Mars

Publisert 28. mars 2014 16:17

Studentene skal  igjen få mulighet til å ha flertall i viktige beslutninger i styrene for studentsamskipnadene. Regjeringen vil derfor endre studentsamskipnadsloven, opplyser kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag.

Publisert 28. mars 2014 12:08

Kristin Halvorsen er ansatt som direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Det blir den første jobben hun har hatt, etter at hun gikk av som kunnskapsminister i høst.

Publisert 28. mars 2014 10:20

Før påske offentliggjør kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ekspertgruppen som skal vurdere finansiering av høyere utdanning. Han varsler en stor grad av ekstern kompetanse i gruppen.

Publisert 27. mars 2014 12:02

Språksamlingane ved UiO er til nytte for forskarar både i språk- og litteraturvitskap. Materialet bør kunna brukast i undervisning på alle nivå. Det er konklusjonen til utvalet som har sett på kva verdi språksamlingane har for forsking og undervisning.

Publisert 26. mars 2014 14:02

Yakov Sinai (78) fra Princeton-universitetet i USA og Landau-instituttet for teoretisk fysikk ved Det russiske vitenskapsakademi  er tildelt Abelprisen for 2014. Det Norske Vitenskapsakademi begrunner tildelingen med  "hans vesentlige bidrag til dynamiske systemer, ergodeteori og matematisk fysikk».

Publisert 26. mars 2014 11:07

Norske forskere reagerer sterkt mot de 529 dødsdommene som ble avsagt mot medlemmer av Det muslimske brorskap i Egypt denne uken. Også regjeringen ved utenriksminister Børge Brende protesterer mot dommene.

Publisert 25. mars 2014 16:33

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden i Trondheim(SiT) har solgt Akademika til forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Pressemeldingen fra SiO sier ingenting om hvilken pris bokhandelen ble solgt for.

Publisert 25. mars 2014 15:29

Uppsala-rektor Eva Åkesson opplevde eit ope opprør mot leiarstilen sin frå tre viserektorar og åtte dekanar. Dei kravde at ho måtte gå. Etter at fleirtalet i styret for Uppsala universitet tok henne i forsvar, har fleire av opprørarane trekt seg frå verva sine.

Publisert 25. mars 2014 10:11

PST opplever ikke at samarbeidet mellom sikkerhetstjenesten og utdanningsinstitusjonene er mangelfullt, men variabelt. – Dette er ingen terrorjakt i universitetskorridorene, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

Publisert 24. mars 2014 10:35

UDI har pålagt NTNU-stipendiaten Mahdi Ghane å komme seg ut av landet i løpet av tirsdag. I går tok han farvel med Trondheim og startet reisen tilbake til hjemlandet.

Publisert 21. mars 2014 16:11

Mest heile Oslobenken med tidlegare statsminister Jens Stoltenberg i spissen, innvigde i formiddag den nye Oslobenken i Botanisk hage på Tøyen. Etterpå tok styreleiar Kristin Halvorsen  i Naturhistorisk museum ved UiO dei med på omvising.

Publisert 20. mars 2014 14:49

– Dersom det er slik at noen subjektivt føler at de pålegger seg selvsensur, ja vel, så er det slik det er, medga rektor Ole Petter Ottersen på Akademisk forums møte om fryktkultur i akademia.

Publisert 20. mars 2014 14:13

PST mener universitetene har et ansvar for at sensitiv kunnskap ikke kommer på avveie. Tjenesten utfordrer lærestedene til å diskutere om de er sitt ansvar bevisst.

Publisert 20. mars 2014 12:39

– Eg har stor forståing for at det blei vanskeleg å tilsetja nokon i formidlingsprofessoratet, seier biologiprofessor og universitetsstyrerepresentant Kristian Gundersen. – Det er trist, synest professor i sakprosa,  Johan Tønnesson.

Publisert 18. mars 2014 17:20

Det blir likevel ikkje oppretta noko formidlingsprofessorat ved Universitetet i Oslo. Dei 28 søkjarane til stillinga fekk beskjed denne veka. – Ei dårleg førebudd utlysing, meiner medieprofessor Jostein Gripsrud , som søkte jobben.

Publisert 18. mars 2014 15:22

- Ein budsjettprosess er ein budsjettprosess, svarte statsminister Erna Solberg då Uniforum spurte henne om livsvitskapssenteret ville bli realisert i hennar regjeringstid. I formiddag trefte ho universitetsleiinga i Ole-Johan Dahls hus på UiO.

Publisert 18. mars 2014 12:14

Tekna mener situasjonen for iranske stipendiater ikke er akseptabel. Nå vil den lokale fagforeninga at NTNU-ledelsen skal ta affære.

Publisert 17. mars 2014 15:54

Statsbygg har plukket ut sju selskap som kan delta i den videre plan- og designkonkurransen for livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo. De er valgt ut blant de 31 selskapene som sendte inn bidrag til første runde i konkurransen.

Publisert 17. mars 2014 11:30

Internrevisjonen på UiO fungerer ikke i tråd med gjeldende standarder, ifølge Price Waterhouse Coopers evaluering. Heller ikke UiOs ledelse er fornøyde, framgår det av rapporten.

Publisert 14. mars 2014 12:27

NTL-leder Ellen Dalen er sterkt kritisk til signalene UiO og personaldirektør Irene Sandlie sender i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør. – Ønsker de et samfunn med større økonomiske forskjeller? undrer hun.

Publisert 13. mars 2014 15:26

Dei amerikanske advokatane til Guantanamo-fangen Mustafa Al-Hawsawi kom nyleg til PluriCourts - Senter for forsking om internasjonale domstolar sin legitimitet ved UiO for å få gode argument til forsvaret av klienten sin.

Publisert 13. mars 2014 14:58

– Eg flyttar ikkje, seier stadnamnprofessor Tom Schmidt . Dei faste vitskaplege tilsette i Norsk Ordbok og i språksamlingane kan bli overførte til Nasjonalbiblioteket og bli forskingsbibliotekarar.

Publisert 13. mars 2014 10:38

Konkrete eksempler på ytringsfrykt ved UiO er sjeldne i offentligheten. Men det betyr ikke nødvendigvis at frykten ikke eksisterer. – Det blir naivt å si at her kan alle ytre seg fritt, synes HF-dekan Trine Syvertsen.

Publisert 13. mars 2014 09:08

UiO-professor Kirsten Sandberg hadde regien da representanter for Vatikanet for første gang måtte svare offentlig på spørsmål om seksuelle overgrep mot barn.

Publisert 12. mars 2014 15:05

Kjemiske reaksjoner i akrylbelegget som skal beskytte marmoren, er årsaken til at Operaen gulner, konkluderer UiO-forskere i en rapport. En av verdens fremste eksperter på bygningsstein kommer til Oslo for å gi råd om hvordan marmoren kan beskyttes.