Desember

Publisert 21. des. 2007 15:39

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth og forsker Eric Edeline ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (Universitetet i Oslo) er to av forfatterne til en forskningsartikkel som er blitt kåret til en av årets beste i det prestisjetunge naturvitenskapelige tidsskriftet Nature.

Publisert 20. des. 2007 16:10

Et énstemmig universitetsstyre vedtok på sitt styremøte 20. desember at UiO skal gå i gang med både renovering av PO-bygningen og bygging av et tilbygg til Domus Medica, på tross av de store kuttene i 2008-budsjettet.

Publisert 18. des. 2007 15:26

Det nye senteret for rus- og avhengighetsforskning ble åpnet tirsdag 18. desember. Senteret heter SERAF og holder til på Ullevål universitetssykehus. De får nesten like mye penger som sentrene for fremragende forskning.

Publisert 18. des. 2007 14:30

Fra og med 1. januar 2008 heter dekanen ved Det juridiske fakultet Hans Petter Graver. Til tross for fakultetets budsjettkrise og problemer med økonomistyringen gleder han seg til å starte i stillingen. - Jeg kan ikke love bedre tider, men jeg lover å gjøre så godt jeg kan, sier han.

Publisert 18. des. 2007 13:09

Med arkivsystemet ePhorte kan arkivverdige dokumenter produseres og arkiveres elektronisk, og dermed bli enkle å finne tilbake til ved datasøk. Oppstarten av ePhorte ved UiO har stadig blitt utsatt, men den nye startdatoen i februar vil bli stående, ifølge prosjektleder Esben Nielsen.

Publisert 17. des. 2007 15:25

Elisabeth Halsen har gitt beskjed om at hun slutter som organisasjons- og personaldirektør 1. mars neste år. - Problemene med POLS har tatt vår oppmerksomhet bort fra de mer utviklingsorienterte og strategiske oppgavene på personalområdet. Her hadde jeg ambisjoner om å komme mye lenger, sier hun.

Publisert 14. des. 2007 11:20

Forskningsrådet foreslår en kraftig opptrapping av forskningen på klima, fornybar energi og miljøteknologi. I sitt budsjettforslag for 2009 foreslår NFR en vekst på 300 millioner kroner til området. - Norge må ta en lederrolle på dette feltet hvor hele verden roper etter mer kunnskap og nye teknologiske løsninger, sier Forskningsrådsdirektør Arvid Hallén i ei pressemelding.

Publisert 13. des. 2007 15:49

Det er manipulert og fabrikkert med datamaterialet i ein vitskapleg artikkel der forskaren som i fjor haust blei skulda for forskingsfusk, er førsteforfattar. Undersøkingskomiteen kan likevel ikkje prova at det er forskaren sjølv som står bak dette. Komiteen frikjenner dermed forskaren for grovt brot på vitskapleg praksis, men kan påvisa at forskaren står bak mindre alvorlege brot på denne praksisen. Han har blant anna ikkje gitt opp referansar til funn gjort av studentar han har vore rettleiar for.

Publisert 12. des. 2007 16:00

- Regjeringsskiftet i Australia viser at klimaendringane kan føra til politiske jordskjelv, sjølv om økonomien går godt. Det sa fredsprisvinnarane Al Gore og Rajendra K. Pachauri under samtalen dei hadde med forskarane Knut Alfsen og Karen O'Brien i Gamle Festsal i Urbygningen i går. Samtalen blei leidd av Nina Owing og sendt på direkten av NRK Fjernsynet.

Publisert 11. des. 2007 14:53

Solobservatoriet på Harestua kan bli nedlagt. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal nemleg spare inn 37 millioner kroner i 2008, og et av innsparingstiltakene som nå foreslås er nedlegging av Solobservatoriet på Harestua. - Dette er et svært tvilsomt argument. Det vil nemlig koste fakultetet over fire millioner kroner å legge ned Solobservatoriet, sier daglig leder og forsker Knut Jørgen Røed Ødegaard, som nå kan miste jobben sin.

Publisert 11. des. 2007 11:44

Dei spelar når den akademiske prosesjonen kjem inn i Universitetets Aula på årsfesten. Dei spelar når 3000 nye studentar står på Universitetsplassen for å høyra velkomsttalen til rektor. Og når rektor og universitetsdirektør inviterer til adventskonsert for alle dei tilsette første søndag i advent, så er det dei som skapar den musikalske julestemninga.. Uniforum har vore på øving med Universitetets symfoniorkester.

Publisert 10. des. 2007 09:51

- Fakultetene ble en bastion for holdningskampen mot Nasjonal Samling og okkupasjonsmakten. De fem dekanene greide å motstå de mest symboltunge forsøkene på nazifisering, sier historikeren Jorunn Sem Fure, som har skrevet bok om Universitetet i Oslos motstandskamp.

Publisert 10. des. 2007 09:43

Klimaendringer, konflikt og mulige løsninger står i fokus når norske forskere møter fredsprisvinnerne Al Gore og Rajendra Pachauri i Gamle festsal, Domus Academica, tirsdag 11. desember klokka 17.15. Møtet blir overført på direkten av NRK Fjernsynet, melder Cicero som arrangerer møtet i samarbeid med Universitetet i Oslo, Miljøverndepartementet, Statens forurensingstilsyn og CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn).

Publisert 7. des. 2007 16:49

Rett før helga overrekte vinnarane av ordbokprisen 2007 100 eksemplar av Nynorskordboka til Oslo-skulen. Gåva er finansiert av prispengane på 30 000 kroner. - Når vi vel Oslo, er det fordi det også er nærmiljøet til arbeidsplassane våre, UiO og Språkrådet, seier redaktørane av Nynorskordboka, Anne Engø, Dagfinn Worren og Marit Hovdenak.

Publisert 7. des. 2007 15:38

For fire millionar kroner fekk industrigrunnleggjaren Alf Bjørseth og selskapet hans Scatec kjøpa tre av Niels Henrik Abels matematiske originalmanuskript frå den svenske stiftinga Institut-Mittag-Leffler. No får manuskripta plass i Handskriftsamlinga til Nasjonalbiblioteket, slik at både forskarar og andre får tilgang til dei.

Publisert 7. des. 2007 10:12

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo stiller seg ikke bak Kultur- og kirkedepartementets ansettelse av en tidligere domprost ved Det praktisk-teologiske seminar. Domprosten gikk i sin tid av som prest på grunn av misbruk av sin rolle som sjelesørger. Fakultetet, som utdanner prester til Den norske kirke, frykter at ansettelsen vil gi feil signaler, står det i ei pressemelding fra UiO.

Publisert 6. des. 2007 09:34

Anders Myhre blir den første kandidaten frå Forskarlinja på medisin som kan kalla seg for doktor. Det skjer når han disputerer fredag 7. desember. Myhre har brukt berre eit halvt år meir på å bli doktor enn det resten av kullet hans har brukt på å bli legar.

Publisert 5. des. 2007 11:57

Det blir mer enn en ansiktsløftning når prosjektet "Ny UiO-web" nå har fått alle de budsjetterte midlene til å gjennomføre den planlagte omleggingen av UiOs nettsider.

Publisert 5. des. 2007 11:54

Litt mer enn 8 av 10 studenter oppgir at høy faglig kvalitet ved UiO er viktig ved valg av studiested og like stor andel av studentene vil anbefale andre å studere ved UiO. Det viser Studentspeilet 2007, en undersøkelse gjennomført av Det utdanningsvitenskapelige fakultet,UiO, går det fram av en pressemelding fra UiO.

Publisert 5. des. 2007 11:49

- De beste forskerne i Norge er like gode som de beste i Europa, sier seksjonssjef Ingrid Sogner fra Forskningsadministrativ avdeling. Hun håper å se flere UiO-forskere nå til topps i konkurransen om de nylig utlyste Advanced Investigator Grants fra European Research Council (ERC).