Omstilling i oljeforskning er nødvendig

Omstilling innen forskning på petroleum og energi generelt er helt nødvendig, dersom kravene til bærekraftig utvikling skal oppfylles. Det skriver NENT i rapporten som ble offentliggjort i dag.

MÅ OMSTILLES: Oljeforskning må omstilles, dersom kravene til bærekraftig utvikling skal oppfylles, mener Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

Foto: Øyvind Hagen/StatoilHydro

Det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås.

Dette er konklusjonen i en uttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), melder Universitetsavisa.

Det var Universitetet i Bergen som i januar bad Nent om å vurdere om petroleumsforskning er forskningsetisk forsvarlig. Utgangspunktet var akademiaavtalene som Statoil har inngått med mange av universitetene, og som har vært mye debattert det siste året.

Les rapporten her

Oljeforskningens ansvar

NENT mener at en oppfylling av målsetningen om bærekraft krever en energiomstilling og kunnskapsutvikling. Det tilligger forskningsbevilgende myndigheter og forskningsinstitusjonene et ansvar i denne sammenhengen, og universitetene har et særlig ansvar i kraft av sin rolle som kunnskapsbærer", står det å lese i rapporten under deloverskriften "Bærekraft."

I fortsettelsen avlegger NENT petroleumsforskningen et besøk. Vesentlige deler av denne forskningen foregår ved NTNU.

"Petroleumsforskning har fortsatt en rolle å spille i en omstillingsprosess, eksempelvis om det sikres en forsvarlig balanse mellom forskning på ulike energikilder, der forskning på fornybar energi og hvordan de negative økologiske konsekvensene kan reduseres utgjør viktige bestanddeler", heter det.

LES OGSÅ: UiB-rektor vil bruke rapporten aktivt

Forventer refleksjoner

NENTs leder Øyvind Mikkelsen, til daglig kjemiprofessor ved NTNU, oppfordrer i en pressemelding Universitetene og forskningsinstitusjonene til å foreta en grundig gjennomgang av sin aktivitet innen petroleumsforskning.

- De bør reflektere over om forskningsporteføljen og -aktiviteten er balansert i forhold til kravet om aktiv handling for en omstillingsprosess med hensyn på miljøaspekter og miljøvennlige energikilder, sier Mikkelsen.

- Målet om bærekraftig utvikling og anvendelsen av føre var-prinsippet krever bidrag fra forskersamfunnet, så vel som politiske myndigheter og næringslivet. Universitetene har et særlig ansvar som kunnskapsprodusent og kunnskapsbærer. Petroleumsnæringen har også en rolle i omstillingsprosessen sier Mikkelsen.

LES OGSÅ NTNU forsvarer oljeforskningen

- Feiger ikke ut

I NENTs hovedråd skriver man at at det er uforsvarlig om petroleumsforskningen hindrer omstilling henimot bærekraft. Komiteleder Mikkelsen forsvarer formuleringen overfor UA.

- Innebærer bruken av ordet "om" at komiteen feiger ut, og ikke tør komme med en klar anbefaling?

- Nei, det gjør ikke det. Vi har bedt universitenene om å rapportere inn sin totale oppdragsportefølje til oss, men det har de ikke maktet, sannsynligvis på grunn av lite tid. Derfor har vi ikke grunnlag for å hevde at den samlede forskningen faktisk bidrar til å motvirke oppfylling av klimamålene, svarer Mikkelsen.

- Vi har rådet universitetene til å gå kritisk gjennom forskningsporteføljen sin, og forventer at så skjer.

- Betyr dette at det er opp til universitetene selv å avgjøre hvor vidt forskningen deres er i strid med nevnte mål?

- Det er mer sammensatt enn som så. NENTs mål er først og fremst å bidra til å løfte den debatten som hittil har pågått ved Universitetet i Bergen, opp på et nasjonalt nivå. Her har universitetene et stort ansvar i å påse at forskningen man bedriver er etisk forsvarlig, sier Øyvind Mikkelsen.

Emneord: Etikk, Forskning Av Tore Oksholen i Universitetsavisa
Publisert 18. juni 2014 15:30 - Sist endret 18. juni 2014 15:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere