Juni

Publisert 30. juni 2014 14:00

Rektor Ole Petter Ottersen vil ikke ut med bakgrunnen for at han erklærte seg habil i prorektorsaken. – Selvsagt må rektor eller direktøren kunne redegjøre for innholdet i habilitetsvurderingen, kommenterer jusprofessor Anne Robberstad .

Publisert 27. juni 2014 10:03

– Jeg hadde høyere tanker om Universitetsstyret enn det viste seg å være grunnlag for, konstaterer jusprofessor Anne Robberstad etter at styret på UiO denne uken frikjente seg selv i «prorektorsaken». Professor Johan F. Storm er også kritisk.  

Publisert 23. juni 2014 16:46

– Eg er opprørt! Det seier forbundssekretær Siv Anita Hagen i NTL etter at ho har fått vita at protokollen frå møtet i tilsetjingsutvalet på HF der 19 tilsette i Norsk Ordbok blei oppsagde, vart publisert på nettet dagen før møtedagen. HF-leiinga er lei seg.

Publisert 18. juni 2014 16:57

Systemet for eigedomsforvaltning XPAND kan brukast til å planleggja ressursbruk og til å kontrollera kor mykje kvar tilsett gjer. For oss er det ein heilt feil måte å styra UiO på, seier NTL-tillitsvalde  Ellen Dalen og Geir Mathiessen.

Publisert 18. juni 2014 15:30

Omstilling innen forskning på petroleum og energi generelt er helt nødvendig, dersom kravene til bærekraftig utvikling skal oppfylles. Det skriver NENT i rapporten som ble offentliggjort i dag.

Publisert 18. juni 2014 13:25

Behandlingen av prorektors fratredelse blir tema i lukket møte i Universitetsstyret neste uke. På forhånd gjør universitetsledelsen det klart at de ikke deler syn med jusprofessorene Anne Robberstad og Jan Fridthjof Bernt som har erklært vedtaket i saken ugyldig.

Publisert 18. juni 2014 11:52

Ulike bergarter gir ulikt jordsmonn og ulikt jordsmonn gir ulike planter. På Skandinavisk rygg  i Botanisk hage har en geolog, en botaniker og to gartnere gått sammen om å vise fram stein og planter som er typiske for norske fjell.

Publisert 12. juni 2014 21:44

Mens Universitetet i Bergen betalte tre euro per forskningsartikkel de lastet ned fra Science Direct, slapp Høgskolen i Oslo og Akershus unna med å betale en euro per nedlasting fra samme database.

Publisert 10. juni 2014 16:38

Språksamlingane kan vera på  veg ut av Universitetet i Oslo. I går vedtok styret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium med seks mot to stemmer at det ikkje skal ta ansvaret for samlingane. Universitetsleiinga vil ha direkte dialog med fagdepartementa om den vidare vurderinga.