Med etisk blikk på oljeforskning

- Det er viktig for forskerne og samfunnet å ta debatten om oljeforskning og etikk, sier NTNU-professor Øyvind Mikkelsen . Han leder den nasjonale komiteen for forskningsetikk innen naturvitenskap og teknologi.

VURDERER OLJEFORSKNNG: Kjemiprofessor Øyvind Mikkelsen leder etikkarbeidet.

Foto: Solveig Mikkelsen

Plutselig er det liv og røre rundt arbeidet til NENT. Et forslag fra rektoren ved Universitetet i Bergen var det som skulle til. Dag Rune Olsen har bedt komitéen vurdere de etiske sidene av petroleumsforskning. Initiativet kom etter en ivrig debatt ved universitetet, der ett av spørsmålene har vært: Er det forenlig med føre-var-prinsippet å forske for økt oljeutvinning?

Sentral diskusjon

Fersk leder for NENT er kjemiprofessor Mikkelsen. I forrige uke hadde han sitt første møte med komitéen, og medlemmene er nå i gang med å studere bakgrunnsmaterialet fra UiB.

- Jeg gleder meg. Det er motiverende å jobbe med ei problemstilling som opptar folk og som er interessant for samfunnet, sier han til Universitetsavisa.

Etisk ryggmarksrefleks

Ved NTNU er han tilknyttet faggruppa for naturmiljøkjemi og analytisk kjemi. I naturmiljøkjemi ser forskerne blant annet på hvordan miljøet blir påvirket av forurensning, og arbeider med å utvikle sensorer som overvåker forurensing. Absolutt relevant, mener han, siden et av de viktigste kriteriene i en forskningsetisk vurdering, er miljøpåvirkning.

Dermed er han godt rustet når han skal gyve løs på de etiske dilemmaene knyttet til oljeforskning. Ifølge Mikkelsen har alle forskerne med seg en etisk ballast:

- De har en bevissthet om dette. Uansett om vi søker jobb eller søker prosjektstøtte, så blir det sagt at vi skal jobbe innenfor etiske normer. Når du utøver forskningsaktivitet, må du hele tiden stille deg spørsmålene: Går dette utover miljø, demokrati og så videre. Og dette gjelder alle fagdisipliner, sier han.

Stikker ikke hodet fram

NENT-lederen ønsker ikke å si noe om hvordan han vurderer forespørselen fra UiB. Arbeidet er så vidt i gang. Først må komitéen definere innholdet i spørsmålet og finne ut hvordan de skal angripe saken. De kan se hele problemstillinga under ett, eller dele den i to. Da vil det ene punktet handle om petroleumsforskning og etikk, mens det andre dreier seg om ekstern finansiering av grunnforskning.

- Hva mener du: Strider oljeforskning mot viktige prinsipper som bærekraft, biologisk mangfold og føre-var-prinsippet?

- Jeg tror det blir feil å mene noe nå. Som leder vil jeg ikke påvirke prosessen på denne måten. Mitt bidrag får heller gjenspeile seg i komitéens uttalelse, svarer han bestemt.

Paralleller til forsvarsindustrien

- Hva synes du om den debatten som har pågått i Bergen om disse spørsmålene?

- Jeg vil berømme dem for at de tar denne debatten og at de ber om en mer prinsipiell og formell behandling. Debatten i seg selv er ikke ny, men det er første gang vi nå får en etisk vurdering av hele petroleumsforskningen. For noen år siden hadde vi forsvarsindustrien opp til behandling. Det er samme dimensjon over denne saken.

Øredøvende stillhet ved NTNU, eller?

- Ved Universitetet i Bergen har det vært en heftig debatt, men her ved NTNU er det musestille. Hvorfor?

- Jeg vet ikke om det er så musestille, egentlig. Det har foregått en debatt ved NTNU også, men den har kanskje ikke vært så intens som i Bergen, der de har hatt egne allmøter om saken. Det er viktig at vi tar debatten. Det er en del av universitetets rolle. Det skal uttale seg om viktige samfunnsspørsmål og bidra til forskning på viktige samfunnsspørsmål.

Oppdragsgiverne

Det er ikke første gang en NTNU-professor leder denne forskningsetiske komitéen for naturvitenskap og teknologi. Tidligere NTH-rektor Inge Johansen var den første lederen av NENT i årene 1991-1999. Dette arbeidet gjorde at han siden har engasjert seg i etiske problemstillinger knyttet til energiforsyning. Blant annet har han argumentert for at Statoil bør trekke seg ut av oljesandprosjektet i Canada.

Da UA i en tidligere artikkel stilte det samme spørsmålet til Johansen – hvorfor forskerne ved NTNU ikke hiver seg inn i oljesand-debatten – svarte han følgende:

- Men jeg ser også problemene forskere har med å flagge sine synspunkt utad. De oppfatter seg nok først og fremst som fagfolk, som gir uttrykk for sitt budskap gjennom sine forskningsrapporter. De føler seg nok også bundet av oppdragsgiverens ramme for sine prosjekter.

Ikke kjøpt og betalt

Dagens komiteleder, Øyvind Mikkelsen, svarer kort og kontant når vi spør om stillheten skyldes at forskerne ikke vil legge seg ut med dem som finansierer forskninga deres:

- Nei, jeg har ikke oppfattet at det er slik.

Finansiering og etikk

- Men vil komiteen mene noe om hvorvidt det bør skje en dreining av pengebruken, slik at mer av finansieringa går til å forske på fornybar energi framfor oljeforskning?

- Dette er noe UiB også ønsker svar på. Det kan være en idé å ta en etisk diskusjon på dette.

Den gode vilje

Uansett hvilken uttalelse komitéen kommer fram til, vil den antakelig bli upopulær i den ene eller den andre leiren. Kritikerne mener petroleumsforskning forlenger oljealderen, mens tilhengerne hevder at den gjør oljevirksomheten mindre miljøfiendtlig. Alle opptrer i det godes tjeneste. At det ligger krutt i den uttalelsen NENT kommer med, ser ikke ut til å bekymre Mikkelsen nevneverdig.

- Alle slike argumenter vil være med som et vurderingsgrunnlag i vår behandling. Det du beskriver er kanskje to ytterpunkter. Vi må vurdere problemstillingen opp mot de etiske aspektene: menneskerettigheter, miljøhensyn, fordeling av goder, hensynet til stabilitet versus krig. Dette er hovedlinjene.

Håper på klar tale

- Vil ikke komitéen ende opp med en tåkete uttalelse som ingen egentlig ser nytten av?

- Jeg håper ikke det. På det første møtet var det tydelig at motivasjonen er stor for å jobbe med denne saken. En av oppgavene våre er å klargjøre og tydeliggjøre. Vi håper svarer blir i overensstemmelse med dette, sier Øyvind Mikkelsen.

Emneord: Etikk, Forskningspolitikk, Universietetspolitikk Av Solveig MIkkelsen i Universitetsavisa
Publisert 30. jan. 2014 15:53 - Sist endret 31. jan. 2014 12:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere