- Oljeforskerne har fått ufortjent mye av kritikken

Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Nils Chr. Stenseth er kritisk til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologis (NENT)uttalelse om forskningsetikk og oljeforskning.

IKKE  LENGER TAUS OM OLJEFORSKNING:  Preses i Det norske Videnskaps Akademi, Nils Chr. Stenseth, åpner munnen etter at Nent gav sin betingede uttalelse om at oljeforskning er etisk. (Arkivfoto)

Foto: Tor H. Monsen i På Høyden

- Jeg synes det ligger en svak undertone i uttalelsen om at noen ikke er villige til å se energiutfordringene samlet sett, sier han til På Høyden.

Stenseth lufter sin første reaksjon etter at Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) offentliggjorde sin konklusjon på spørsmålet om petroleumsforskning er etisk før sommerferien.

Er etisk forsvarlig

- Det er etisk forsvarlig å drive med forskning også opp mot olje, sier Stenseth.

- Hvorfor?

- Fordi forskersamfunnet er samstemte om at ressursforvaltningen skal være kunnskapsbasert.

På spørsmål om hva som er kjernen i kritikken hans, svarer Stenseth:

- Det er to sider av petroleumsforskningen: Det er for mange mennesker på kloden, og vi krever mer energi i takt med krav om økt levestandard. Det kan rett og slett ikke fortsette. Samtidig har vi stilt oss i en situasjon hvor vi fortsatt er avhengig av olje- og gassutvinning. Det er den overordnede problemstillingen - overbefolkning, skjevfordelingen av ressurser og ressursutnyttelse - Nent burde tatt tak i.

Problematiserer ikke nok

– Det betyr ikke, at vi ikke har en etisk forpliktelse som forskere til å arbeide for omstillingsteknologi. Men det betyr at vi ikke kan la være å drive forskning på petroleumsutvinning på ennå en god stund. Denne problematiseringen mangler i Nents uttalelse, sier han.

Nent har heller ikke tatt inn over seg den generelle enigheten i forskersamfunnet om at vi skal ha en kunnskapsbasert ressursforvaltning.

- Gikk ikke Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) langt nok?

-  Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har bare tatt tak i en del av problemet. Spørsmålet om forskning er etisk eller ikke, fordrer at man ser på hele perspektivet, mener han.

Såkalte «oljeforskere» har dermed blitt en proporsjonal stor del av blinken NENT skyter mot, mener Stenseth.

- Disse forskerne har fått ufortjent stor del av kritikken. De skyter løs på oljefinansiert forskning, uten å se bredden i hva som foregår innenfor denne virksomheten.

Sponset av Statoil

Det norske vitenskapsakademi har siden 1985 hatt et samarbeid med Statoil gjennom det såkalte Vista-programmet. Denne avtalen påvirker ikke Stenseths vurdering av NENTs etikkvurdering, hevder han.

Statoil gir akademiet 20 millioner kroner årlig. I tillegg bidrar gaveforsterkningsordningen med ytterligere fem millioner. Vista går til å finansiere stipender til dyktige stipendiater og postdoktorer.

Stenseth bruker Vistaavtalen som eksempel på hvordan Statoil-sponsingen også bidrar til forskning på miljøproblematikk, og at den ikke i noen henseender er med å svekke akademisk frihet.

- Det er ingen hindringer i hva som kan publiseres.

Forfeilet kritikk

Styret som forvalter avtalen, har overvekt av akademi-medlemmer. Preses nevner at Vista-avtalen i disse dager finansierer et par prosjekt på «worst case»-scenario for oljeutslipp, en problemstilling et oljeselskap ikke nødvendigvis ønsker mye oppmerksomhet rundt, mener Stenseth, og legger til at denne type forskning er meget viktig for å kunne forstå hva effektene av en oljeutblåsning vil kunne ha.

- Hva burde Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) ha skrevet?

– Jeg synes det skulle vært problematisert, at vi samlet sett i verden er avhengig av et for høyt energiforbruk. I det ligger det svært mange etiske problemstillinger, også for forskere.

– Jeg opplever ikke  Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologis (NENT) uttalelse som en kritikk mot enkeltforskere, men heller en noe forfeilet kritikk av hele forskersamfunnet, mener preses i vitenskapsakademiet.

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk, Etikk Av Tor H. Monsen i På Høyden
Publisert 25. sep. 2014 10:01 - Sist endret 25. sep. 2014 10:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere