September

Publisert 30. sep. 2014 13:21

– Det er naudsynt å gjera noko med dagens Praktisk-pedagogiske utdanning (PPU). Den må bli både meir fleksibel og meir praksisnær, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Uniforum etter å ha lansert lærarløftet i formiddag.

Publisert 29. sep. 2014 15:24

Utvalget som skal se på nytt finansieringssystem for UH-sektoren vurderer om en del av finansieringen skal knyttes til spesifikke satsinger, eller avtaler med hver enkelt institusjon.

Publisert 29. sep. 2014 11:02

NTNU-stipendiat Arne Skulberg er Norges beste forskningsformidler. Lørdag vant han Forsker Grand Prix 2014 med forskningen om nesespray mot heroinoverdoser.

Publisert 26. sep. 2014 15:33

Alle institusjonene fikk sine ti minutter hver på å presentere sine tanker om hvor de ser seg selv i 2020 overfor statsråden i Stavanger sist torsdag. Det kom ingen signaler om hvilke fusjoner regjeringen ønsker seg.

Publisert 25. sep. 2014 10:01

Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Nils Chr. Stenseth er kritisk til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologis (NENT)uttalelse om forskningsetikk og oljeforskning.

Publisert 24. sep. 2014 16:37

Både Politiets tryggingsteneste (PST), Telenor, Rambøll og Den norske Bank var mellom dei 60 arbeidsgjevarane som deltok på Karrieredagen på UiO, tysdag 23. september.

Publisert 24. sep. 2014 16:16

Ph.d.-student Siv Gundrosen Aalbergsjø fra Universitetet i Oslo gikk helt til topps i delfinalen i Oslo og Akershus. Hun kommer fra forskningsgruppa for biofysikk og medisinsk fysikk på Fysisk institutt.

Publisert 24. sep. 2014 14:15

Dei tilsette i Norsk Ordbok skal etter planen gå frå jobbane sine 31. desember. – Då blir me ikkje ferdige med det tolvte og siste bandet, seier prosjektdirektør Åse Wetås. – Me er i dialog, seier instituttleiar Kristian Emil Kristoffersen.

Publisert 24. sep. 2014 13:41

– Me seier ja til alle sprøe idear. Difor sa me ja til Eidsvoll 2014 då dei spurde oss om me kunne leia eit 24 timar langt forskingsmaraton om Grunnlova på NRK. Det fortel Ola Mestad som saman med  Dag Michalsen har fått UiOs formidlingspris.

Publisert 24. sep. 2014 13:27

– Då eg blei pensjonist, hadde eg valet mellom å sitja på kafeen og glana på folk eller å freista å skriva ei doktoravhandling om norsk krigshistorie. Det blei det siste, fortel den ferske historiedoktoren Trond Spurkeland på 67 år.

Publisert 24. sep. 2014 12:53

Dei tilsette i Norsk Ordbok skal etter planen gå frå jobbane sine 31. desember. – Då blir me ikkje ferdige med det tolvte og siste bandet, seier prosjektdirektør Åse Wetås .

Publisert 24. sep. 2014 09:46

 — Ikke noe geografisk område vil slippe unna strukturendringer i høyere utdanning, heller ikke Østlandet, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert 23. sep. 2014 15:39

Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle data i prosjekter som er finansiert av Forskningsrådet. Unntakene er data som truer personvern eller sikkerhet og data som har kommersiell verdi.

Publisert 23. sep. 2014 14:03

Den femte dyrehovudstolpen frå Osebergskipet blei kopiert av treskjeraren Jørgen Eriksen før originalen blei øydelagd. No kan alle snart sjå han i 3D-versjon.

Publisert 22. sep. 2014 14:25

Færre kvinner enn menn utnevnes til professorer eller vinner forskningspriser. Samtidig skaffer flere kvinner enn menn seg høyere utdanning, og nesten halvparten av alle doktorgrader tas av kvinner. Hva skal til for å lykkes i en forskerkarriere?

Publisert 22. sep. 2014 12:32

Doktorkandidat Eli Bjørhusdal fekk oppfylt kravet om å få framsida på avhandlinga si på nynorsk.

Publisert 22. sep. 2014 12:25

I framtiden kan forskere som får toppkarakter fra Forskningsrådet, uten å få tilslag på søknaden, i stedet få penger fra UiOs budsjett. Men ikke alle er like begeistret over forslaget fra Kristian Gundersen og Karin Widerbergs som nå utredes.

Publisert 18. sep. 2014 21:10

Fagforeningen Akademikerne syntes seksuell trakassering var viet for stor oppmerksomhet i utkastet til ny handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse på UiO. Innspillet førte til justeringer i den endelige planen.

Publisert 18. sep. 2014 18:32

Statsbygg vil tildele prosjekteringskontrakten for Livsvitenskapsbygget i Oslo til gruppen bak løsningsforslaget Vev. Bak gruppen står flere arkitekter og ingeniørfirma.

Publisert 17. sep. 2014 15:55

Forskerne bak denne ukas konferanse om statsløshet i Karibia har mottatt hatmeldinger.  – Vi beskyldes for å ødelegge den dominikanske nasjonen, sier førstelektor ved NTNU, Jørgen Yri.

Publisert 17. sep. 2014 14:16

I anledning tohundreårsjubileet til Botanisk hage stiller Museum for universitets- og vitenskapshistorie ut gamle nytteplanter på Blindern.

Publisert 17. sep. 2014 12:31

Strukturdebatten har større relevans for andre institusjoner enn UiO, mener rektor Ole Petter Ottersen . Han vil ikke fusjonere med noen, men de som tar kontakt med UiO, blir likevel tatt imot med glede og kaffeservering.

Publisert 17. sep. 2014 11:51

Henvendelser knyttet til medforfatterskap, plagiat og seksuell trakassering er blant gjengangerne for forskningsombud Peter Kierulf . Det medisinske fakultet er i dag det eneste som har et forskningsombud.

Publisert 17. sep. 2014 11:11

– Nå må vi enten slutte å snakke om akademisk frihet, eller foreta oss noe for å bevare den, mener biologiprofessor og universitetsstyremedlem Kristian Gundersen .

Publisert 16. sep. 2014 11:58

Statsbygg overleverte i dag tre nye vegar i Gaustadbekkdalen til Oslos ordførar Fabian Stang .