137 millioner til 20 forskertalenter på UiO

20 unge forskertalenter ved Universitetet i Oslo får til sammen 137 millioner kroner over tre år til sine forskningsprosjekter gjennom Fellesløftet.

MILLIONDRYSS: Unge forskere ved UiO får 137 millioner kroner fra Fellesløftet til universitetene og Forskningsrådet.

Fellesløftet er et spleiselag mellom universitetene og Forskningsrådet for å støtte unge forskertalenter. Universitetene har selv valgt ut hvilke unge forskertalenter de ønsker skal få støtte blant dem som har fått de beste karakterene i søknadsbehandlingen i Forskningsrådets Fri prosjektstøtte (FRIPRO).

– Gjennom denne satsingen får våre mest lovende, unge forskere nå mulighet til å forfølge egne ideer, skape sin egen forskningsvei og etablere en egen forskergruppe. Her ser vi grunnlaget for fremragende forskningsmiljøer i framtiden. Dette er en viktig investering for Norge som kunnskapsnasjon, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Klar prioritering

FRIPRO er Forskningsrådets åpne konkurransearena som favner alle fag og med vitenskapelig kvalitet som avgjørende kriterium for bevilgning. Unge forskertalenter er en ny søknadskategori i FRIPRO for søkere som er 39 år eller yngre.

– Vi er svært glade for at en betydelig budsjettvekst fra Kunnskapsdepartementet sammen med en klar prioritering fra universitetene, har gitt oss mulighet for et skikkelig løft for de unge enerne i år. Søknadene har vært gjennom en grundig vurdering av internasjonale ekspertpaneler innenfor de ulike fagområdene. Vi gleder oss til å følge disse talentene og deres forskning framover, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Ett av prosjektene som har fått penger, har som mål å lage modeller av bakteriedynamikken i spedbarns fordøyelsessystem. Det skal gjøres gjennom å ta 2000 avføringsprøver fra seks barn fra 0 til 6 år. Prosjektet er ledet av Pål Trosvik ved Institutt for biovitenskap. Et annet prosjekt skal forske på bærekraftig design. Det blir ledet av  Kjetil Fallan ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Det tredje prosjektet skal utvikle nye stoffer for PET-analyse. Dette prosjektet skal etablere et treningsprogram for PET-forskere i Oslo, og utvikle nye stoffer, basert på eksisterende medisin. Disse skal evalueres ved hjelp av rotter. Forskerne mener de nye stoffene kan brukes på mennesker umiddelbart. Prosjektleder er Patrick Riss ved Kjemisk institutt.

64 unge forskertalenter

Til sammen får 42 unge forskertalenter 300 millioner kr i støtte til over tre år i Fellesløftet. Dette kommer i tillegg til 22 unge forskertalenter som får støtte gjennom Forskningsrådets ordinære FRIPRO-budsjett. De 64 unge forskertalentene får til sammen 450 millioner kroner i støtte over tre år.

 

Til sammen mottok Forskningsrådet 351 søknader til Unge forskertalenter for 2014.  Med Fellesløftet er innvilgelsesprosenten for Unge forskertalenter 18 prosent.

Les mer på Forskningsrådets nettsider

 

Emneord: Økonomi, Forskningspolitikk
Publisert 31. jan. 2014 11:05 - Sist endret 31. jan. 2014 11:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere