Slik blir livsvitenskapsbygningen

Statsbygg vil tildele prosjekteringskontrakten for Livsvitenskapsbygget i Oslo til gruppen bak løsningsforslaget Vev. Bak gruppen står flere arkitekter og ingeniørfirma.

VINNARUTKASTET: Dette utkastet vant konkurransen om den beste utforminga av eit livvitenskapsbygg i Gaustadbekkdalen mellom Blindern og Rikshospitalet.

Foto: Statsbyygg

– Juryen har kåret Vev som vinner av plan- og designkonkurransen for nytt Livsvitenskapsbygg. Det har vært et krevende arbeid, der alle bidro meget konstruktivt. Alle ni i juryen var enige om at Vev var den totalt sett beste løsningen for et nytt Livsvitenskapsbygg, sier juryens leder og avdelingsdirektør i Statsbygg, Ulrika Bergström, står det i en pressemelding.

Statsbygg har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å starte arbeidet med et skisseprosjekt for nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO). Det 66 000 kvadratmeter store nybygget er planlagt å ligge i Gaustadbekkdalen, mellom Blindern og Rikshospitalet. Det planlagte bygget kan bli Norges største enkeltstående universitetsbygg og ett av Statsbyggs aller største prosjekter.

Bidraget Vev var en klar vinner. Konkurranseutkastet viser en løsning av en komplisert tomtesituasjon på en særdeles god måte og med høy arkitektonisk kvalitet. Juryen konkluderer med at Vev skiller seg ut på grunn av den dyktige helhetlige utformingen av bygningsmassen, både arkitektonisk og med en bygningsstruktur tilrettelagt for fleksibel organisering av forskning og studier. Bygningens forhold til terreng og grøntområder var avgjort konkurransens beste, i følge juryen.

Vinneren kan se tilbake på en lang og grundig prosess som startet på nyåret. Innen utgangen av januar hadde 31 tverrfaglige prosjekteringsgrupper søkt om å få delta i den utlyste plan- og designkonkurransen. I februar ble syv grupper valgt ut til å delta i konkurransen.

I løpet av sommeren har en jury vurdert de syv løsningsforslagene ut fra fire kriterier:

• Gjennomførbarhet og totaløkonomi
• Steds- og campusutvikling

Gruppen bak prosjektet Vev :

For hovedfagene består prosjekteringsgruppen av:
Ratio arkitekter AS (PGL / ARK)
Erichsen & Horgen AS (RIEn / RIM, RIV)
MOE A/S (RIB)
Ingeniør Per Rasmussen AS (RIE)
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue AS (LARK)

Gruppen har videre følgende underkonsulenter:
CUBO as (ARK)
Høyer Finseth as (RIB, RIEn/RIM)
MOE A/S (RIE, RIV)
Malnes-Endresen as (RIE)
Alt arkitektur (LARK)


• Arkitektonisk kvalitet og funksjonalitet
• Miljøløsninger

Juryen konkluderte med at blant de sju  løsningsforslagene var det tre som utmerket seg. I tillegg til Vev ble også forslagsstillerne bak Allmenningen og forskningsrommet, og Serpens Vitalis invitert til forhandlinger hvor de ga tilbud på prosjekteringsoppdraget. Også her kom Vev best ut, da de skåret høyest på kriteriene:

• Kvaliteten på løsningsforslaget – 60%
• Oppdragsforståelse og tilbudt personells kompetanse – 20%
• Honorar – 20%

- Tildelingen av prosjekteringskontrakten for skisseprosjektet er en viktig milepæl for prosjektet. Nå går vi en ny, spennende tid i møte, sier prosjektsjef i Statsbygg, Morten Danielsen. Ferdig skisseprosjekt skal etter planen være ferdig neste høst.

 

Emneord: Universitetspolitikk, Medisin
Publisert 18. sep. 2014 18:32 - Sist endret 18. sep. 2014 18:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere