86 prosent er fornøyde med utdannelsen på UiO

Universitetet i Oslo har gjennomført sin største kandidatundersøkelse noensinne. 86 prosent er fornøyd med utdanningen og 82 prosent av kandidatene er i jobb

PRENSENTERTE RESULTATENE: Det viktigste å løfte opp alle dem som er mellomfornøyde, uttalte rektor Ole Petter Ottersen under presentasjonen av Kandidatundersøkelsen 2014 i Realfagsbiblioteket 22. oktober.

Foto: Martin Toft

Universitetet i Oslo gjennomførte våren 2014 en kandidatundersøkelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 – 2013.

Undersøkelsen gir innsikt i hvordan kandidater fra UiO opplever overgangen til arbeidslivet og hvordan de vurderer sin utdanning fra UiO. Det er også tidligere blitt foretatt kandidatundersøkelser ved UiO, men årets undersøkelse er den første som henvender seg til bachelor-, master- og ph.d.-nivå samt kandidater med profesjonsgrad på alle fakulteter.

Kandidatundersøkelsen 2014

Målsettingen er å gi fakultetene beslutningsgrunnlag for tilpasning og utvikling av utdanningstilbudet, å bidra til bedre utnyttelse av universitetskandidaters kompetanse i arbeidslivet og tilby god informasjon og veiledning til studenter og søkere.

Undersøkelsen omfatter ca. 11.000 kandidater. Av disse har ca. 4533 kandidater har svart på undersøkelsen, dvs. en svarprosent på ca. 40 prosent.

Undersøkelsen er utført av Rambøll Management Consulting

22 prosent er misfornøyde

86 prosent svarer at de er fornøyd eller svært fornøyd med det faglige utbytte av utdanningen ved UiO, mens tallet som oppgir at de er fornøyd med UiO som utdanningsinstitusjon, er litt lavere. Her svarer 78 prosent at de er fornøyd eller svært fornøyd, mens 22 prosent er misfornøyde med UiO som utdanningsinstitusjon.

– Ingen andre institusjoner skårer høyere enn UiO når det gjelder hvor mange som er fornøyde, men som en ambisiøs institusjon er vi ikke fornøyd før alle er fornøyde, kommenterer rektor Ole Petter Ottersen.

Han finner det imidlertid svært gledelig at 53 prosent av kandidatene oppgir at de i løpet av studiene har hatt kontakt med arbeidslivet gjennom prosjektarbeid, utplassering, praksis eller et internship.

31 prosent av de uteksaminerte kandidatene oppgir å ha tatt deler av utdannelsen i utlandet, mens 82 prosent har hatt inntektsgivende arbeid ved siden av studiene.

82 prosent i jobb

Blant kandidatene som har svart på undersøkelsen er 82 prosent i jobb. 8 prosent studerer ved andre utdanningsinstitusjoner, mens 7 prosent er arbeidssøkende

Andelen yrkesaktive stiger med økende gradsnivå. Andelen er 88 prosent for de med mastergrad, 93 prosent for de med profesjonsgrad og 95 prosent for de med doktorgrad. Andelen som oppgir at de studerer ved andre utdanningsinstitusjoner er naturlig nok størst blant kandidater med bachelorgrad.

- Dette synes vi er gode tall når vi også vet at det er flere kandidater som utdannes enn ved tidligere kandidatundersøkelser, kommenterer rektor Ole Petter Ottersen i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at kandidatene starter jobbsøkingen tidlig. Over halvparten oppgir at de startet endt utdannelse ved UiO, og 28 prosent fikk jobb før fullført utdanning. 26 prosent fikk jobb 0-3 måneder etter fullført utdanning, mens 11 prosent fikk jobb 4-6 måneder etter fullført utdanning. 3 prosent fikk jobb mer enn ett år etter fullført utdanning.

84 prosent er fornøyd med jobben

38 prosent er svært fornøyd med nåværende stilling, mens 46 prosent er fornøyd med nåværende stilling. Antallet som er misfornøyd er 15 prosent, mens kun en prosent er svært misfornøyd med stillingen sin.

89 prosent oppga at innholdet i utdanningen passer godt eller middels godt med arbeidsoppgavene i nåværende jobb.58 prosent av kandidatene fra UiO vurderer at arbeidsoppgavene i nåværende stilling er på samme nivå som utdannelsesnivået tilsier. Her er det forskjeller mellom de ulike utdanningene og gradsnivåene. Det er kandidater med bachelorgrad som i størst grad oppgir at det er uten betydning med høyere utdannelse i deres nåværende jobb, eller at jobben krever en utdannelse på et lavere nivå.

30 prosent i midlertidig stilling

Av de yrkesaktive kandidatene oppgir 88 prosent at de er ansatt i heltidsstilling. 64 prosent er ansatt i fast stilling, mens 30 prosent er i midlertidig stilling av ulik varighet. 2 prosent av kandidatene er selvstendig næringsdrivende, og 4 prosent er i en stipendiat- eller forskeropplæringsstilling

Flertallet av kandidatene jobber i offentlig sektor, og størst er andelen blant kandidatene fra Det medisinske og Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Unntaket er kandidater fra Det matematisk-naturvitenskaplige fakultetet hvor 59 prosent jobber i privat sektor. Dette fakultetet har også flest kandidater som arbeider med forskning og utvikling, 23 prosent.

46 prosent av kandidatene har en årlig bruttolønn på 400.000 til 499.000 kroner, mens 12 prosent oppgir at de tjener mer enn 600.000 kroner i året. Mannlige kandidater tjener i gjennomsnitt 27 000 kr. mer i året enn kvinnelige kandidater.

 

 

 

 

 

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 22. okt. 2014 14:44 - Sist endra 24. okt. 2014 08:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere