– Det kan lett skjære seg mellom en sjef og en nestsjef

Det er ikke lenge siden sist gang det skar seg mellom rektor og prorektor på UiO. Haakon Breien Benestad ble likevel sittende hele perioden, til tross for at han skal ha vært uønsket av rektor.                 

ØNSKER EKSTERN STYRELEDER: – Det oppstår lett et tett forhold mellom rektor og direktør. På en måte er det de begge som fronter saker for Universitetsstyret. Og når rektor og direktør står samlet, blir det fort veldig vanskelig for styret å gå imot, erfarer tidligere prorektor Haakon Breien Benestad.

Foto: Ola Sæther

Det startet bra for prorektor Haakon Breien Benestad i 2006. Han trivdes godt i sin nye rolle sammen med rektor Geir Ellingsrud og viserektor Inga Bostad. Arbeidsoppgavene var svært interessante. Foruten å lede forskningskomiteen, ledet Benestad blant annet en komité i Universitets- og høgskolerådet, som jobbet med etiske utfordringer i vitenskapen.

Men etter hvert mistet prorektoren tillit. Med tiden forsvant også flere arbeidsoppgaver, og Benestad opplevde et betydelig press for å trekke seg ut av rektoratet.

– Litt for åpenhjertig

– Først og fremst var det rektors tillit jeg mistet. Jeg hadde ikke følelsen av å miste tillit lenger nede i organisasjonen, eller i forskningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet, forteller Benestad, som i dag er professor emeritus i medisin.

– Egentlig ble jeg forbauset. For jeg hadde aldri tidligere opplevd noe slikt. Men det hele begynte vel i hvert fall med at jeg nok er litt for åpenhjertig. Man må passe seg mer når man innehar et slikt verv. Man skal være forsiktig, og det er mitt klare inntrykk at rektor var langt mer forsiktig enn meg, sier han.

Som Uniforum tidligere har omtalt, ble det særlig dramatisk da medisineren Benestad tilbød seg å mekle mellom den nå avskjedigede HF-professoren Arnved Nedkvitne og UiO. Prorektoren ville gjerne finne en løsning slik at Nedkvitne kunne fortsette i jobben. Men noen mekling ble det ikke. I stedet ble Benestad selv truet med sparken, kom det fram under rettssaken mellom Nedkvitne og UiO i 2010.

Men Benestad vil helst ikke rippe for mye opp i gamle konflikter.

– Rent generelt, så kan det lett skjære seg mellom en sjef og en nestsjef, konstaterer han.

Skjønner at Fægri fristet

At det skar seg nå nylig mellom rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Ruth Vatvedt Fjeld, er egentlig ikke så rart, synes professoren. Han har nemlig merket seg at Fjeld har vært spesielt kritisk til at hun, motsatt hva som er vanlig for prorektorer, ikke fikk ansvar for forskningskomiteen.

– Det ligger derfor nesten i sakens natur at det kunne skje, sier han, og utdyper:

– Det kan være bra å ha en som har greie på naturvitenskapelig forskning og medisin som leder for denne komiteen. Så da rektor fikk anledning til å trekke inn Knut Fægri, en tidligere MN-dekan som også er veldig dyktig, så skjønner jeg at han var for fristet til å kunne si nei.

– Er det nødvendig for en prorektor å ha naturvitenskapelig bakgrunn, dersom rektor også har det?

– For en leder av forskningskomiteen tror jeg det er en fordel. Men altså, jeg har aldri hørt noe om at forrige prorektor, Inga Bostad, ikke gjorde en god jobb der. Og hun er jo filosof og kommer fra HF. Så dersom hun klarte det bra, bør jo i prinsippet også andre på HF gjøre det, mener Benestad.

– Åpenhet er viktig

At Fjeld følte seg tilsidesatt på grunn av dette, har han stor forståelse for.

– Særlig dersom det ikke var skikkelig diskutert med henne på forhånd, det vet jeg jo ikke i hvilken grad det var.

– Var det egentlig Fægri som var prorektoren av de to?

– Jeg ser det vel sånn at når det gjelder å lede forskningskomiteen, så har det tradisjonelt vært en prorektorrolle, som Fægri da som viserektor går inn i.

– Fægri ble jo rekruttert umiddelbart etter valget. Tror du det var planlagt?

– Det tør jeg ikke si noe om. Men generelt synes jeg at åpenhet og transparens er veldig viktig, både i vitenskapen og ellers. Det er noe jeg alltid har ment, og holdningen min til dette ble ytterligere forsterket den gang jeg ledet etikkomiteen i UHR.

Vil ha ekstern styreleder

For Benestad har saken som nå har skjedd på UiO, styrket hans tro på at styreleder og rektor ikke bør være én og samme person. Riktignok er det ikke rektor, men universitetsdirektøren som legger sakene fram for Universitetsstyret og formelt står for vedtaksforslagene, påpeker han.

– Men det oppstår veldig lett et tett forhold mellom rektor og direktør. På en måte er det de begge som fronter saker for styret. Og når rektor og direktør står samlet, blir det fort veldig vanskelig for styret å gå imot, erfarer den tidligere prorektoren.

– Men la meg presisere: rektor må velges, slik som nå, selv om styreleder måtte komme «utenfra», understreker Benestad.

Resultatet av rektor som styreleder er altså at det blir vanskelig for andre stemmer å komme fram, enten det er prorektor, studentene, de ansatte eller fagforeningene, mener han.

Leser mellom linjene

Hvordan viser denne konkrete saken at rektor ikke burde være styreleder?

– Det er jo det jeg har lest mellom linjene da, at det ville være veldig vanskelig for styret å gå imot rektor og direktørens syn både i spørsmålet om å konstituere Hennum som ny prorektor og i det øvrige.

– Hvorfor skulle det være vanskelig?

– Hvem skulle egentlig ta initiativet til å gå imot styreleder?

Studentrepresentantene gjorde jo det?

– Ja, studentene gjorde det. Men de er en liten minoritet. Det skal mye til å lage majoritet mot universitetsledelsen. Det ble svært sjelden oppnådd da jeg var prorektor, minnes Benestad.

– I strupen på rektor

Mens Ruth Vatvedt Fjeld av noen har vært beskrevet som «svak», oppfattes hun ikke slik av Benestad.

– Måten hun har svart på i denne saken, har tvert i mot vært ganske tøff. Hun har jo gått i strupen på rektor, sånn som jeg oppfatter det, sier han.

– Er du imponert over at hun tør?

– Nei, ikke imponert. Jeg har bare konstatert det. Ikke å være modig, ville jeg syntes var feigt. Mens det å være modig, det mener jeg man skal være.
 

Les også:

* – At jeg ikke klarte jobben min, hva vet han om det?
* – Prøvde å pynte på en sak som er ubehagelig for rektor
* Trakk seg som prorektor – reagerer på UiOs versjon

  

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 18. juni 2014 15:15 - Sist endret 13. mars 2019 15:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere