August

Publisert 31. aug. 2007 11:44

Klimaendringar kan føra til at det regnar oftare i tørre fellesbeiteområde i Afrika. I første omgang kan det føra til større avlingar, men dersom kvegbøndene ikkje maktar å samarbeida, kan økosystemet bli ustabilt Talet på dyr kan bli for stort og føra til overbeiting i uår for desse bøndene. Det er konklusjonen i ein artikkel som UiO-forskarane Kjell Arne Brekke, Bernt Øksendal og Nils Chr. Stenseth publiserer i det prestisjetunge tidsskriftet PNAS denne veka.

Publisert 30. aug. 2007 13:47

Norge finansierer fire stipend innen norsk og sørafrikansk kjønnsforskning. Stipendet, som skal deles ut til to forskere fra Norge og to fra Sør-Afrika, utlyses i løpet av 2007. Dette ble klart i forbindelse med besøket av den sørafrikanske utdanningsministeren Naledi Pandor denne uken. Sist fredag deltok hun og kunnskapsminister Øystein Djupedal under åpningen av Oslo Celebrations.

Publisert 28. aug. 2007 13:57

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga hadde med seg liste fra sin hjemkommune Ås da hun selv forhåndsstemte ved Universitetet i Oslo 24. august. - Vi bruker store ressurser for å få flest mulig til å stemme. Håpet er at valgdeltakelsen blir høyere enn de 59 prosentene vi oppnådde ved kommunevalget i 2003, sier hun i ei pressemelding. Derfor kan studenter nå også få forhåndsstemme på lærestedene.

Publisert 28. aug. 2007 13:24

- I Norge er det vanskelig å finne personer som er maksimalt engasjert i forskning, mener Bjørn Reino Olsen. Selv er han professor og forskningsdekan ved Harvard University i Boston og er verdensledende på sitt felt.

Publisert 27. aug. 2007 10:37

For 30 år sidan drog ho som doktorstudent frå Oxford-universitetet til Chewong-folket i Malaysias jungel for å forska på leveviset og religionen deira. Neste år drar ho tilbake for å finna ut korleis denne minoriteten har klart seg gjennom ei globalisert verd. Møt vinnaren av UiOs forskingspris 2007, professor i sosialantropologi, Signe Howell.

Publisert 24. aug. 2007 18:03

- Vi må formidle at det er viktig det vi driver med på universitetet, slik at vi får de riktige spørsmålene utenfra. Vår formidling gjør universitetet synlig overfor fellesskapet og det politiske miljøet, uttaler idéhistoriker Trond Berg Eriksen. Han er årets vinner av Universitetet i Oslos formidlingspris.

Publisert 24. aug. 2007 14:28

Storsalen i Chateau Neuf var fylt til bristepunktet, da utenriksminister Jonas Gahr Støre var innom Det Norske Studentersamfund (DNS) for å presentere og invitere til debatt om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. Ikke alle i salen var like komfortable med at Norge for tiden er et land i krig.

Publisert 23. aug. 2007 14:58

UiO har over 120 Afrika-forskarar og bør difor etablera ei eining for Afrika-forsking. Det krev ni forskarar i eit debattinnlegg i Uniforum. - Me treng nokon som kan koordinera Afrika-forskinga, meiner initiativtakarane Kjetil Tronvoll og Desmond McNeill.

Publisert 23. aug. 2007 10:14

Å legge forelesningene ut på nettradio og podcast, er noe toppuniversiteter i USA og England har gjort lenge. Nå gjør Det teologiske fakultet det også, takket være Avdeling for kompetansehevende studier (AKS). For arbeidet med å gjøre undervisningen tilgjengelig for alle, belønnes avdelingen med Læringsmiljøprisen for 2007.

Publisert 23. aug. 2007 09:08

- UiO har valt å velja rektor og eg ser ingen grunn til å ha det annleis. På den måten får både dei tilsette og studentane direkte påverknadskraft, og den som blir vald til rektor får større legitimitet. Det seier nytilsett universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe .

Publisert 22. aug. 2007 15:55

Statsminister Jens Stoltenberg lovte ikke mer penger til universitets- og høyskolesektoren da han i går hadde samtaler med rektor Geir Ellingsrud på Blindern. Men Stoltenberg var svært interessert i å høre om hvordan Kvalitetsreformen har virket på UiO. Ellingsrud tok opp problemet med lite sammenhengende tid til forskning.

Publisert 22. aug. 2007 15:53

Kong Harald V kjem for personleg å dela ut Kongens gullmedalje til fem yngre og lovande forskarar på Universitetets årsfest 3. september, medan Nasjonalmuseets nye direktør Allis Helleland skal halda festtalen, opplyser prosjektkoordinator Bente Hennie Strandh i Informasjonsavdelinga til Uniforum.

Publisert 22. aug. 2007 14:26

Den internasjonale sommarskulen kan i løpet av hausten bli nøydd til å flytta til Veglaboratoriet. - Me håpar at det kan finnast andre mellombelse løysingar, slik at me ikkje må flytta til Veglaboratoriet, seier direktør Einar Vannebo.

Publisert 20. aug. 2007 11:48

Regjeringen har besluttet at de gjenstående rehabiliteringsarbeidene ved sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo skal ferdigstilles til universitetets 200-årsjubileum i 2011. Kostnadsoverslaget er på en halv milliard kroner. - Et viktig siktemål med arbeidet er å synliggjøre betydningen av universitetsanlegget i Oslo sentrum som et uttrykk for Norges tidlige nasjonsbygging, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i ei pressemelding.

Publisert 17. aug. 2007 13:57

- Fleire røyster må delta i debatten rundt framlegget til ein allmennkringkastingsplakat for NRK. Difor inviterer Vox Publica studentar og tilsette ved UiO til å senda inn debattinnlegg, seier prosjektleiar Olav Øvrebø i nettmagasinet til Uniforum.

Publisert 16. aug. 2007 15:09

- Me snakka generelt om forskings- og utdanningspolitikken, seier UiO-rektor Geir Ellingsrud etter det første toppmøtet med LO-leiar Roar Flåthen. - For LO er det viktig at det blir drive grunnforsking, understrekar LO-sekretær Tor Arne Solbakken etter møtet.

Publisert 14. aug. 2007 21:01

Norges rikdom er basert på kunnskap, ikke på olje og gass. Og nøkkelen til å redde verden er utdanning og forskning, fikk de nærmere 4000 nye studentene høre under velkomstseremonien på Universitetsplassen i Oslo sentrum tirsdag 14. august. Men første uka skal de bare sosialiseres, bli kjent med sine medstudenter og ha det gøy.

Publisert 10. aug. 2007 15:25

Noreg bør etablera eit nasjonalt nettverk for Latin-Amerikakompetanse. Det er tilrådinga frå ei arbeidsgruppe nedsett av Utanriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Gruppa ynskjer også at det blir oppretta eit forskingsprogram og eit utvekslingsprogram øyremerkt Latin-Amerika.

Publisert 10. aug. 2007 10:26

Sivilombudsmannen mener at tilsettingsutvalget i Universitetsstyret begikk en saksbehandlingsfeil da det mot fakultetstyrets vilje ansatte en professor ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo for to år siden. Nå skal en ny sakkyndig komité se på saken.

Publisert 10. aug. 2007 09:29

Høgskolen i Agder vil i statsråd i dag få status som universitet med virkning fra 1. september. - Opprettelsen av Universitetet i Agder markerer en viktig begivenhet både for Agderfylkene og for landet. Dette viser at utbyggingen av høyere utdanning i regionene kan dokumentere høy faglig kvalitet så vel innen forskning som undervisning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i ei pressemelding.

Publisert 7. aug. 2007 17:20

Helsingfors universitet har avansert tre plasser siden januar og ligger nå på 4. plass i Europa - og har dermed overtatt UiOs plass som det beste universitetet i Norden. Universitetet i Oslo er nå det sjette beste universitetet i Europa og nest best i Norden, ifølge rankinglista til spanske Webometrics. Undersøkelsen er foretatt i juli 2007 og bygger i stor grad på antall forskingsartikler på Internett.

Publisert 6. aug. 2007 11:18

- Det er rom for fleire sommarskular i Oslo, så lenge dei er supplement til kvarandre og ikkje blir kopiar. Det seier direktør Einar Vannebo i Den internasjonale sommarskulen ved UiO i ein kommentar til at både Handelshøgskolen BI og Universitetet for miljø- og biovitskap i år har hatt eigne sommarskular for første gong.

Publisert 2. aug. 2007 13:42

NSUs boligundersøkelse for 2007 viser en knapp økning i tilgang på studentboliger på 0,1 % siden 2005. - Regjeringen skulle øke tilgangen på studentboliger, vi fikk rekordstore boligkøer i stedet, sier Per A Langerød, ny leder i Norsk Studentunion (NSU)i ei pressemelding. I Oslo har derimot boligtilbudet for studenter økt med 2,46 prosent siden 2006, viser undersøkelsen.