HiOA vil helst være alene

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil helst fortsette alene og bli et profesjonsuniversitet, men ser ikke bort fra at den kan bli nødt til å fusjonere med flere høgskoler, skriver Khrono. Universitetet i Oslo er ikke interessert i HiOA.

PÅ STYREMØTE: HIOA-rektor Kari Toverud Jensen og høgskoledirektør Anne Elisabeth Wedø på styremøte.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold i Khrono
Høgskoleledelsen ved HiOA har vært i samtaler med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Telemark  om sammenslåing, men vil helst fortsette på egenhånd. HiOA vil heller konsentrere seg om å ta ut gevinster av fusjonene som allerede er gjennomført og jobbe videre for å realisere ambisjonen om å bli et ledende profesjonsuniversitet, melder Khrono.

Dette går fram av rektor Kari Toverud Jensen og høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedøs forslag  til innspill til Kunnskapsdepartementets strukturmelding, som HiOA og andre universiteter og høgskoler må levere innen 1. november. Høgskolestyret skal diskutere og gjøre vedtak om innspillet på møtet 28. oktober.

Ikke gjensidig interesse

HiOA-ledelsen har også tatt initiativ til et møte med Universitetet i Oslo (UiO) om å slå sammen de to Oslo-institusjonene, men konstaterer at interessen ikke er gjensidig. Med andre ord er ikke UiO-ledelsen interessert i scenariet som HiOA kaller «Universitetet i Oslo og Akershus».

HiOA har også vurdert styrker og svakheter ved en sammenslåing med Universitetet i Oslo. Det blir framhevet som en styrke at det ville skape én, stor og robust universitetsinstitusjon i Oslo, og at de to partene ville utfylle hverandre. På minussiden  kommer at det blir en svært stor og bred organisasjon, som ville gitt stordriftsulemper, mindre effektivitet og større andel administrativt ansatte. Dette alternativet er ikke videre utdypet i innspillet, og det konstateres bare kort at interessen for dette alternativet ikke er gjensidig.

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av Hege Larsen i Khrono
Publisert 28. okt. 2014 16:25 - Sist endra 28. okt. 2014 16:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere