— Ingen slipper unna strukturendringer

 — Ikke noe geografisk område vil slippe unna strukturendringer i høyere utdanning, heller ikke Østlandet, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

DIALOG: — De som allerede synes de er gode nok, er som regel ikke det, sa statsråd Torbjørn Røe Isaksen etter tirsdagens dialog med utdanningsinstitusjoner på Østlandet.

Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm i Khrono

Kunnskapsministeren oppfordrer også universitets- og høgskolelederne til å se ut over landegrensene.

Dialogmøtet

Disse skolene var invitert til dialogmøte med statsråd Torbjørn Røe Isaksen tirsdag 23. september. Møtet var lukket for offentligheten.

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Høgskolen i Gjøvik
  • Høgskolen i Hedmark
  • Høgskolen i Lillehammer
  • Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Kunsthøgskolen i Oslo
  • Norges idrettshøgskole
  • Norges musikkhøgskole
  • Universitetet i Oslo

Tirsdag møtte ni utdanningsinstitusjoner på Østlandet statsråd Isaksen for å diskutere ny struktur i høyere utdanning. I fire timer satt utsendinger fra institusjonene sammen på et hotell i Oslo og diskuterte framtida.

Ni institusjoner

Begge de to største institusjonene, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) var tilstede på møtet i Oslo, og det samme var sju andre høgskoler:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, høgskolene i Gjøvik, Lillehammer og Hedmark, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole og Norges musikkhøgskole.

Instruksene

Instruksene på forhånd var veldig klare: Utdanningsinstitusjonene skulle svare på hvor de strategisk ønsker å befinne seg i 2020. I tillegg ønsker statsråden færre utdanningsinstitusjoner, og spørsmålet han ber rektorene og de andre utsendte om å besvare er:

«Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere andre institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfte kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner, gjennom sammenslåing?»

Ingen konklusjoner

Da Isaksen møtte pressen til en briefing etter møtet var det ingen klare konklusjoner å bringe fra møtet.

— Det er heller ikke meningen at vi skal trekke noen konklusjoner her og nå, eller på forhånd. Neste milepæl i planen er 1. november da skal alle ha sendt inn sine endelige innspill til departementet, sa Isaksen til Khrono etter møtet.

På forhånd var det kjent at verken Universitetet i Oslo eller Høgskolen i Oslo og Akershus hadde noen klare ønsker om å fusjonere med noen, eller bli større enn de er i dag.

— Men også Universitetet i Oslo må vurdere sin portefølje og strategi på linje med alle andre, sa Isaksen.

Her er hjemmeleksa fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen til alle landets høyere utdanningsinstitusjoner. De bes om å beskrive: 

Ønsket strategisk profil 2020, herunder:

Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud)

Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning og kunnskapsdeling

Viktigste målgrupper og partnere

Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor gjeldende budsjettrammer

Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil

Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing

ldentifisering av nødvendige endringer i rammebetingelser som ikke angår budsjett

Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et landskap med:

Færre institusjoner

En krevende demografisk utvikling

Tydeligere forventinger til akademisk standard i form av læringsutbytte, forskningskvalitet som følges opp og får konsekvenser

Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere andre institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfte kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner, gjennom sammenslåing?

Store institusjoner bør eksplisitt vurdere sin nasjonale rolle.

Svarfristen er tre uker før de respektive dialogmøtene mellom departement og institusjoner skal finne sted.

Dialogmøter

Kilde: Brev fra departementet: Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren

Positiv til å vurdere HiOA-forslag

HiOA hadde i sitt notat på forhånd bedt om at det skulle settes ned et eget utvalg som skulle se på strukturen og fordele oppgavene og utdanninger mellom de enkelte institusjonene i regionen.

Etter at høgskolene i Akershus og Oslo fusjonerte i 2011 og to nye forskningsinstitutter ble innlemmet i høgskolen ved siste årsskifte, så mener HiOA at de langt på vei har svart på statsrådens hjemmelekse allerede.

Statsråden syntes at innspillet fra HiOA var interessant.

— Det er absolutt både spennende og interessant og noe å se nærmere på, sa Isaksen når det gjaldt HiOAs forslag om å sette ned et utvalg som skulle se på arbeidsfordelingen, og dermed en fordeling av ulike utdanninger mellom de enkelte institusjonene i regionen.

Wedø: Vi må tørre å ta den konkrete debatten

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø ved HiOA, som også hadde vært med på møtet som var lukket for offentligheten, var fornøyd med signalene fra statsråden.

— Parlamentsleder Tord Øverland ved HiOA har i et intervju i Khrono nylig kommet med konkrete forslag om at sykepleieutdanningen ved UiO kan flyttes til HiOA, mens farmasiutdanningen for eksempel må kunne samles ved UiO. Hva tenker du om det? 

— Det er jo nettopp slik, og så konkret, vi både bør og skal tenke, sier Wedø og trekker fram enda et eksempel:

— Det finnes tre ulike radiografutdanninger på Østlandet for eksempel: I Drammen, på Gjøvik og ved HiOA. En kan spørre seg om dette er hensiktsmessig - og gir tre ulike radiografutdanninger den beste kvaliteten, spør Wedø og legger til:

— Dette er også dyre utdanninger med kostbart utstyr. Vi må tørre og ta disse konkrete diskusjonene, sier hun og nevner også at det finnes opptil flere offentlige økonomi og ledelsesutdanninger på Østlandet også.

Les også: Notat til kunnskapsdepartementet til dialogmøtet 

UiO ser internasjonalt

— Vi skal ikke på frierføtter noe sted, sa rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Otteresen i sist styremøte ifølge avisa Uniforum.

— Vi ønsker ikke og skal ikke stå fram som en institusjon som kan sies å være arrogant. Langt derifra. Vi har tvert imot tatt imot med glede og med kaffeservering de institusjoner som har kommet og ønsket å snakke med oss, sa han, også ifølge samme avis.

I notatet UiO hadde sendt inn til departementet på forhånd har de lagt stor vekt på internasjonalt samarbeid for å nå målsetningen sin om å bli et internasjonalt ledende universitet. Og ifølge Isaksen ble også dette vektlagt på tirsdagens møte.

Isaksen vil at flere skal se over grensa

— Jeg oppfordrer gjerne flere til å se over landegrensene og bli bedre på internasjonalt samarbeid, sa Isaksen, som understreket at ikke nødvendigvis alt i strukturdebatten handler om sammenslåinger, men også om at institusjonene må bli bedre til å samarbeide.

Høgskolen i Hedmark, med hovedcampus i Elverum, har også en ambisjon om tettere samarbeid med Karlstad Universitet i Sverige, og har blant annet planer om en fellesgrad innen helse og bruke samarbeidet for å søke EU-prosjekter, viser deres notat til departementet.

— De som allerede synes de er gode nok, er som regel ikke det, sa statsråden.

Og selv om verken HiOA eller UiO flagget nye fusjoner så er det flere som skal utrede et nærmere samarbeid med dem begge.

Både Norges idrettshøgskole (NIH) og Norges musikkhøgskole (NMH) ønsker å gå i nærmere dialog med UiO. Musikkhøgskolen for blant annet å vurdere å bli et eget fakultet på UiO, som èn mulig strategi, kommer det fram i notatet de har sendt departementet.

Høgskolen i Gjøvik skal som ett av sine alternativer se på muligheten for å bli en sterk profesjonsfaglig del av HiOA, med særlig vekt på helse, men at HiG også kan styrke HiOAs teknologiske profil.

Maraton mot slutten

Tirsdagens møte var statsråd Isaksens nest siste møtet i sitt september-maraton. Når siste møtet er avviklet i Stavanger 25. september, har han snakket med i alt 33 universitet og høgskoler på fem møter i løpet av 20 dager. Det første møtet ble holdt i Bodø 5. september.

Noen steder har det vært stor debatt i forkant av møtene, blant annet i Nord-Norge, Trøndelag og på Vestlandet, men i region Østlandet har det vært ganske så stille. Møtene skal spille opp til innspill fra institusjonene om skal bunne ut i en strukturmelding som kommer fra departementet i løpet av våren.

Ifølge høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø skal både HiOAs prosjekt om endringer i studieporteføljen og deres endelige innspill til strukturmeldinga behandles i høgskolens styremøte 28.oktober, og tre dager sener er det frist for å melde tilbake til departementet.

 

 

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av Tove Lie i Khrono
Publisert 24. sep. 2014 09:46 - Sist endret 24. sep. 2014 11:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere