Statsbygg gav bort tre nye vegar

Statsbygg overleverte i dag tre nye vegar i Gaustadbekkdalen til Oslos ordførar Fabian Stang .

VEGGÅVE: Oslos ordførar Fabian Stang skal klippa over snora etter å ha tatt imot tre nye vegar i Gaustadbekkdalen frå Statsbyggs byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg. I midten statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Ola Sæther

 – No skal det bli både enklare og tryggare å koma seg til og frå Blindern, lovar Synnøve Lyssand Sandberg, som er byggherredirektør i Statsbygg.

Frå i dag kan studentar og andre trygt ferdast langs den nye gang- og sykkelvegen frå Ring 3 til Ole-Johan Dahls hus i Gaustadbekkdalen. Utbyggingsprosjektet har også gitt ein ny innkjøringsveg frå Ring 3, slik at dei som kjører til Blindern, slepp den lange omvegen dei har måtta ta fram til no. I tillegg er det laga ein ny avkjøringsveg til Domus Athletica.

Vegane er no overleverte gratis til Oslo kommune, som vil stå for drift og vedlikehald framover, melder Statsbygg. Arbeidet har vorte finansiert av Statsbyggs reguleringsfond og med litt tilskott frå Noregs forskingsråd og Oslo Tec (Forskningsparken). I framtida er det planen at det skal byggjast eit nytt senter for livsvitskap på tomta mellom Domus Athletica og Problemveien.

 

Emneord: Universitetspolitikk, Arbeidsforhold Av Martin Toft
Publisert 16. sep. 2014 11:58 - Sist endra 16. sep. 2014 12:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere