Oktober

Publisert 31. okt. 2014 01:10

I neste veke skal dei tilsette og studentane på Det humanistiske fakultetet på Universitetet i Oslo avgjera kven som skal overta dekanklubba etter Trine Syvertsen. Valet står mellom kulturhistorieprofessor Arne Bugge Amundsen og religionshistorieprofessor Jens Braarvig. Uniforum har prøvd å finna ut kva dei vil med HF.

Publisert 29. okt. 2014 14:42

Professor Inger Sandlie har fått en ærespris for å ha levert hundre idéer til innovasjonsselskapet Inven2.

– Prisen viser at det ikke er noen motsetning mellom grunnforskning og innovasjon, sier den nyskapende forskeren.

Publisert 28. okt. 2014 16:25

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil helst fortsette alene og bli et profesjonsuniversitet, men ser ikke bort fra at den kan bli nødt til å fusjonere med flere høgskoler, skriver Khrono. Universitetet i Oslo er ikke interessert i HiOA.

Publisert 21. okt. 2014 18:05

Universitetet i Bergen vil rekruttere internasjonale størrelser med “kalling”, ansettelse utenom utlysning, sakkyndige komiteer og alminnelig konkurranse. Dette kan være ett av virkemidlene for for å bygge opp forskning i verdensklasse i Bergen, ifølge rektor Dag Rune Olsen.

Publisert 17. okt. 2014 12:28

– Ekteparet May-Britt og Edvard Moser er dei sjuande Jahreprisvinnarane som seinare har fått nobelprisen i medisin. Det viser kor treffsikker juryen for Jahreprisane er. Det sa UiO-rektor Ole Petter Ottersen då han delte ut Anders Jahres store medisinske pris til dansken Kristian Helin i går.

Publisert 16. okt. 2014 13:06

Den svenske medisinprofessoren Hans Rosling avlyser alle avtalar og drar til Vest-Afrika for å hjelpa FN i kampen mot ebola. – Denne epidemien held på å vinna over oss, sa han i ein debatt med Melinda Gates på UiO i går.

Publisert 16. okt. 2014 09:43

I landsbruksbygda Ås skal det i 2019 stå klar nye forskingsbygningar til om lag 8 milliardar kroner når Veterinærhøgskulen og Universitetet for miljø- og biovitskap både er blitt fusjonerte og samlokaliserte til Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU).

Publisert 13. okt. 2014 14:35

Regjeringa føreslår ei løyving på 3,3 milliionar kroner til prosjektet Norsk Ordbok 2014 i statsbudsjettet for 2015. – Det gjer det mogleg for oss å arbeida vidare med det siste bandet, seier prosjektdirektør Åse Wetås.

Publisert 13. okt. 2014 05:00

Forskningsrådet krever åpen tilgang til forskningsdata. Svein Stølen leder en arbeidsgruppe som skal se på eksisterende praksis for lagring og deling av forskningsdata ved UiO.

Publisert 10. okt. 2014 15:43

Både Arne Bugge Amundsen og Jens E. Braarvig  ynskjer å bli dekan på HF etter Trine Syvertsen. Valet blir avgjort den første veka i november.

Publisert 10. okt. 2014 05:00

Noen rolig opplæringsperiode kom ikke på tale da John Skogen overtok ledelsen av Eiendomsavdelingen. Han brettet opp ermene og begynte på nytt.

Publisert 9. okt. 2014 05:00

De varslede endringene i UiOs valgreglement er på vei. Men alt blir ikke nødvendigvis bra igjen, selv om UiO endrer de reglene som ble satt til side i vår, understreker jussprofessor Anne Robberstad.