Juni

Publisert 29. juni 2007 14:40

-Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) mener at statens gode intensjoner for kristendoms-og livssynsfaget (KRL) ikke følges opp i praksis. EMD konkluderer med at faget er for mye preget av kristendom, og at det er for vanskelig å praktisere fritaksretten, sier direktøren for Norsk senter for menneskerettigheter, Geir Ulfstein, i en uttalelse til EMDs avgjørelse i dag.

Publisert 29. juni 2007 11:06

I byens største og vakreste hage ble den svenske blomsterkongen Carl von Linné feiret med eget teaterstykke nylig. Dramatiker og regissør: Strindberg? Eller kanskje Bergman? - Nei, en av Botanisk hages gartnere!

Publisert 28. juni 2007 19:42

Universitetet i Oxford har en ærerik og til dels blodig historie som går 900 år tilbake i tid. Collegeuniversitetet vokste ut av klosterskolene som etablerte seg i Oxford på 1000-tallet og lå i konflikt med vertsbyen til langt ut på 1800-tallet. I dag er det største hodebryet for universitetet å skaffe nok private penger til å beholde posisjonen som et av verdens fremste.

Publisert 27. juni 2007 11:30

- Dersom FNs menneskerettighetsråd skal lykkes, er det nå enda mer enn tidligere opp til medlemsstatene og andre aktører. De vedtak som ble fattet i forrige uke gir ingen sikre garantier. Det sier direktøren for Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO, Geir Ulfstein i en pressemelding.

Publisert 26. juni 2007 14:51

- Vi er alle multikulturelle. Det finnes ingen monokulturelle nasjonalstater, ikke engang Japan er det, sier den serbisk-makedonske antropologen Aleksandar Boskovic.

Publisert 26. juni 2007 14:38

520 studentar frå 90 land deltok, då Den internasjonale sommarskulen ved UiO opna for 61. gong i Universitetets Aula i går kveld. - Målet på internasjonalisering bør også vera kor mange utanlandske studentar som kjem hit, ikkje berre kor mange me sender ut, sa leiar for Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomité, Ine Marie Eriksen i helsinga si til studentane.

Publisert 26. juni 2007 11:25

Marianne Gjesvik Mancini er blitt tilsatt som ny økonomidirektør for Universitetet i Oslo. Lars Inge Oftedal er blitt tilsatt som IT-direktør og skal lede Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT). Begge har vært fungerende direktører fram til nå.

Publisert 26. juni 2007 09:38

Den eldste i syskenflokken er alltid meir intelligent enn syskena som kjem etterpå. Men det er den sosiale og ikkje den biologiske rekkjefylgja som avgjer dette. Det viser forsking som forskarane Petter Kristensen og Tor Bjerkedal nyleg publiserte i det vitskaplege tidsskriftet Science . Resultata har vekt stor oppsikt internasjonalt.

Publisert 25. juni 2007 19:05

- Retten til utvikling er en menneskerettighet, sier FNs uavhengige ekspert på menneskerettigheter og ekstrem fattigdom, den indiske økonomen Arjun Sengupta. Hans hjemland går foran ved å garantere alle husholdninger på landsbygda minst 100 dagers betalt beskjeftigelse i året.

Publisert 25. juni 2007 10:19

Nytilsette stipendiatar ved Universitetet i Oslo blir ofte sette på minstelønn, uavhengig av kva praksis og vitskapleg røynsle dei har. Det viser ein gjennomgang som Forskarforbundet har gjort. - Det er eit klart brot på den offensive lønnspolitikken UiO har vedtatt, seier hovudtillitsvald Live Rasmussen.

Publisert 22. juni 2007 17:36

Universitetsstyret vedtok torsdag med ti mot én stemmer den foreslåtte finansieringsmodellen for Universitetet i Oslo. Representanten for de teknisk-administrative ansatte stemte mot.

Publisert 22. juni 2007 15:23

UiOs menneskerettighetspris, Lisl og Leo Eitingers pris, går i år til Khaled Abou El Fadl, professor i islamsk rett ved UCLA School of Law i Los Angeles. Abou El Fadl får prisen for sitt betydelige engasjement for menneskerettighetene og islamsk toleranse og sin kamp mot fundamentalistisk politikk og ekstremisme. Særlig har han forsvart kvinners rettigheter mot krenkelser som foregir religiøs begrunnelse.

Publisert 21. juni 2007 14:23

Avdeling for kompetansehevande studium ved Det teologiske fakultetet er tildelt prisen for godt læringsmiljø ved Universitetet i Oslo. Det bestemte Universitetsstyret i dag. Prisen, som er på 250 000 kroner, blir delt ut på UiOs årsfest i september.

Publisert 21. juni 2007 14:12

Professor i sosialantropologi, Signe Howell er tildelt UiOs forskingspris for 2007. Det bestemte Universitetsstyret i dag. Prisen er på 250 000 kroner og blir delt ut på UiOs årsfest i september.

Publisert 21. juni 2007 10:54

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (51) er i dag tilsatt som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo. Hun overtar stillingen etter Hanne Harlem, som gikk av i mai i år, melder UiO i en pressemelding. - Det er menneskene som må stå i fokus, også i en så stor organisasjon som universitetet, sier Bjørneboe.

Publisert 21. juni 2007 08:23

Psykologiprofessor og tidlegare rektorkandidat, Fanny Duckert stiller ikkje opp som kandidat under dekanvalet ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet til hausten. Dermed blir professor i statsvitskap, Knut Heidar den einaste kandidaten.

Publisert 20. juni 2007 16:23

I morgon tilset Universitetsstyret Hanne Harlems arvtakar som universitetsdirektør. Avgjerda skjer bak stengde dører. Kven som blir tilsett som ny økonomidirektør, ny IT-direktør og ny fakultetsdirektør på UV-fakultetet, får me også svar på etter styremøtet. Vinnarane av UiOs prisar blir også klare før styremøtet er over klokka 18.

Publisert 20. juni 2007 13:51

- Kunnskapsdepartementet er et feilslått prosjekt. Samlingen av alt fra barnehager til forskning under en statsråd, har ført til en svekkelse av høyere utdanning og forskning. Forskning er så viktig for innovasjon, nytenkning og verdiskaping at dette hører hjemme i et eget departement, sier Venstres Odd Einar Dørum i ei pressemelding.

Publisert 19. juni 2007 12:48

Medisinprofessor og tidlegare UiO-rektor Bjarne Waaler døydde natt til sundag 17. juni. Han blei 82 år gamal. Bjarne Waaler var rektor ved Universitetet i Oslo frå 1977 til 1984. Han var dekan ved Det medisinske fakultetet frå 1973 til 1976. " Med Waaler er en ener innen norsk medisin gått bort", skriv prorektor Haakon Breien Benestad og andre medisinprofessorar i ein nekrolog.

Publisert 18. juni 2007 15:51

300 bakterieforskarar frå 30 land er denne veka i Oslo for å presentera nye funn om forskinga på miltbrannbakterien (bacillus anthracis) og dei to slektningane; jordbakterien (bacillus cereus), som fører til matforgifting, og bakterien som er mest brukt som biologisk sprøytemiddel (bacillus thuringiensis). Farmasiprofessor Anne-Brit Kolstø leier organisasjonskomiteen og har med seg forskaren Nicolas J. Tourasse (t.v.) og førsteamanuensis Ole Andreas Økstad.

Publisert 14. juni 2007 14:09

- Det er behov for eit senter for ny internasjonal rett ved UiO. Det er konklusjonen til stipendiat Christoffer C. Eriksen og førsteamanuensis Marius Emberland ved Det juridiske fakultetet, etter at dei fekk rekordoppslutnad på ein konferanse om internasjonal rett i Oslo.

Publisert 11. juni 2007 15:01

Stadig fleire offentlege etatar vil vera med i Partnarforum. Sidan nyttår er sju nye offentlege etatar komne til. - Det er det auka mangfaldet i arrangement og møteplassar som trekkjer folk, seier prosjektleiar Kåre Svensson og førstekonsulent Tanya Pedersen Nymo.

Publisert 8. juni 2007 13:11

Universitetet i Oslo utset oppstarten av elektronisk arkiv frå 15. juni til 15. september. -Grunnen er at nokre viktige brikker enno ikkje er heilt på plass, opplyser organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen til Uniforum.

Publisert 8. juni 2007 10:18

Kunnskapsminister Øystein Djupedal drar i morgen på gjenvisitt til India etter at den indiske forskningsminsteren Kapil Sibal var på besøk i Norge høsten 2006. - India er blant verdens raskest voksende økonomier, og tilrettelegging av forskningssamarbeid med India er svært viktig for Norge, sier Øystein Djupedal i ei pressemelding.