Januar

Publisert 30. jan. 2007 16:48

Fylkesmannen i Hordaland har gitt ordre om full stans i anleggsarbeidet i Muradalen ved Baroniet Rosendal i Kvinnherad, melder NRK. Årsaka er at det ikkje er laga ein reguleringsplan for arbeidet med å oppgradera og utvida Muradalen kraftverk, som ligg i landskapsvernområdet Hattebergvassdraget. Baroniet Rosendal tilhøyrer Universitetet i Oslo.

Publisert 30. jan. 2007 10:26

Valforskar og professor i statsvitskap, Henry Valen døydde i helga. Han blei 82 år gamal. I to periodar, 1972-73 og 1974-77, sat Henry Valen som dekan ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet. I 1967 blei han dosent i statsvitskap ved UiO, og frå 1970 til 1991 var han professor i statsvitskap på UiO.

Publisert 29. jan. 2007 16:55

Faddere på medisinstudiet på Universitetet i Oslo beklager innslag av nakenhet og bruk av en død rotte som skremsel under medisinstudentenes fadderuke i forrige uke. Det var NRK som kunne avsløre disse hendelsene i sin morgensending i dag. - Vi som faddere ser i ettertid at opplegget vi la opp til i år kan ha virket støtende, noe vi beklager på det sterkeste, skriver Ine Marie Andersen og Kaveh Rashidi,som er fadderansvarlige.

Publisert 29. jan. 2007 15:03

Regjeringen vil at Norge skal delta i EUs nye utdanningsprogram for livslang læring. Samarbeidet er verdens største på sitt område, med en samlet økonomisk ramme på nærmere sju milliarder euro for perioden 2007-13. Den norske programkontingenten for 2007 er på 142 millioner kroner, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 26. jan. 2007 19:17

Det hersket mye begrepsforvirring på debattmøtet sist torsdag om mål- og resultatstyring på UiO. Er dette et rent administrativt redskap, eller er det en del av New Public Management (NPM), hvor målet er at offentlig virksomhet skal kopiere privat sektor? Er mål- og resultatstyring allerede innført på universitetet, slik at det bare er innholdet i den som kan diskuteres?

Publisert 24. jan. 2007 15:34

Det skal bli både enklare og raskare å få godkjent utanlandsk utdanning i Noreg. Eit viktig verkemiddel blir å oppretta eit nasjonalt informasjonssenter for godkjenning av utdanning frå utlandet, foreslår eit utval sett ned av Kunnskapsdepartementet. Utvalsleiar Knut Brautaset overrekte innstillinga til kunnskapsminister Øystein Djupedal i dag.

Publisert 24. jan. 2007 11:15

Unggutter fra Afrika står langs Akerselva og selger hasj til hippe folk på Grünerløkka, folk med barnevogn og doktorgrad. - De lever i et symbiotisk forhold, hevder Willy Pedersen , som har skrevet bok om et lite miljø i Oslo.

Publisert 23. jan. 2007 15:42

Målet om heltidsstudenten er like langt unna som før, og det er ikke klart om studentene faktisk lærer mer enn tidligere. - Om vi kommer til å foreslå endringer i Kvalitetsreformen på bakgrunn av denne evalueringen, er det altfor tidlig å si noe om nå, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal da sluttrapporten ble lagt fram 23. januar.

Publisert 23. jan. 2007 09:12

I desember 2005 blei Liv Sagvolden påkjørt og drepen i Lier. Medisinprofessor Terje Sagvolden vart enkjemann. - Tida etterpå har vore vanskeleg, fortel Sagvolden til Uniforum. No vil han starta ei sosial foreining for UiO-tilsette som er blitt single.

Publisert 19. jan. 2007 14:14

- Viss me klarer å påvisa at mennesket handlar meir ut ifrå rettferd enn egoisme, kan me konkludera med at rettferdskjensle er ein grunnleggjande menneskeleg eigenskap. Det seier filosofiprofessor Christel Fricke, som skal leia Centre for the Study of Mind in Nature, det aller første senteret for framifrå forsking ved Det humanistiske fakultetet. Det er første senter ut i Uniforums presentasjon av dei fem nye sentra ved UiO.

Publisert 19. jan. 2007 13:56

Forskningen på en bærekraftig utvikling er kommet under felles tak. Det nyåpnede CIENS - Forskningssenter for miljø og samfunn i Gaustadbekkdalen er Norges største innenfor sitt forskningsfelt, og vil samarbeide tett med flere tilsvarende sentre internasjonalt.

Publisert 19. jan. 2007 13:50

- Verden ser klart annerledes ut i posisjon enn den gjør i opposisjon. Det vedgår rektor Geir Ellingsrud uten å blunke. Nå har han sittet ett år på toppen.

Publisert 18. jan. 2007 13:00

- Bjørvika er det dårligst tenkelige stedet å flytte vikingskipene til, sier sivilingeniør Per G. Klem og viser til tungtrafikk, jernbane, bensinlagre og mulige terrormål i nabolaget og stigende havnivå. Kulturhistorisk museum hevder de har vurdert alle fremtidige faremomenter.

Publisert 18. jan. 2007 12:44

Fagforeningene reagerer på at mange stillinger ved UiO ikke lyses ut. - Vi kan føle oss presset til å godta tilsetting i fast stilling uten at stillingen har vært kunngjort offentlig, sier Torill Rolfsen , som sitter i tilsettingsrådene for MN-fakultetet og sentraladministrasjonen.

Publisert 17. jan. 2007 15:54

- Det er overlevingsinstinktet meir enn ideologi som avgjer om afghanarar viser lojalitet til regjeringa eller Taliban. Det seier Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken som har skrive ei doktoravhandling i sosiologi om korleis afghanarar vel mellom flukt og tilslutning til ulike fraksjonar.

Publisert 16. jan. 2007 15:27

InterMedia-direktør Sten Ludvigsen er utnemnd til ny vitskapleg sjef for det europeiske nettverket for toppforsking innanfor digital læring, Kaleidoscope. - Det er ei fjør i hatten både for UV-fakultetet og UiO, seier han til Uniforum.

Publisert 16. jan. 2007 13:21

- Jeg er veldig glad for at fredspriskomiteen har valgt å sette fokus på Burma, sier Charm Tong, vinner av Studentenes fredspris for 2007. Fredsprisen blir delt ut på vegne av alle norske studenter, og prisutdelingen skjer på Den internasjonale studentfestivalen (ISFIT) i Trondheim i februar.

Publisert 15. jan. 2007 15:25

Studenter har nesten like god økonomi som andre unge dersom studiestøtten regnes som inntekt, men de oppgir likevel å ha større problemer enn i 1998 med å mestre økonomien. - Vi vil fortsette å øke studiestøtten, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Publisert 4. jan. 2007 11:35

Over 3000 lærarar frå Oslo og Akershus fylte seminarromma og auditoria på Blindern under Fagleg-pedagogisk dag 3. januar. Fagleg påfyll om Italia før Berlusconi, om utgravingane på Kaupang og om Midtausten og islam, var ein del av dei 130 foredraga som stod på dagens meny for kunnskapssvoltne lærarar.

Publisert 2. jan. 2007 11:24

3000 lærere ventes til en dag med faglig påfyll på Universitetet i Oslo onsdag 3. januar. 130 foredrag fra de fleste fagområder, i tillegg til utstillinger, omvisning og paneldebatt skal fylle et program som utspiller seg på store deler av campus på Blindern.

Publisert 2. jan. 2007 10:25

Fra 1. januar 2007 vil bibliotekbrukere ved universitetene ikke lenger ha elektronisk tilgang til Blackwells 778 tidsskrifttitler. Årsaken er at universitetsbibliotekene ikke har lykkes i sine forsøk på å komme fram til en lisensavtale for tilgang til Blackwell Publishings elektroniske tidsskrifter. Bibliotekene mener at Blackwells prisbetingelser og prisøkning er uakseptable,skriver bibliotekdirektørene i en felles pressemelding.