Oktober

Publisert 31. okt. 2014 15:32

Kvaliteten på masterstudiet «Nordic Media» kan bli svekka. Det fryktar Tanja Storsul og Haakon Berg Johnsen ved Institutt for media og kommunikasjon kan skje om studentar utanfor EØS må betala skulepengar

Publisert 31. okt. 2014 11:10

Helsestudentar frå Gambia får ikkje lenger pengar til å studera i Noreg. – Eg blir arg og irritert, seier medisinprofessor Johanne Sundby, som fryktar at eit 22 år langt samarbeid om helseforsking kan ta slutt.

Publisert 31. okt. 2014 01:10

I neste veke skal dei tilsette og studentane på Det humanistiske fakultetet på Universitetet i Oslo avgjera kven som skal overta dekanklubba etter Trine Syvertsen. Valet står mellom kulturhistorieprofessor Arne Bugge Amundsen og religionshistorieprofessor Jens Braarvig. Uniforum har prøvd å finna ut kva dei vil med HF.

Publisert 30. okt. 2014 05:00

– Målbruk er først og fremst et lederansvar, understreker seksjonssjef Kristin Solbjør i Språkrådet. Lykkes ikke Universitetet i Oslo i å øke nynorskandelen på nett og papir, kan Språkrådet bringe saken videre til Kunnskapsdepartementet.

Publisert 29. okt. 2014 14:42

Professor Inger Sandlie har fått en ærespris for å ha levert hundre idéer til innovasjonsselskapet Inven2.

– Prisen viser at det ikke er noen motsetning mellom grunnforskning og innovasjon, sier den nyskapende forskeren.

Publisert 29. okt. 2014 05:00

Simulasenteret på Fornebu og Universitetssenteret på Kjeller kan bli slått saman med Universitetet i Oslo. Simula går imot, medan senteret på Kjeller er avventande.

Publisert 28. okt. 2014 16:25

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil helst fortsette alene og bli et profesjonsuniversitet, men ser ikke bort fra at den kan bli nødt til å fusjonere med flere høgskoler, skriver Khrono. Universitetet i Oslo er ikke interessert i HiOA.

Publisert 22. okt. 2014 14:44

Universitetet i Oslo har gjennomført sin største kandidatundersøkelse noensinne. 86 prosent er fornøyd med utdanningen og 82 prosent av kandidatene er i jobb

Publisert 21. okt. 2014 18:05

Universitetet i Bergen vil rekruttere internasjonale størrelser med “kalling”, ansettelse utenom utlysning, sakkyndige komiteer og alminnelig konkurranse. Dette kan være ett av virkemidlene for for å bygge opp forskning i verdensklasse i Bergen, ifølge rektor Dag Rune Olsen.

Publisert 21. okt. 2014 13:50

Det var få teikn til store ideologiske skiljelinjer mellom dei to dekankandidatane Jens Braarvig og Arne Bugge Amundsen under valdebatten på HF i går.

Publisert 17. okt. 2014 16:24

Dekankandidatane Arne Bugge Amundsen og Jens Braarvig møter kvarandre for første gong i ein verbal duell måndag 20. oktober.

Publisert 17. okt. 2014 12:28

– Ekteparet May-Britt og Edvard Moser er dei sjuande Jahreprisvinnarane som seinare har fått nobelprisen i medisin. Det viser kor treffsikker juryen for Jahreprisane er. Det sa UiO-rektor Ole Petter Ottersen då han delte ut Anders Jahres store medisinske pris til dansken Kristian Helin i går.

Publisert 17. okt. 2014 10:30

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen trur framleis det er ein god ide med skulepengar for utanlandske studentar. Men no overlet han avgjerda til Stortinget, skriv På Høyden.

Publisert 16. okt. 2014 16:54

Kulturminister Thorhild Widvey har bede Universitetet i Oslo om eit møte om språksamlingane for å få viktig informasjon, slik at dei kan finna fram til ei god og konstruktiv løysing for framtida.

Publisert 16. okt. 2014 15:06

60 av dei 150 studentane som er utestengde frå norske lærestader har vore studentar ved UiO, skriv VG.

Publisert 16. okt. 2014 13:06

Den svenske medisinprofessoren Hans Rosling avlyser alle avtalar og drar til Vest-Afrika for å hjelpa FN i kampen mot ebola. – Denne epidemien held på å vinna over oss, sa han i ein debatt med Melinda Gates på UiO i går.

Publisert 16. okt. 2014 12:00

Reprosentralen ved Universitetet i Oslo er funnen kvalifisert til den øvste graden av Svanemerket for å utføra produksjonen av trykksaker mest mogleg miljøvennleg.

Publisert 16. okt. 2014 10:08

Da en delegasjon fra Caen besøkte Universitetet i Oslo, var hovedmålet å forsøke å overtale universitetet til å videreføre sin deltakelse i Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid. Nå skal også Universitetet i Bergen og NTNU vurdere sin deltakelse i senteret.

Publisert 16. okt. 2014 09:43

I landsbruksbygda Ås skal det i 2019 stå klar nye forskingsbygningar til om lag 8 milliardar kroner når Veterinærhøgskulen og Universitetet for miljø- og biovitskap både er blitt fusjonerte og samlokaliserte til Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU).

Publisert 15. okt. 2014 12:57

– Me har grunn til å tru at talet på avrettingar i Kina har gått ned med 80 prosent sidan 2007. Det er eit av mange gode døme på at avskaffing av dødsstraff er i medvind, seier den amerikanske jussprofessoren Franklin Zimring.

Publisert 13. okt. 2014 14:35

Regjeringa føreslår ei løyving på 3,3 milliionar kroner til prosjektet Norsk Ordbok 2014 i statsbudsjettet for 2015. – Det gjer det mogleg for oss å arbeida vidare med det siste bandet, seier prosjektdirektør Åse Wetås.

Publisert 13. okt. 2014 05:00

Forskningsrådet krever åpen tilgang til forskningsdata. Svein Stølen leder en arbeidsgruppe som skal se på eksisterende praksis for lagring og deling av forskningsdata ved UiO.

Publisert 10. okt. 2014 15:43

Både Arne Bugge Amundsen og Jens E. Braarvig  ynskjer å bli dekan på HF etter Trine Syvertsen. Valet blir avgjort den første veka i november.

Publisert 10. okt. 2014 05:00

Noen rolig opplæringsperiode kom ikke på tale da John Skogen overtok ledelsen av Eiendomsavdelingen. Han brettet opp ermene og begynte på nytt.

Publisert 9. okt. 2014 05:00

De varslede endringene i UiOs valgreglement er på vei. Men alt blir ikke nødvendigvis bra igjen, selv om UiO endrer de reglene som ble satt til side i vår, understreker jussprofessor Anne Robberstad.