UiO-rektoren: – Vi skal ikke gå på frierføtter noe sted

Strukturdebatten har større relevans for andre institusjoner enn UiO, mener rektor Ole Petter Ottersen . Han vil ikke fusjonere med noen, men de som tar kontakt med UiO, blir likevel tatt imot med glede og kaffeservering.

KLAR BESKJED: – Jeg oppfatter rundt bordet her nå, at det er støtte til vår linje, at vi ikke skal gå på frierføtter noe sted. Hvis det er noen som ikke har sluppet til, og som ønsker å si at vi skal gå på frierføtter, så må dere tone flagg nå, oppfordret rektor Ole Petter Ottersen medlemmene i Universitetsstyret.

Foto: Ola Sæther

Våren 2015 legger regjeringen fram en stortingsmelding om struktur i universitets- og høgskolesektoren. Kunnskapsdepartementet har ikke lagt skjul på at de ser for seg færre institusjoner enn i dag. Stikkord er kvalitet, kostnadseffektivitet og Norge som ledende kunnskapsnasjon.

Til arbeidet med Strukturmeldingen er institusjonene bedt om å komme med innspill i prosessen, og redegjøre for hvordan de vurderer sin egen plass i den framtidige UH-sektoren. I tillegg skal alle gjennom regionale dialogmøter med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Ligge lavt?

– Det er åpenbart at debatten om struktur har større relevans for andre institusjoner enn vår egen, slo rektor Ole Petter Ottersen fast da UiOs utkast til innspill ble diskutert i Universitetsstyret.

Men UiO, Norges største og selverklært «Norges ledende» universitet, må likevel delta i prosessen på lik linje med de andre institusjonene. Flere av styremedlemmene var usikre på hvordan det kan gjøres på best mulig måte.

– Spørsmålet er om vi skal ligge lavt, og håpe at støyen går forbi oss, eller om vi skal være mer offensive og si at vi er den institusjonen vi skal være, kommenterte Sofie Høgestøl, som representerer de midlertidige, vitenskapelige ansatte i styret.

– Nesten arrogant

Eksternt medlem Anne Aasheim stilte seg tvilende til ordlyden i innspillet som var forberedt av administrasjonen.

I brevet skrives det kortfattet om UiOs samarbeid nasjonalt og internasjonalt, det vises til at UiO er en pådriver for administrative fellesløsninger i sektoren, og det understrekes at dersom UiO skal nå sin målsetting om å bli et ledende, europeisk universitet, kreves samarbeid med tilsvarende fremragende fagmiljøer. Det står ellers at UiO ser positivt på regjeringens ønske om mer robuste fagmiljøer og institusjoner, og det understrekes at samarbeid og arbeidsdeling basert på geografiske og administrative hensyn alene, ikke kan styrke kvaliteten i utdanning og forskning.

– Jeg skjønner godt hva dere mener: At storesøster eller storebror ikke må mene for mye om småsøsknene sine. For det kommer ikke til å skje så mye med Universitetet i Oslo, men det kan virke som om vi ikke bryr oss i det hele tatt. Innspillet er litt passivt i språket. Det er noe med formen på det som sier «vi bare fortsetter som før, vi», beskrev Aasheim.

Hun mente UiO heller burde være mer på offensiven:

– Være litt proaktiv i språket. For ellers kan det nesten bli arrogant, fortsatte hun.

– Dere må tone flagg nå

Dette tok Ottersen raskt avstand fra.

– Vi ønsker ikke og skal ikke stå fram som en institusjon som kan sies å være arrogant. Langt derifra. Vi har tvert imot tatt imot med glede og med kaffeservering de institusjoner som har kommet og ønsket å snakke med oss. Og det vil vi fortsette med. Men vi kan godt se på språket i brevet, for å sikre at det vi vil få fram, ikke kan misforstås, sa han.

– Men jeg oppfatter rundt bordet her nå, at det er støtte til vår linje, at vi ikke skal gå på frierføtter noe sted. Hvis det er noen som ikke har sluppet til, og som ønsker å si at vi skal gå på frierføtter, så må dere tone flagg nå, oppfordret rektor.

Det var det ingen som gjorde.

Handler om mer enn fusjon

Universitetet i Bergen har allerede undersøkt mulighetene for å slå seg sammen med Handelshøyskolen i Bergen (NHH). Og fusjoner vil trolig bli virkeligheten for en rekke institusjoner. Ottersen var opptatt av å få fram at struktur handler om mye mer enn fusjonering.

– Struktur må ses i sammenheng med hva vi ønsker å oppnå. Og det vi ønsker å oppnå, er bedre kvalitet og mer robuste miljøer. Vi må se på målene, og da er det jo mange andre samarbeidsformer enn fusjonering som er relevante, poengterte han.

Prorektor Ragnhild Hennum påpekte at det eneste som kan være førende i en diskusjon om struktur, er kvalitet.

– Hvis vi ønsker å fremme kvalitet, så må vi ha faglige begrunnelser for hvert eneste steg vi tar. En passer er ingen faglig begrunnelse for å slå sammen noe. Vi kan ikke bare sette passeren i en by og slå sammen alt som er innen en viss radius, argumenterte hun.

Fortsetter utover høsten

23. september skal UiO møte til regionalt dialogmøte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Institusjonenes endelige innspill skal oversendes KD innen utgangen av oktober. UiOs innspill diskuteres på styremøtet 21. oktober.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 17. sep. 2014 12:31 - Sist endret 17. sep. 2014 12:42

Hvorfor bare snakke vagt om stordriftsfordeler? I diskusjonen med departementet - og i andre sammenhenger innomhus - må det også være viktig og på sin plass å drøfte

- hvor verdifulle disse administrative fellesløsningene og andre 'stordriftsfordeler' er;

- og ikke minst: stordriftsulempene, ved at undervisnings- og forskningsbehov i førstelinjen blir ofret for universal'løsninger' som passer alle riktig dårlig..

Andreas Føllesdal - 17. sep. 2014 23:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere