de har, og om de er interne søkere. Men det å søke en jobb kan være belastende, så det er viktig å behandle folk med respekt, sier han.

At søkerne opplever seg godt ivaretatt, kan dessuten gagne UiO:

– Det er viktig at UiO er ryddig i tilsettingsprosesser. For hvis folk føler seg dårlig behandlet, vil de ikke søke igjen. Kanskje vil de også fraråde andre å søke. I tillegg vil det være uheldig for UiOs omdømme om eventuelle klager til sivilombudsmannen når fram, påpeker Nodenes.

Blir styrebehandlet 31.1.

Etter alt å dømme kommer tilsettingssaken opp på ny i museets styre den 31. januar, ifølge styreleder Eilif Holte.

– Vi tar sikte på at forslag til innstilling foreligger til behandling den 31., sier Holte, som altså også sitter i komiteen som lager forslaget.

Når forslaget til innstilling er godkjent i museumsstyret, skal det videre til Universitetsstyret. Slik det ser ut nå, ligger saken an til å bli behandlet der den 11. mars. Karl Kallhovd er konstituert museumsdirektør fram til den nye direktøren kommer på plass.

 

 

Emneord: Museene, Kulturhistorisk museum, Rekruttering Av Helene Lindqvist
Publisert 22. jan. 2014 12:35 - Sist endret 9. mai 2017 19:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere