Sju selskap deltar i designkonkurransen for livsvitenskapsbygg ved UiO

Statsbygg har plukket ut sju selskap som kan delta i den videre plan- og designkonkurransen for livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo. De er valgt ut blant de 31 selskapene som sendte inn bidrag til første runde i konkurransen.

LIVSVITENSKAP: Dette er en del av tomten til det framtidige livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen. Veglaboratoriet midt på bildet er allerede revet for å gi plass til en tilførselsvei. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Nybygget har en øvre arealramme på 66.700 kvadratmeter brutto, noe som vil gjøre det til Norges største enkeltstående universitetsbygg og ett av Statsbyggs aller største prosjekter, skriver Statsbygg i en pressemelding.

Statsbygg har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å starte arbeidet med et skisseprosjekt for nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo. Statsbygg vil derfor gjennomføre en begrenset plan- og designkonkurranse. Frist for prekvalifisering var satt til 31. januar, og 31 prosjekteringsgrupper søkte om å delta.

- Vi har foretatt en evaluering av de innsendte søknadene, og sju grupper er prekvalifisert til videre konkurranse, sier Statsbyggs prosjektsjef Morten Danielsen.

De utvalgte gruppene er:

  • Ratio arkitekter as, Erichsen og Horgen as, Ingeniør Per Rasmussen as, MOE as, Kristine Jensens Tegnestue aps
  • Multiconsult AS, Hjellnes Consult AS, ØKAW AS Arkitekter, LPO arkitekter AS, Nyréns Arkitektkontor AB
  • Nordic – Office of Architecture AS, COWI AS, Norconsult AS, SLA AS
  • Sweco Norge AS, C. F. Møller Norge AS, Aas-Jakobsen AS, Dronninga Landskap AS
  • Arkitema K/S KS. EKJ Rådgivende Ingeniører AS, Link Arkitektur AS – Landskap
  • White arkitekter AB, ELU Konsult AB, ÅF-Infrastructure AB
  • Rambøll Norge AS. Henning Larsen Architects

- Disse utmerket seg med meget solid erfaring og kan vise til en rekke andre prosjekter med betydelig overføringsverdi til livsvitenskapsbygget i forhold til kompleksitet og størrelse, energi - og miljøløsninger. Sju grupper er også et tilstrekkelig antall for å sikre bredde og variasjon i utkastene, sier Danielsen.

Framdrift
Frem til midten av mai vil disse gruppene delta i en plan- og designkonkurranse, hvor de skal utarbeide hvert sitt løsningsforslag for livsvitenskapsbygget. Deretter vil forslagene bli gjennomgått av en jury ledet av Statsbygg. Juryen skal vurdere løsningsforslagene anonymt og kåre vinnere i konkurransen. Juryens vurdering vil være basert på fire kriterier: gjennomførbarhet og totaløkonomi, steds- og campusutvikling, miljøtilpasninger, arkitektonisk kvalitet og funksjonalitet.

Juryen består av oppnevnte representanter fra Statsbygg og Universitetet i Oslo. Statsbygg er i dialog med Norske arkitekters landsforbund, Rådgivende Ingeniørers Forening og Norske landskapsarkitekters forening for å nominere de øvrige jurymedlemmene.

På forsommeren vil Statsbygg invitere inntil tre vinnere til etterfølgende konkurranse med forhandling for tildeling av prosjekteringskontrakten. Målsettingen er at prosjekteringskontrakten skal inngås i starten av september. Vinneren har da i underkant av ett år på seg til å utarbeide et ferdig skisseprosjekt for livsvitenskapsbygget.

Gaustadbekkdalen
Livsvitenskapsbygget skal ligge i Gaustadbekkdalen, rett sør for Store Ringvei i Oslo og er planlagt å være en daglig arbeidsplass for om lag 1000 ansatte og 1600 studenter. Nybygget skal bidra til at Universitetet i Oslo blir ledende innen ny kunnskap og forståelse av liv og livsprosesser, og det skal bidra til å gi realfagene og medisinsk og helsefaglig forskning, gode rammevilkår i framtida.

- Bygget skal ha framtidsrettede løsninger for forsknings- og undervisningsarealer, sier avdelingsdirektør Alexander Strand-Omreng i Statsbygg.

Emneord: Medisin, Universitetspolitikk, Forskningspolitikk, Realfag
Publisert 17. mars 2014 15:54 - Sist endret 17. mars 2014 16:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere